Popis političkih stranaka u Hrvatskoj

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Ustav Republike Hrvatske

Zakonodavna vlast

Izvršna vlast

Sudbena vlast

Ustavni sud Republike Hrvatske

Hrvatska narodna banka

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Političke stranke

Izbori

Popis registriranih političkih stranaka u Republici Hrvatskoj [1][uredi VE | uredi]

Registrirane političke stranke su udruge čiji su ciljevi izraženi u programu i statutu usmjereni na stvaranje i oblikovanje političke volje te političko djelovanje građana, a koje su upisane u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske[2] koji vodi Središnji državni ured za upravu. U registar se upisuju političke stranke koje ispunjavaju formalne uvjete prema Zakonu o političkim strankama (jedan od uvjeta je da političku stranku mogu osnovati najmanje 100 punoljetnih, poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske). Upisom u registar politička stranka postaje pravna osoba, te može djelovati na području Republike Hrvatske u skladu sa svojim statutom.

Slijedi popis svih registriranih političkih stranaka u Republici Hrvatskoj (stanje: 13.12.2018. Registar političkih stranaka).

Parlamentarne političke stranke[uredi VE | uredi]

Parlamentarne političke stranke su registrirane političke stranke koje su zastupljene u parlamentu (Hrvatskom saboru) putem zastupnika s njihovih izbornih lista.

Aktualni saziv[uredi VE | uredi]

Vista-xmag.pngPodrobniji članak o temi: Deveti saziv Hrvatskog sabora

Popis parlamentarnih stranaka (stanje: prosinac 2018.):

 1. Bandić Milan 365 - stranka rada i solidarnosti - BM 365
 2. Bruna Esih - Zlatko Hasanbegović: Neovisni za Hrvatsku - Neovisni za Hrvatsku
 3. Demokrati
 4. Građansko-liberalni savez - GLAS
 5. HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku
 6. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
 7. Hrvatska demokršćanska stranka - HDS
 8. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS
 9. Hrvatska seljačka stranka - HSS
 10. Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS
 11. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU
 12. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje - HDSSB
 13. Istarski demokratski sabor - IDS-DDI
 14. Most nezavisnih lista - MOST
 15. Narodna stranka - reformisti - REFORMISTI
 16. Nezavisna lista mladih - NLM
 17. Promijenimo Hrvatsku - PH
 18. Samostalna demokratska srpska stranka - SDSS
 19. Snaga - stranka narodnog i građanskog aktivizma - SNAGA
 20. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
 21. Živi zid

Izvanparlamentarne stranke[uredi VE | uredi]

 1. Abeceda demokracije - Abeceda
 2. Agenda mladih demokrata - AMD
 3. Akcija bjelovarsko-bilogorska - ABB
 4. Akcija mladih - AM
 5. Akcija umirovljenici zajedno - AUZ
 6. Aktivni branitelji i umirovljenici Hrvatske - ABU Hrvatske
 7. Aktivni nezavisni umirovljenici - ANU
 8. Alternativa
 9. Autohtona - hrvatska seljačka stranka 1904 - A-HSS 1904
 10. Autohtona – Hrvatska stranka prava - A-HSP
 11. Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke - ARS
 12. Biraj bolje
 13. Blok umirovljenici zajedno - BUZ
 14. Blokirani - deblokirajmo Hrvatsku
 15. Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske - BDSH (Kastav)
 16. Braniteljsko domoljubna stranka Hrvatske - BDSH (Zagreb)
 17. Budnica Hrvatska - Zajednica bosanskih Hrvata - BH-ZBH
 18. Dalmatinski demokrati - DD
 19. Damir Bajs - Nezavisna lista - DB - NL
 20. Demokratska kneginečka stranka - DKS
 21. Demokratska lokalna stranka - DLS
 22. Demokratska partija Srba - DPS (Zagreb)
 23. Demokratska prigorsko-zagrebačka stranka - DPS (sv. Ivan Zelina)
 24. Demokratska stranka umirovljenika - DSU
 25. Demokratska stranka žena - DSŽ
 26. Demokratski savez nacionalne obnove - DESNO
 27. Demokratski savez Srba - DSS
 28. Demokratsko socijalna stranka Hrvatske
 29. Domovina
 30. Dubrovačka bošnjačka stranka - DBS
 31. Dubrovačka stranka - DUSTRA
 32. Dubrovački demokratski sabor - DDS
 33. Duspara Mirko - nezavisna lista - Duspara Mirko - NL
 34. Generacija obnove - GO
 35. Glas Zaprešića - nezavisna lista - GZ
 36. Građanska opcija Grada Osijeka - GOGO
 37. Građanska stranka Sisak - GSS
 38. Hrvatska braniteljska pučka stranka - HBPS
 39. Hrvatska bunjevačka stranka - HBS
 40. Hrvatska čista stranka prava - HČSP
 41. Hrvatska demokratska regionalna stranka - HDRS (Sisak)
 42. Hrvatska demokratska seljačka stranka - HDSS
 43. Hrvatska demokratska stranka - HDS
 44. Hrvatska demokratska stranka Dalmacije - HDSD
 45. Hrvatska inicijativa za dijalog - HRID
 46. Hrvatska konzervativna stranka - HKS
 47. Hrvatska kršćanska demokratska unija - HKDU
 48. Hrvatska radnička stranka - HRS
 49. Hrvatska seljačka stranka - Stjepan Radić - HSS-SR
 50. Hrvatska seljačka stranka braće Radić - HSS braće Radić
 51. Hrvatska stranka branitelja i domoljuba - HSBID
 52. Hrvatska stranka demokrata - HSD
 53. Hrvatska stranka građanskog otpora - HSGO
 54. Hrvatska stranka nezaposlenih - HSN
 55. Hrvatska stranka prava - HSP
 56. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - HSP AS
 57. Hrvatska stranka prava 1861 - HSP 1861
 58. Hrvatska stranka pravaškog bratstva - HSPB
 59. Hrvatska stranka pravne države - HSPD
 60. Hrvatska stranka reda - HSR (Novigrad Podravski)
 61. Hrvatska stranka svih kajkavaca - HSSK
 62. Hrvatski laburisti - Stranka rada - LABURISTI
 63. Hrvatski oslobodilački pokret - HOP
 64. Hrvatski rast - Hrast
 65. Istarska stranka umirovljenika - Partito Istriano dei Pensionati - ISU-PIP
 66. Istarski demokrati - Democratici Istriani - ID-DI
 67. Istarski laburisti - IL
 68. Jadranska socijaldemokratska stranka Hrvatske - Jadranski socijaldemokrati - JSD
 69. Jedina opcija
 70. Jedino Hrvatska – Pokret za Hrvatsku - Jedino Hrvatska
 71. Komunistička partija Hrvatske - KPH
 72. Krila slobode hrvatska nacionalistička stranka - Krila slobode
 73. Liburnijska stranka - LIST
 74. Lista za Rijeku - RI
 75. Loza nezavisna lista - Loza
 76. Maksimirska građanska inicijativa - ZAJEDNO - MGI - ZAJEDNO
 77. Međimurska stranka - MS
 78. Međimurski demokratski savez - MDS
 79. Modeli altruizma u politici - MAP
 80. Moderna demokratska snaga - MODES
 81. Moja voljena Hrvatska - MVH
 82. Mreža nezavisnih lista - Mreža
 83. Nada
 84. Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez
 85. Nezavisna lista boljih - NLB
 86. Nezavisna lista bura - BURA
 87. Nezavisna lista mladih za Imotski i Imotsku krajinu - MI ZA IM - MI ZA IM
 88. Nezavisna lista Zagreb - NLZG
 89. Nezavisna lista Stipe Petrina - NLSP
 90. Nezavisna lista Višnjan - NLV
 91. Nezavisni seljaci Hrvatske - NSH (2012/.)
 92. Nova Hrvatska - NH
 93. Nova ljevica - NL
 94. Nova srpska stranka - NSS
 95. Održivi razvoj Hrvatske - ORaH
 96. Pametno - PAMETNO
 97. Pločanska stranka - PLS
 98. Pokret za modernu Hrvatsku
 99. Pokret Zajedno - PZ (Zagreb)
 100. Popravi grad - Nova generacija - PG-NG
 101. Primorsko goranski savez - PGS
 102. Projekt domovina
 103. Radnička fronta - RF
 104. Sabor hrvatskih Roma
 105. Sasvim mala stranka - SMS
 106. Savez komunista Hrvatske - SKH
 107. Slobodarska stranka Hrvatske - SSH
 108. Slobodna Hrvatska - SH
 109. Socijalistička radnička partija Hrvatske - SRP
 110. Splitska stranka - STS
 111. Splitska stranka umirovljenika - SSU
 112. Srpska narodna stranka - SNS
 113. Srpska pravedna stranka - SPS (stranka)
 114. Stjepan Kožić - nezavisna lista
 115. Stranka Bošnjaka Hrvatske - SBH
 116. Stranka demokratske akcije Hrvatske - SDA Hrvatske
 117. Stranka hrvatski vidik - SHV
 118. Stranka hrvatskih umirovljenika - UMIROVLJENICI - UMIROVLJENICI
 119. Stranka hrvatskog zajedništva - SHZ
 120. Stranka razvoja i napretka - SRNA
 121. Stranka umirovljenika - SU
 122. Stranka umirovljenika Hrvatske - Blok umirovljenici zajedno - SUH
 123. Ujedinjena stranka prava - USP
 124. Ujedinjeni hrvatski domoljubi - UHD
 125. Umirovljenici Slavonije i Baranje - USIB
 126. Umirovljenička demokratska unija - UDU
 127. Unija Kvarnera - UNIJA
 128. Za grad
 129. Zagorska Demokratska Stranka - ZDS
 130. Zagorska stranka - ZS (Zabok)
 131. Zagorska stranka za Zagreb - ZSZ
 132. Zagreb je naš!
 133. Zelena lista
 134. Zelena stranka - ZS
 135. Zeleni forum - ZF
 136. Zeleni savez - ZELENI
 137. Zelinski laburisti - stranka Prigorja - ZL
 138. Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka - HGS
 139. Željko Lacković - Nezavisne liste

Nekadašnje stranke[uredi VE | uredi]

 1. AG Zagrebačka stranka (2007.)
 2. Akcija hrvatske republikanske seljačke stranke (2014.)
 3. Akcija hrvatskih umirovljenika (2015.)
 4. Akcija slavonsko baranjskih umirovljenika (2017.)
 5. Akcija socijaldemokrata Hrvatske (2016.)
 6. Akcija za bolju Hrvatsku (2017.)
 7. Albanska demokršćanska stranka Hrvatske (2003.)
 8. Albanska islamska demokratska unija (2001.)
 9. Alijansa za pravnu državu (2011.)
 10. Alijansa za treću Hrvatsku (2007.)
 11. Antiprohibicionistička slobodarska stranka (2000.)
 12. Autohtona slavonsko posavska stranka (2014.)
 13. Banijska demokratska stranka (2018.)
 14. Blok poljoprivrednika Hrvatske (2015.)
 15. Bosanska demokratska stranka (2000.)
 16. Čabarski pokret mladih (2015.)
 17. Dalmatinska akcija (2003.)
 18. Dalmatinska liberalna stranka (2015.)
 19. Demokratska socijalna unija - Snaga naroda (2010.)
 20. Demokratska stranka slavonske ravnice (2016.)
 21. Demokratska zajednica muslimana Hrvatske (2000.)
 22. Demokratski centar (2016.)
 23. Demokratski savez Albanaca Hrvatske (2001.)
 24. Domovinska građanska stranka (2007.)
 25. Glas razuma (2015.)
 26. Gospodarska stranka (2016.)
 27. Građanska akcija Lumbarda (2017.)
 28. Hrvatska 21. stoljeća (2016.)
 29. Hrvatska demokratska republikanska stranka (2006.)
 30. Hrvatska demokratska stranka (2005.)
 31. Hrvatska demokratska stranka prava (1999.)
 32. Hrvatska domovinska stranka (2001.)
 33. Hrvatska europska stranka (2016.)
 34. Hrvatska konzervativna stranka (1995/1999) (1999.)
 35. Hrvatska kršćanska demokratska unija (1992/2007) (2007.)
 36. Hrvatska kršćanska demokratska unija - (2007./2017.) (2017.)
 37. Hrvatska muslimanska demokratska stranka (2001.)
 38. Hrvatska nacional-demokratska liga (2006.)
 39. Hrvatska obrtnička stranka (2017.)
 40. Hrvatska poduzetnička stranka (2001.)
 41. Hrvatska proljeća (2000.)
 42. Hrvatska pučka seljačka stranka - 1904 (2012.)
 43. Hrvatska pučka stranka (2017.)
 44. Hrvatska republikanska stranka (2007.)
 45. Hrvatska republikanska zajednica (2017.)
 46. Hrvatska romska demokratska stranka (2016.)
 47. Hrvatska seljačka narodna stranka (2000.)
 48. Hrvatska seljačko radnička stranka (Stranka istine i pravde) (2003.)
 49. Hrvatska stranka (2001.)
 50. Hrvatska stranka mladih (2016.)
 51. Hrvatska stranka naravnog zakona (2001.)
 52. Hrvatska stranka ovršenika (2017.)
 53. Hrvatska stranka rada (2013.)
 54. Hrvatska stranka zelenih - Eko savez - Zeleni (2016.)
 55. Hrvatska zora stranka naroda (2016.)
 56. Hrvatski blok - pokret za modernu Hrvatsku (2009.)
 57. Hrvatski dalmatinski dom (2007.)
 58. Hrvatski demokratski centar (2015.)
 59. Hrvatski demokratski slobodarski savez Dalmacije (2018.)
 60. Hrvatski demokršćani (2009.)
 61. Hrvatski istinski preporod (2011.)
 62. Hrvatski liberalni pokret (2001.)
 63. Hrvatski mirotvorni pokret (2001.)
 64. Hrvatski narodni pokret – slobodna Hrvatska (1999.)
 65. Hrvatski narodnjaci (2013.)
 66. Hrvatski nezavisni demokrati (2011.)
 67. Hrvatski obranbeni red (2007.)
 68. Hrvatski pravaški pokret (2005.)
 69. Hrvatski proljećari (2009.)
 70. Hrvatski republikanci (2007.)
 71. Hrvatski socijaldemokrati (2015.)
 72. Hrvatski zbor (2016.)
 73. Hrvatsko pravaško bratstvo (2016.)
 74. Hrvatsko zvono (2015.)
 75. Istarska pučka stranka (2001.)
 76. Istarska socijaldemokratska nezavisna stranka (2013.)
 77. Istarska stranka (2003.)
 78. Istarski socijaldemokratski forum (2014.)
 79. Izvorna hrvatska seljačka stranka (2005.)
 80. Jadranski sabor (2007.)
 81. Južnohrvatska stranka (2010.)
 82. Karlovačka stranka (2011.)
 83. Kršćanska narodna stranka (1996.)
 84. Kršćanska socijalna unija (2011.)
 85. Kršćanski demokrati Međimurja (2001.)
 86. Krug 21 (2010.)
 87. Ladonja (2013.)
 88. Liberalna stranka (2006.)
 89. LIBRA – Stranka liberalnih demokrata (2005.)
 90. Liga za Brod - stranka za poticanje svekolikog razvoja Grada Slavonskog Broda (2013.)
 91. Lista Slavonije i Baranje (1995.)
 92. Ljevica Hrvatske (2015.)
 93. Mađarska narodna stranka Hrvatske (2001.)
 94. Maslina - Dalmatinska autonomaška stranka (2007.)
 95. Moje malo Međimurje (2014.)
 96. Nacionalna demokratska stranka (2000.)
 97. Nacionalni forum (2016.)
 98. Naša stranka (2017.)
 99. Nezavisna lista Milana Bitunjca (2018.)
 100. Nezavisna stranka prava (2001.)
 101. Nezavisni seljaci Hrvatske (2005/2007) (2007.)
 102. Novi val - Stranka razvoja - Novi val (2016.)
 103. Obiteljska stranka (2017.)
 104. Otočna demokratska stranka (2003.)
 105. Partija podunavskih Srba (2015.)
 106. Paška stranka (2018.)
 107. Piratska stranka (2018.)
 108. Podravska stranka (2015.)
 109. Pokret za ljudska prava, stranka ekološki svjesnih građana (2006.)
 110. Posavsko slavonska stranka (2018.)
 111. Primorsko goranska stranka umirovljenika (2014.)
 112. Rapski pučki sabor (2018.)
 113. Savez hrvatskih umirovljenika i seniora (2015.)
 114. Slavonsko-baranjska hrvatska stranka (2008.)
 115. Slobodarska stranka Hrvatske (2001/2010) (2010.)
 116. Snaga Roma Hrvatske (2016.)
 117. Socijaldemokratska stranka Hrvatske (1995.)
 118. Socijalistička partija Hrvatske (2018.)
 119. Socijalno-demokratska unija Hrvatske (2007.)
 120. Srednjoeuropska akcija - Pokret za Srednju Europu (2016.)
 121. Srpska demokratska baranjska stranka (2007.)
 122. Stranka društvenog razvoja (2001.)
 123. Stranka Dubrovnik regija (2018.)
 124. Stranka hrvatskog državnog prava (2003.)
 125. Stranka hrvatskog preporoda (2005.)
 126. Stranka međugeneracijske solidarnosti Hrvatske (2018:)
 127. Stranka nezavisne demokracije (2001.)
 128. Stranka običnih ljudi (2016.)
 129. Stranka penzionera (2017.)
 130. Stranka pravične demokracije (2010.)
 131. Stranka Roma Hrvatske (2012.)
 132. Stranka zajedno (2014.)
 133. Talijanska demokratska zajednica - Unione democratica Italiana (2003.)
 134. Transnacionalna radikalna stranka (2001.)
 135. Turopoljska demokratska stranka (2001/2005) (2005.)
 136. Turopoljska demokratska stranka (2006/2007) (2007.)
 137. Volim Hrvatsku (2016.)
 138. Zagrebačka nezavisna lista  (2014.)
 139. Zagrebačka stranka umirovljenika (2018.)
 140. Zavjet za Hrvatsku (2016.)
 141. Zelena akcija Split (1995.)
 142. Zelena alternativa - Stranka potrošača (2014.)
 143. Zelena lista (2014.)
 144. Zelena ljevica Hrvatske (2006.)
 145. Zelena stranka (Zagreb) (2005.)
 146. Zeleni demokrati (2010.)
 147. Zeleni Hrvatske (2017.)
 148. Zeleni zajedno (2014.)
 149. Zeleni - stranka novog doba (2005.)
 150. "Hrvatska straža" Nacionalna stranka (2015.)

Političke udruge građana i koalicije[uredi VE | uredi]

 1. Domoljubna koalicija
 2. Hrvatski demokratski blok
 3. Jedino Hrvatska
 4. Koalicija narodnog sporazuma
 5. Kukuriku koalicija
 6. Ladonja
 7. Lista Velog Mista
 8. Savez za Hrvatsku
 9. Udružena ljevica (koalicija)

Povezani članci[uredi VE | uredi]

Literatura[uredi VE | uredi]

 • Horvat, Danica (gl. ur.), Političke stranke u Republici Hrvatskoj, 13/2009., Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb, listopad 2009., str. 205. – 207., Page white acrobat.png(PDF) ISSN 1334-0247
 • Erceg, Neda; Pekorari, Renata (ur.), Političke stranke u Republici Hrvatskoj : od 1995. do 1999. godine, Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, Zagreb, 1999., str. 56. – 59., ISBN 953-6430-06-1.
 • Milardović, Anđelko. Političke stranke u Republici Hrvatskoj : politologija stranaka, programi političkih stranaka, 1. izd., Pan liber, Osijek – Zagreb – Split, 1997., ISBN 953-6285-18-5.

Izvori[uredi VE | uredi]

 1. www.hidra.hr/politicke_stranke/parlamentarne_stranke
 2. Registar političkih stranaka Republike Hrvatske