Vlada Republike Hrvatske

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Vlada Hrvatske)

Ustav Republike Hrvatske

Zakonodavna vlast

Izvršna vlast

Sudbena vlast

Ustavni sud Republike Hrvatske

Hrvatska narodna banka

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Političke stranke

Izbori

Vlada Republike Hrvatske (obično se naziva hrvatska vlada ili samo Vlada) obavlja izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj u skladu s Ustavom i zakonima. Vladu čine njezin predsjednik (često se naziva i premijer), potpredsjednici i ministri. Djelokrug Vlade propisan je prije svega Ustavom Republike Hrvatske, a način rada, odlučivanje i vrste akata koje Vlada donosi propisuju se zakonom i poslovnikom. Sjedište Vlade je u Zagrebu, u Banskim dvorima na Trgu sv. Marka, a vladini Uredi razmješteni su na nekoliko lokacija u gradu.

Djelokrug[uredi | uredi kôd]

Vlada Republike Hrvatske (članak 112. Ustava RH):

 • predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru,
 • predlaže državni proračun i završni račun,
 • provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora,
 • donosi uredbe za izvršenje zakona,
 • vodi vanjsku i unutarnju politiku,
 • usmjerava i nadzire rad državne uprave,
 • brine o gospodarskom razvitku zemlje,
 • usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi,
 • obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Vlada pored toga, u okvirima svojih ovlasti donosi uredbe, upravne akte i rješenja o imenovanju i razrješenju dužnosnika i državnih službenika. Vlada odlučuje u slučaju sukoba nadležnosti državnih ustanova, daje odgovore na zastupnička pitanja, utvrđuje prijedloge zakona i drugih propisa, daje mišljenje na zakone i druge propise te donosi strategije razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti.

Ustrojstvo Vlade[uredi | uredi kôd]

Vladu čine predsjednik, potpredsjednici i ministri.

Uži kabinet[uredi | uredi kôd]

Zgrada Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu

Uži kabinet čine predsjednik i potpredsjednici Vlade. Na sjednicu Užeg kabineta Vlade mogu se pozvati ministri i drugi članovi Vlade koje odredi predsjednik. Obično se na sjedicu Užeg kabinet pozivaju ministri iz onih resora iz čijeg djelokruga dolaze pitanja koja se raspravljaju na sjednici Užeg kabineta.

Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz njena djelokruga, posebno onima koja se odnose na vitalne interese Republike Hrvatske, na ugroženost neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te na elementarne nepogode. Sjednice Užeg kabineta nisu javne.

Iznimno u slučaju kad se Vlada ne može sastati u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti Republike Hrvatske te velikih prirodnih nepogoda, Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz djelokruga Vlade. Tako donesene odluke Užeg kabineta Vlade potvrđuju se na prvoj sljedećoj sjednici Vlade.

Uži kabinet odlučuje većinom glasova svih članova Užeg kabineta. U slučaju podijeljenih glasova odlučuje glas predsjednika Vlade.

Ured predsjednika Vlade[uredi | uredi kôd]

U Vladi je ustrojen Ured predsjednika.

Ured predsjednika Vlade obavlja stručne, protokolarne i administrativne poslove za potrebe predsjednika.

Glavno tajništvo Vlade[uredi | uredi kôd]

Glavnim tajništvom Vlade upravlja tajnik. Trenutno dužnost glavne tajnice Vlade obnaša Ivona Ferenčić. Glavni tajnik Vlade usklađuje rad ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade, pomaže predsjedniku Vlade u pripremanju sjednica i u drugim poslovima Vlade. Glavni tajnik ima zamjenika i pomoćnike.

Radna tijela Vlade[uredi | uredi kôd]

Radi davanja mišljenja, prijedloga i stručnih obrazloženja o pitanjima iz djelokruga Vlade, Vlada ovim osniva svoja stalna radna tijela, a posebnim odlukama može osnivati i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Vlade jesu:

 • Koordinacija za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava,
 • Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje,
 • Koordinacija za pravosuđe i upravu,
 • Koordinacija za gospodarstvo i društvene djelatnosti,
 • Koordinacija za upravljanje državnom imovinom,
 • Kadrovska komisija,
 • Administrativna komisija.

Uredi Vlade Republike Hrvatske[uredi | uredi kôd]

 • Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske[1]
 • Ured za protokol Vlade Republike Hrvatske[2]
 • Središnji državni ured za središnju javnu nabavu[3]
 • Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina[4]
 • Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske[5]
 • Ured za ravnopravnost spolova[6]
 • Ured za udruge[7]
 • Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju[8]
 • Ured za zakonodavstvo[9]
 • Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava[10]
 • Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama[11]
 • Direkcija za korištenje službenim zrakoplovima[12]
 • Služba za odnose s javnošću[13]
 • Ured za razminiranje[14]

Način rada, odlučivanje i vrste akata Vlade RH[uredi | uredi kôd]

Način rada[uredi | uredi kôd]

Vlada donosi odluke na sjednicama, na kojima su prisutni njezini članovi. Vlada može zasjedati ako je sjednici nazočna većina članova Vlade. Sjednice su javne, ali Vlada može odlučiti da o pojedinim pitanjim raspravlja i odlučuje bez prisutnosti javnosti (tzv. na zatvorenom djelu sjednice).

Sjednice Vlade saziva njezin predsjednik, koji im ujedno i predsjedava (utvrđuje dnevni red, daje riječ prisutnim članovima Vlade, poziva na glasovanje o točkama dnevnog reda i sl.).

Odlučivanje[uredi | uredi kôd]

Vlada odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Vlade. Vlada odlučuje dvotrećinskom većinom svih članova Vlade kad nadležnim državnim tijelima predlaže:

 • promjenu Ustava Republike Hrvatske,
 • udruživanje ili razdruživanje s drugim državama,
 • promjenu granica Republike Hrvatske,
 • raspuštanje Hrvatskoga sabora,
 • raspisivanje državnog referenduma,
 • djelovanje oružanih snaga Republike Hrvatske van njenih granica.

Akti Vlade[uredi | uredi kôd]

Akti Vlade RH su: uredbe, poslovnik, odluke, zaključci i rješenja. Vlada donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom. Pitanje koje se ne uređuju uredbom, rješavaju se odlukom, zaključkom ili rješenjem.

poslovnikom se uređuje ustrojstvo i način rada i odlučivanje Vlade;
odlukom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis;
zaključkom se utvrđuju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave;
rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade.

Odnos Vlade RH i Hrvatskog sabora[uredi | uredi kôd]

Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru.

Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Sastav aktualne 15. Vlade Republike Hrvatske[uredi | uredi kôd]

Predsjednik i potpredsjednici[uredi | uredi kôd]

Ime Dužnost Mandat
Andrej Plenković predsjednik od 23. srpnja 2020.
Tomo Medved potpredsjednik od 23. srpnja 2020.
Davor Božinović potpredsjednik od 23. srpnja 2020.
Oleg Butković potpredsjednik
Branko Bačić potpredsjednik
Ivan Anušić potpredsjednik
Anja Šimpraga potpredsjednik

Ministarstva i ministri[uredi | uredi kôd]

Ministarstvo Ministar
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman
Ministarstvo unutarnjih poslova Davor Božinović
Ministarstvo obrane Ivan Anušić
Ministarstvo financija Marko Primorac
Ministarstvo pravosuđa i uprave Ivan Malenica
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić
Ministarstvo kulture i medija Nina Obuljen Koržinek
Ministarstvo turizma i sporta Nikolina Brnjac
Ministarstvo poljoprivrede Marija Vučković
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić
Ministarstvo hrvatskih branitelja Tomo Medved
Ministarstvo zdravstva Vili Beroš

Povezani članci[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznica[uredi | uredi kôd]

Sestrinski projekti[uredi | uredi kôd]

Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi Vlada Republike Hrvatske
Wikizvor ima izvorna djela autora: Vlada Republike Hrvatske

Mrežna sjedišta[uredi | uredi kôd]