Lokalna i područna (regionalna) samouprava u Hrvatskoj

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Ustav Republike Hrvatske

Zakonodavna vlast

Izvršna vlast

Sudbena vlast

Ustavni sud Republike Hrvatske

Hrvatska narodna banka

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Političke stranke

Izbori

Ustav Republike Hrvatske jamči hrvatskim građanima pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) sa­moupravu.

Pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obuhvaća pravo na:

 • samostalnost u obavljanju lokalnih poslova,
 • vlastite prihode,
 • slobodno rasploganje prihodima,
 • samostalno uređivanje unutarnjeg ustrojstva,
 • samostalno uređivanje djelokruga svojih tijela,
 • neposredan izbor članova predstavničkih tijela.

Pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) sa­moupravu ostvaruje se putem lokalnih i područnih (regionalnih) tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima, na temelju neposrednog, jednakog i općeg biračkog prava. Građani mogu i neposredno sudjelovati u upravljanju lokalnim poslovima putem zborova, referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom.

Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi. Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Jedinice područne (regionalne) samouprave su županije. Jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.

Propisi[uredi VE | uredi]

 • Ustav Republike Hrvatske
 • Zakon o područnoj i regionalnoj samoupravi
 • Zakon o Gradu Zagrebu
 • Zakon o izboru članova predstavičkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 86/2006.)

Poveznice[uredi VE | uredi]

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]