Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Stoljeća hrvatske književnosti je biblioteka Matice hrvatske, pokrenuta 1993. godine,[1] kao nastavak koncepcijski sličnoga niza Pet stoljeća hrvatske književnosti.

Pet stoljeća hrvatske književnosti[uredi | uredi kôd]

Pet stoljeća hrvatske književnosti (PSHK) najveći je nakladnički projekt ostvaren u povijesti hrvatske književnosti. Njegovo značenje bilo je i mnogo više od toga, jer je riječ o pothvatu koji je označio prekretnicu u odnosu prema vlastitoj književnoj baštini, književnim vrijednostima iz starije i novije književnosti i, naposljetku, pretpostavljao je i drukčiji odnos prema vlastitom jeziku. Naime, uz standardiziranu štokavštinu, bila su ravnopravno zastupljena djela pisana čakavštinom i kajkavštinom. Ediciju je potaknula Matica hrvatska uoči 120. godišnjice svoga osnutka (1842.-1962.), a sunakladnika je našla u Izdavačkom knjižarskom poduzeću Zora, na čijem je čelu bio Ivan Dončević, jedan od članova poslijeratnog povjerenstva za izbor nove uprave, koji je potom na izvanrednoj skupštini MH održanoj 15. srpnja 1945. godine bio izabran za glavnog tajnika. Iako se na toj dužnosti nije zadržao duže od godinu dana, ostao je trajno vezan uz Matičin rad.

U početku je Biblioteka bila zamišljena kao Hrvatska književnost u 100 knjiga, da bi se ubrzo spoznalo kako to nije moguće ostvariti pa je, u skladu s tadašnjim znanstvenim dosezima, preimenovana u Pet stoljeća hrvatske književnosti i proširena na deset kola po 12 knjiga. Prvi Poslovnik Biblioteke sastavljen je 20. veljače 1962. godine, a potpisali su ga za Maticu hrvatsku predsjednik Jakša Ravlić, za Nakladni zavod Matice hrvatske (NZMH) direktor Josip Tomić, za Zoru direktor Ivan Dončević te tajnik Ivan Krolo.

Umjesto planiranih 120 knjiga u Biblioteci PSHK objavljeno ih je 180, razvrstanih u 15 kola, te su najvećim dijelom knjige rasprodane. Iako je MH, zbog određenih zakonskih zapreka, bila prisiljena osnovati svoj Nakladni zavod 1960. godine (glavni urednik Vlatko Pavletić), sve knjige, izuzev posljednjih, navodile su Maticu hrvatsku kao nakladnika čak i u vremenu zabrane njezina djelovanja.[2]

Stoljeća hrvatske književnosti[uredi | uredi kôd]

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti zamišljena je kao nasljednica PSHK. Nakana urednika je preuzeti zadaću da bez ideoloških i drugih ograničenja revidira izbor prethodne biblioteke, s obzirom na autore i opseg njihove zastupljenosti, te s obzirom na bibliografske i druge priloge. Prvi svesci tiskani su u proljeće 1995. godine, a predviđeno je da cijeli niz u više od tristo predviđenih svezaka obuhvati književna djela u rasponu od prvih srednjovjekovnih spomenika do suvremene književnosti.[1]

Objavljeni naslovi[uredi | uredi kôd]

Do 2021. godine u biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti objavljena su 144 naslova.

Broj Autor(i) Naslov Priređivač(i) Godina
60 Frano Alfirević Izabrana djela Cvjetko Milanja 2002.
144 Đuro Arnold Izabrana djela Daniel Miščin 2020.
53 Juraj Baraković Vila Slovinka Franjo Švelec 2000.
11 Milan Begović Pjesme / Proza Boris Senker 1996.
12 Milan Begović Drame Boris Senker 1996.
13 Milan Begović Giga Barićeva I (Sedam prosaca) Boris Senker 1996.
14 Milan Begović Giga Barićeva II (Na ratištu - Povratak) Boris Senker 1996.
22 Josip Bogner
Ljubomir Maraković
Rasprave i kritike Antonija Bogner-Šaban 1997.
8 Antun Bonifačić Izabrana djela Miroslav Šicel 1996.
111 Ruđer Josip Bošković Pisma, pjesme i rasprave Stipe Kutleša 2012.
112 Ruđer Josip Bošković Pomrčine Sunca i Mjeseca Stipe Kutleša 2012.
23 Ivana Brlić-Mažuranić Izabrana djela Zvonimir Diklić 1997.
130 Dalibor Brozović Rasprave i članci Josip Lisac 2015.
3 Mile Budak Pripovijetke / Ratno roblje Dubravko Jelčić 1995.
4 Mile Budak Ognjište I. Dubravko Jelčić 1995.
5 Mile Budak Ognjište II. Dubravko Jelčić 1995.
7 Dživo Bunić Vučić Djela Dunja Fališevac 1995.
125 August Cesarec Izabrana djela I. Milan Mirić 2014.
126 August Cesarec Izabrana djela II. Milan Mirić 2014.
50 Dobriša Cesarić Izabrana djela Vinko Brešić 2000.
95 Dobriša Cesarić Izabrana djela (2. dop. izd) Vinko Brešić 2008.
79 Musa Ćazim Ćatić
Safvet-beg Bašagić
Izabrana djela Ozren Prohić 2005.
51 Olinko Delorko Izabrana djela Vinko Brešić 2000.
27 Dimitrija Demeter Izabrana djela Nikola Batušić 1997.
52 Dragutin Domjanić Izbor pjesama Cvjetko Milanja 2000.
105 Marin Držić Izabrana djela I. Slobodan Prosperov Novak 2011.
129 Marin Držić Izabrana djela II. Slobodan Prosperov Novak 2015.
2 Fran Krsto Frankopan Djela Josip Vončina 1995.
45 Fran Krsto Frankopan Djela (2. obn. izd.) Josip Vončina 1999.
25 Fran Galović Izabrana djela Josip Skok 1997.
108 Grgo Gamulin Izabrana djela Tonko Maroević 2011.
15 Ksaver Šandor Gjalski Pod starimi krovovi Miroslav Šicel 1996.
16 Ksaver Šandor Gjalski Pripovijetke i članci Miroslav Šicel 1996.
17 Ksaver Šandor Gjalski U noći Miroslav Šicel 1996.
94 Nikola Vitov Gučetić Dialogo della Belezza / Dijalog o ljepoti; Dialogo d’Amore / Dijalog o ljubavi Ljerka Schiffler 2008.
114 Josip Hamm
Stjepan Ivšić
Rasprave i članci Stjepan Damjanović i Tanja Kuštović 2012.
80 August Harambašić Izabrana djela Miroslav Šicel 2005.
142 Dubravko Horvatić Izabrana djela Tonko Maroević 2019.
69 Dragojla Jarnević Izabrana djela Dunja Detoni Dujmić 2003.
128 Ljudevit Jonke Rasprave i članci Ivo Pranjković 2015.
62 Rikard Jorgovanić Izabrana djela Miroslav Šicel 2002.
107 Blaž Jurišić
Mate Hraste
Rasprave i članci Josip Lisac 2011.
58 Vjekoslav Kaleb Izabrane novele Katica Čorkalo 2002.
59 Vjekoslav Kaleb Bijeli kamen / Divota prašine Katica Čorkalo 2002.
138 Vatroslav Kalenić
Vladimir Anić
Zlatko Vince
Rasprave i članci Ivo Pranjković 2018.
91 Srećko Karaman
Ante Jakšić
Jakša Ercegović
Poezija i pjesnička proza / Poezija / Poezija Nedjeljko Mihanović 2007.
103 Bartol Kašić Izbor iz djela Darija Gabrić-Bagarić 2010.
132 Jure Kaštelan Izabrana djela Cvjetko Milanja 2016.
124 Matija Petar Katančić Izabrana djela Stanislav Marijanović 2014.
78 Ivan August Kaznačić
Mato Vodopić
Orsat Medo Pucić
Pasko Antun Kazali
Izabrana djela Slavica Stojan 2005.
85 Lucijan Kordić Izabrane pjesme Nedjeljko Mihanović 2006.
77 Jeronim Korner
Rajmund Kupareo
Izabrane pjesme i pjesničke proze / Izabrana djela Nedjeljko Mihanović 2005.
46 Ante Kovačić U registraturi Miroslav Šicel 1999.
49 Ante Kovačić Izbor poezije i proze Miroslav Šicel 2000.
32 Josip Kozarac Izabrana djela Krešimir Nemec 1997.
98 Ivo Kozarčanin Izabrana djela Ante Stamać 2008.
68 Miroslav Kraljević Požežki đak ili Ljubimo milu svoju narodnost i grlimo, sladki svoj narodni jezik Dunja Detoni Dujmić 2003.
20 Silvije Strahimir Kranjčević Izabrana djela Ivo Frangeš 1996.
66 Vinko Krišković Izabrani politički eseji Dubravko Jelčić 2003.
67 Vinko Krišković Izabrani književni i politički eseji Dubravko Jelčić 2003.
29 Ivan Kukuljević Sakcinski Izabrana djela Nikola Batušić 1997.
35 Evgenij Kumičić Začuđeni svatovi / Pod puškom Stjepko Težak 1998.
36 Evgenij Kumičić Gospođa Sabina / O romanu / Govori Stjepko Težak 1998.
38 Evgenij Kumičić Urota zrinsko-frankopanska Stjepko Težak 1998.
63 Vladislav Kušan Izabrana djela Dubravko Horvatić 2003.
33 Eugen Kvaternik Izabrani politički spisi Dubravko Jelčić 1998.
30 Janko Leskovar Izabrana djela Cvjetko Milanja 1997.
57 Blaž Lorković
Ferdo Becić
Izabrana djela Krešimir Nemec 2002.
34 Milan Marjanović Izabrana djela Vinko Brešić 1998.
141 Marko Marulić Davidijada Tonko Maroević 2019.
137 Marko Marulić Hrvatski stihovi i proza Bratislav Lučin 2018.
74 Marijan Matijašević
Vlado Vlaisavljević
Izabrana djela Cvjetko Milanja 2004.
118 Antun Gustav Matoš Pripovijetke Miroslav Šicel 2013.
119 Antun Gustav Matoš Putopisi i portreti Miroslav Šicel 2013.
120 Antun Gustav Matoš Pjesme i ogledli Miroslav Šicel 2014.
121 Antun Gustav Matoš Polemički i drugi spisi Miroslav Šicel 2014.
139 Ivan Mažuranić Izabrana djela Božidar Petrač 2019.
37 Kalman Mesarić
Tito Strozzi
Roman i drame / Drame i kritike Ivica Matičević i Boris Senker 1998.
101 Slavko Mihalić Pjesme Ante Stamać 2010.
28 Adela Milčinović
Jagoda Truhelka
Izabrana djela Dunja Detoni-Dujmić 1997.
54 Andrija Milčinović
Milan Ogrizović
Izabrana djela / Izbor Proze / Prokletstvo Ana Lederer 2000.
40 Vladimir Nazor Izbor pjesama I. Nedjeljko Mihanović 1999.
41 Vladimir Nazor Izbor pjesama II. Nedjeljko Mihanović 1999.
42 Vladimir Nazor Izbor proze I. Nedjeljko Mihanović 1999.
43 Vladimir Nazor Izbor proze II. Nedjeljko Mihanović 1999.
93 Antun Nemčić Izabrana djela Branimir Donat 2007.
48 Mihovil Nikolić
Vladimir Vidrić
Izbor pjesama / Izabrana djela Cvjetko Milanja 2000.
21 Vinko Nikolić
Vladimir Kovačić
Izabrana djela Dubravko Jelčić 1997.
73 Antun Nizeteo Izabrana djela Dubravko Jelčić 2004.
6 Junije Palmotić Izabrana djela Rafo Bogišić 1995.
135 Dragutin Antun Parčić
Marcel Kušar
Izabrani radovi i pisma / Izabrani radovi i pisma Silvana Vranić i Lada Badurina 2017.
92 Janko Polić Kamov Izabrana djela I. Darko Gašparović 2007.
131 Janko Polić Kamov Izabrana djela II. Darko Gašparović 2016.
136 Josip Pupačić Pjesme i ogledi Nedjeljko Mihanović 2018.
70 Izidor Poljak
Đuro Sudeta
Izabrana djela / Izabrana djela Nedjeljko Mihanović 2004.
31 Petar Preradović Izabrana djela Cvjetko Milanja 1997.
56 Antun Radić
Dragutin Boranić
Franjo Iveković
Ivan Broz
Milan Rešetar
Nikola Andrić
Tomo Maretić
Vatroslav Rožić
Jezikoslovne rasprave i članci Marko Samardžija 2001.
75 Ivan Raos Prosjaci & sinovi Ana Lederer 2004.
76 Ivan Raos Izabrana djela Ana Lederer 2004.
102 Julije Rorauer
Marijan Derenčin
Stjepan Miletić
Ladanjska opozicija / Izabrana djela / Izabrana djela Nikola Batušić i Nedjeljko Fabrio 2010.
143 Josip Sever Poezija Tonko Maroević 2020.
140 Ivan Slamnig Izabrana djela Božidar Petrač 2019.
127 Milivoj Slaviček Izabrane pjesme Branimir Bošnjak 2015.
1 Ante Starčević Književna djela Dubravko Jelčić 1995.
81 Josip Juraj Strossmayer Izabrani književni i politički spisi I. Dubravko Jelčić 2005.
88 Josip Juraj Strossmayer Izabrani književni i politički spisi II. Dubravko Jelčić 2006.
97 Petar Šegedin Izabrana djela I. Cvjetko Milanja 2008.
104 Petar Šegedin Izabrana djela II. Cvjetko Milanja 2010.
110 Petar Šegedin Izabrana djela III. Cvjetko Milanja 2012.
96 August Šenoa Izabrana djela I. Miroslava Tušek 2008.
100 August Šenoa Izabrana djela II. Miroslava Tušek 2009.
122 August Šenoa Izabrana djela III. Miroslava Tušek 2014.
123 August Šenoa Izabrana djela IV. Miroslava Tušek 2014.
113 Antun Branko Šimić Izabrane pjesme Nedjeljko Mihanović 2012.
117 Antun Branko Šimić Izabrana proza Nedjeljko Mihanović 2013.
19 Dinko Šimunović Izabrana djela Dunja Detoni-Dujmić 1996.
89 Nikola Šop Izabrana djela Zvonimir Mrkonjić 2006.
55 Milan Šufflay Izabrani politički spisi Dubravko Jelčić 2000.
90 Dragutin Tadijanović Izabrana djela Vinko Brešić 2007.
39 Adolfo Veber Tkalčević
Bogoslav Šulek
Fran Kurelac
Vinko Pacel
Jezikoslovne rasprave i članci Ivo Pranjković 1999.
44 Josip Eugen Tomić Izabrana djela Julijana Matanović 1999.
134 Ivan Trnski Izabrana djela Katica Čorkalo Jemrić 2017.
99 Srgjan Tucić Izabrana djela Antonija Bogner Šaban 2008.
82 Tin Ujević Izbor pjesama I. Ante Stamać 2005.
84 Tin Ujević Izbor pjesama II. Ante Stamać 2006.
86 Tin Ujević Izabrani prozni sastavci Ante Stamać 2006.
133 Mavro Vetranović Pjesnička i dramska djela Dubravka Brezak-Stamać 2016.
106 Viktor Vida Izabrana djela Ante Stamać 2011.
64 Ivo Vojnović Izabrana djela I. Luko Paljetak 2003.
65 Ivo Vojnović Izabrana djela II. Luko Paljetak 2003.
47 Josip Vončina Tekstološka načela za pisanu baštinu hrvatskoga jezičnog izraza 1999.
83 Josip Vončina Tekstološka načela za pisanu baštinu hrvatskoga jezičnog izraza (2. izd.) 2006.
61 Petar Zoranić
Brne Karnarutić
Šime Budinić
Planine / Djela / Izabrana djela Franjo Švelec 2002.
10 Folklorno kazalište Ivan Lozica 1996.
109 Franjevačka književnost u Bosni u XVIII. stoljeću Marko Karamatić 2011.
115 Hrvatska srednjovjekovna proza I. Vesna Badurina Stipčević 2013.
116 Hrvatska srednjovjekovna proza II. Marija-Ana Dürrigl 2013.
18 Poslovice zagonetke i govornički oblici Josip Kekez 1996.
24 Programski spisi hrvatskog narodnog preporoda Miroslav Šicel 1997.
87 Tragedije XVI. stoljeća Slobodan Prosperov Novak 2006.
71 Usmene epske pjesme I. Davor Dukić 2004.
72 Usmene epske pjesme II. Davor Dukić 2004.
9 Usmene lirske pjesme Stipe Botica 1996.
26 Usmene pripovijetke i predaje Maja Bošković-Stulli 1997.

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. 1,0 1,1 Knjige - biblioteka - Stoljeća hrvatske književnosti, matica.hr, pristupljeno 17. veljače 2017.
  2. www.matica.hr, Jelena Hekman, Građa za Enciklopediju Matice hrvatske, Kolo 4, 2011., pristupljeno 3. siječnja 2015.
Novak.jpg  
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Matice hrvatske (http://www.matica.hr/).  Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Matica hrvatska.
Dopusnica nije potvrđena OTRS-om.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]