Cestovni promet u Hrvatskoj

Izvor: Wikipedija

Hrvatska je naslijedila najveći dio svojih tradicionalnih prometnih infrastruktura od Austro-Ugarske Monarhije i bivših dviju Jugoslavija. Nije se tada vodilo računa o hrvatskim prometnim potrebama, koje se odnose na neophodnost povezivanja i teritorijalnog integriranja RH putem suvremenih i sigurnih infrastruktura, te na potrebe postizanja inter-operabilnosti hrvatskih prometnih sustava s prometnim sustavima naših susjeda, a osobito sa zemljama članicama EU.

Hrvatski teritorij izrazito je tranzitni u prometnom smislu - što ukazuje prolaz triju Paneuropskih koridora (V, VII i X) kroz Hrvatsku.

Cestovna mreža[uredi | uredi kôd]

Hrvatska na svom području, prema stanju iz 2015. godine, ima ukupno 1.325 km autocesta, 6.886 km državnih cesta, 9.703 km županijskih cesta i 8.980 km lokalnih cesta.

Autoceste[uredi | uredi kôd]

Autoceste u Hrvatskoj čine mrežu autocesta koje imaju funkciju povezivanja Hrvatske u europski prometni sustav, ostvarivanja kontinuiteta E-ceste (međunarodnim i međudržavnim sporazumima određena kao europska cesta), prometnog povezivanja hrvatskih regija, omogućavanja tranzitnog prometa, a koje su razvrstane kao autoceste sukladno ovom Zakonu.[1]

Hrvatske autoceste označene su velikim slovom A i brojčanom oznakom iza slova. Sljedeća tablica prikazuje sve izgrađene i planirane autoceste u Hrvatskoj:

Mreža autocesta u Hrvatskoj
Čvor Lučko iz zraka
Oznaka Neformalni naziv Dionica Duljina Planirana duljina
A1 Autocesta kralja Tomislava[2] Zagreb (Lučko) – BosiljevoSplit – (Dubrovnik, u izgradnji, dovršeno do Ploča)[3] 483,0 km 554,0 km
A2 Zagorska autocesta Zagreb (Jankomir) – KrapinaMacelj (granica sa Slovenijom) 61,0 km 61,0 km
A3 Posavska autocesta Bregana (granica sa Slovenijom) – ZagrebSlavonski BrodLipovac (granica sa Srbijom) 307,0 km 307,0 km
A4 Varaždinska autocesta Zagreb (Ivanja Reka) – VaraždinGoričan (granica s Mađarskom) 97,0 km 97,0 km
A5 Slavonska autocesta Slavonika Beli Manastir (granica s Mađarskom) – OsijekSvilaj (granica s BiH) (dio izgrađen i pušten u promet, dio u izgradnji) 56,0 km 89,0 km
A6 Primorsko-goranska autocesta BosiljevoRijeka (Orehovica) 81,5 km 81,5 km
A7 Kvarnerska autocesta RupaRijeka – (Žuta Lokva) (dio izgrađen i pušten u promet, dio u izgradnji, dio u planu) 34,4 km 99,0 km
A8 Istarski ipsilon KanfanarMatulji (poluautocesta u nadogradnji autoceste) 64,2 km 64,0 km
A9 Istarski ipsilon Kaštel (granica sa Slovenijom) – Pula 77,0 km 77,0 km
A10 Neretvanska autocesta bosanskohercegovačka granica – čvorište Metković (A1) 9,0 km 9,0 km
A11 Sisačka autocesta Zagreb (Jakuševac) – Velika GoricaSisak (u izgradnji) 32,3 km 48,0 km
Autocesta A12.svg Podravski ipsilon čvorište Sv. Helena (A 4) – VrbovecKriževciKoprivnica – GP Gola (granica Republike Mađarske) (u izgradnji) 23,0 km 67,0 km
Autocesta A13.svg Podravski ipsilon čvorište Vrbovec 2 (A 12) – BjelovarVirovitica – GP Terezino Polje (granica Republike Mađarske) (u izgradnji) 0,0 km 86,0 km
Autocesta AZ.svg Nova obilaznica Zagreba čvorište Pojatno (A2) – čvorište Gradna (A3) – čvorište Horvati (A1) – čvorište Mraclin (A11) – čvorište Ivanić-Grad 1 (A3) – čvorište Zelina (A4) 0,0 km 106,0 km
Ukupno 1325,4 km 1745,5 km

Podatci o planiranim duljinama dionica preuzeti sa stranica Hrvatske udruge koncesionara za autocestom s naplatom cestarine: cestarine 18. srpnja 2014.

Državne ceste[uredi | uredi kôd]

Državna cesta jest javna cesta koja povezuje cjelokupno državno područje Republike Hrvatske i povezuje ga s mrežom glavnih europskih cesta. U Hrvatskoj trenutno ima 6885,7 km državnih cesta.[4]

D1-D9[uredi | uredi kôd]

D1 kod Slunja
D8 između Makarske i Omiša
Broj ceste Opis ceste[4] Duljina ceste
D1 G.P. Macelj (gr. R. Slovenije) - Krapina - Zagreb - Karlovac - Gračac - Knin - Brnaze - Split (D8) 421,2 km
D2 G.P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) - Varaždin - Virovitica - Našice - Osijek - Vukovar - G.P. Ilok (gr. R. Srbije) 347,5 km
D3 G.P. Goričan (gr. Mađarske) - Čakovec - Varaždin - Breznički Hum -Zagreb - Karlovac - Rijeka (D8) 218,4 km
D5 G.P. Terezino Polje (gr. Mađarske) - Virovitica - Veliki Zdenci - Daruvar - Okučani - G.P. Stara Gradiška (gr. BiH) 123,1 km
D6 G.P Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) - Ribnik - Karlovac - Brezova Glava - Vojnić - Glina - Dvor - gr. BiH 134,5 km
D7 G.P Duboševica (gr. Mađarske) - Beli Manastir - Osijek - Đakovo - G.P Slavonski Šamac (gr. BiH) 115,2 km
D8 G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) - Šapjane - Rijeka - Zadar - Split - G.P. Klek (gr. BiH) - G.P. Zaton Doli (gr. BiH) - Dubrovnik - G.P. Karasovići (gr. Crne Gore) 643,8 km
D9 G.P. Metković (gr. BiH) - Opuzen - D8 10,9 km

D10-D76[uredi | uredi kôd]

Broj ceste Opis ceste[4] Duljina ceste
D10 čvorište Sveta Helena (A4) - čvorište Dubrava - čvorište Gradec - Križevci - Koprivnica - G.P. Gola (gr. Mađarske) 86,4 km
D12 čvorište Vrbovec 2 (D10) - Bjelovar - Virovitica - G.P. Terezino Polje (gr. Mađarske) 86,5 km
D20 Čakovec (D3) – PrelogDonja DubravaĐelekovecKoprivnica (D2) 50,4 km
D22 Novi Marof (D3) – KriževciSveti Ivan Žabno (D28) 42,7 km
D23 Duga Resa (D3) – JosipdolŽuta LokvaSenj (D8) 103,9 km
D24 Zabok (D1) – Zlatar BistricaDonja KonjščinaBudinščinaNovi MarofVaraždinske TopliceLudbreg (D2) 75,5 km
D25 Korenica (D1) – BunićLički OsikGospićKarlobag (D8) 83,6 km
D26 čvorište Dubrava (D10) - Čazma - Garešnica - Dežanovac - Daruvar (D5) 88,5 km
D27 Gračac (D1) - Obrovac - Benkovac - Stankovci - D8 96,9 km
D28 čvorište Gradec (D10) - Bjelovar - Veliki Zdenci (D5) 70,7 km
D29 Novi Golubovec (D35) - Zlatar Bistrica - Marija Bistrica - Soblinec (D3) 49,8 km
D30 čvorište Kosnica (A3) - Velika Gorica - Petrinja - G.P. Hrvatska Kostajnica (gr. BiH) 79,7 km
D31 Velika Gorica (D30) - Pokupsko - Gornji Viduševac - D6 56,1 km
D32 G.P. Prezid (gr. R. Slovenije) - Delnice (D3) 49,7 km
D33 G.P. Strmica (gr. BiH) - Knin - Drniš - čvorište Vidici (D8) 73,3 km
D34 Slatina (D2) - Donji Miholjac - Josipovac (D2) 79,0 km
D35 Varaždin (D2) - Lepoglava - Sveti Križ Začretje (D1) 46,0 km
D36 Karlovac (D1) - Pokupsko - Sisak - čvorište Popovača (A3) 107,8 km
D37 Sisak (D36) - Petrinja - Glina (D6) 33,5 km
D38 Pakrac (D5) - Požega - Pleternica - Đakovo (D7) 120,7 km
D39 gr. BiH - Aržano - Cista Provo - rotor Šestanovac - Dubci (D8) 37,3 km
D40 čvorište Sveti Kuzam(A7) - D8 - luka Bakar (Zapad) 3,1 km
D41 G.P. Gola (gr. Mađarske) - Koprivnica - Križevci - čvorište Vrbovec 1 (D10) 82,9 km
D42 Vrbovsko (D3) - Ogulin - Josipdol - Plaški - Grabovac (Rakovica) (D1) 90,3 km
D43 Đurđevac (D2) - Bjelovar - Čazma - čvorište Ivanić-Grad (A3) 78,1 km
D44 čvorište Nova Vas (Brtonigla) (A9) - Ponte Porton - Buzet - čvorište Lupoglav (A8) 50,5 km
D45 Veliki Zdenci - (D5) - Garešnica - čvorište Kutina (A3) 43,6 km
D46 Đakovo D7 -Vinkovci - G.P. Tovarnik (gr. R. Srbije) 73,0 km
D47 Lipik (D5) - Novska - Hrvatska Dubica - Hrvatska Kostajnica - Dvor (D6) 94,5 km
D48 čvorište Baderna (A9) - Pazin - čvorište Rogovići (A8) 20,8 km
D49 Pleternica (D38) - čvorište Lužani (A3) 19,2 km
D50 Žuta Lokva (D23) - Otočac - Gospić - Gračac (D27) 104,2 km
D51 Gradište (Kutjevo) (D53) - Požega - čvorište Nova Gradiška (A3) 50,3 km
D52 Špilnik (D50) - Korenica (D1) 41,1 km
D53 G.P. Donji Miholjac (gr. Mađarske) - Našice - G.P. Slavonski Brod (gr. BiH) 91,6 km
D54 Maslenica (D8) - Zaton Obrovački (D27) 13,5 km
D55 Borovo (D2) - Vinkovci - G.P. Županja (gr. BiH) 48,6 km
D56 Drniš (D33) - Muć - čvorište Klis-Grlo (D1) 53,1 km
D57 Vukovar (D2) - Orolik - Nijemci - čvorište Lipovac (A3) 35,9 km
D58 Šibenik (luka) - Boraja - Trogir (D8) 43,0 km
D59 Knin (D1) - Kistanje - Bribirske Mostine - Putičanje - Kapela (D8) 53,9 km
D60 Brnaze (D1) - Trilj - Cista Provo - Imotski - G.P. Donji Vinjani (gr. BiH) 66,1 km
D62 Šestanovac (D39) - Zagvozd - Vrgorac - Kula Norinska - Metković (D9) 89,5 km
D64 Pazin (D48) - Potpićan - Vozilići (D66) 26,9 km
D66 Pula (D400) - Labin - Opatija - Matulji (D8) 90,1 km
D69 Slatina (D2) - Čeralije - Voćin - Novo Zvečevo - Kamenska (D38) 53,4 km
D70 Omiš (D8) - Naklice - Gata - čvorište Blato na Cetini (A1) 21,6 km
D72 Slavonski Brod: D53 - Svačićeva - I. G. Kovačića - N. Zrinskog (D423) 2,7 km
D74 Đurmanec (D207) - Krapina - Bednja - Lepoglava (D35) 22,0 km
D75 D200 - Savudrija - Umag - Novigrad - Poreč - Vrsar - Vrh Lima - Bale - Pula (D400) 101,7 km
D76 Baško Polje (D8) - Zagvozd (D62) - Grubine (D60) - Imotski - G.P. Vinjani Gornji (gr. BiH) 28,3 km
Državna cesta D102 na otoku Krku te D104 koja trajktnom linijom povezuje otoke Krk i Cres s državnim cestama D101 i D100 na otoku Cresu
Cestovna mreža u okolici Varaždina
Cestovna mreža u okolici Osijeka

D100-D128[uredi | uredi kôd]

Broj ceste Opis ceste[4] Duljina ceste
Državna cesta D100.svg D100 Porozina (trajektna luka) - Cres - Mali Lošinj (Ž5159) 80,5 km
Državna cesta D101.svg D101 D100 - Merag (trajektna luka) 10,9 km
Državna cesta D102.svg D102 Šmrika (D8) - Krk - Baška 48,3 km
Državna cesta D103.svg D103 D102 - Zračna luka Rijeka 1,7 km
Državna cesta D104.svg D104 D102- Valbiska (trajektna luka) 10,1 km
Državna cesta D105.svg D105 Lopar (trajektna luka) - Rab - Mišnjak (trajektna luka) 22,7 km
Državna cesta D106.svg D106 Žigljen (trajektna luka) - Novalja - Pag - Ražanac - Posedarje (D8) 73,8 km
Državna cesta D109.svg D109 Veli Rat - Savar - Sali 41,9 km
Državna cesta D110.svg D110 Muline (trajektna luka) - Ugljan - Tkon (trajektna luka) 41,6 km
Državna cesta D111.svg D111 Maslinica - Grohote - Stomorska 17,8 km
Državna cesta D112.svg D112 Rogač (trajektna luka) - D111 1,9 km
Državna cesta D113.svg D113 Supetar - Nerežišća - Sumartin (trajektna luka) 39,4 km
Državna cesta D114.svg D114 Milna - Sutivan - Supetar (D113) 18,8 km
Državna cesta D115.svg D115 Gornji Humac (D113) - Bol 11,4 km
Državna cesta D116.svg D116 Hvar - Milna - Starigrad (trajektna luka) - Sućuraj 77,8 km
Državna cesta D117.svg D117 Komiža - Podhum - Vis 19,9 km
Državna cesta D118.svg D118 Vela Luka - Kapja - Dubovo - Korčula 43,5 km
Državna cesta D119.svg D119 Uble - Lastovo 9,5 km
Državna cesta D120.svg D120 Pomena - Polače - Sobra - Saplunara 42,9 km
Državna cesta D121.svg D121 Murter - Tisno - D8 14,0 km
Državna cesta D123.svg D123 Trajektna luka Sobra - D120 1,1 km
Državna cesta D124.svg D124 Trajektna luka Brbinj - Brbinj - D109 1,7 km
Državna cesta D125.svg D125 Trajektna luka Zaglav - D109 1,1 km
Državna cesta D126.svg D126 Trogir (D315) - Arbanija - Slatine 8,3 km
Državna cesta D128.svg D128 Uvala Mikavica - Trajektno pristanište Žirje 3,8 km

D200-D231[uredi | uredi kôd]

Broj ceste Opis ceste[4] Duljina ceste
Državna cesta D200.svg D200 G.P. Plovanija (gr. R. Slovenije) - Buje - čvorište Buje (A9) 11,8 km
Državna cesta D201.svg D201 G.P. Požane (gr. R. Slovenije) - Buzet (D44) 7,1 km
Državna cesta D203.svg D203 G.P. Brod na Kupi - Delnice (D3) 11,2 km
Državna cesta D204.svg D204 G.P. Pribanjci (gr. R. Slovenije) - Bosanci (D3) - čvorište Bosiljevo 1 (A1) 6,3 km
Državna cesta D205.svg D205 G.P. Razvor - Kumrovec - Klanjec - Gubaševo (D1) 24,6 km
Državna cesta D206.svg D206 G.P. Hum na Sutli (gr. R. Slovenije) - Pregrada - Krapina (D1) 28,7 km
Državna cesta D207.svg D207 Hum na Sutli (D206) - Lupinjak - Đurmanec (D1) 14,5 km
Državna cesta D208.svg D208 G.P. Trnovec (gr. R. Slovenije) - Nedelišće (D3) 6,9 km
Državna cesta D209.svg D209 G.P. Mursko Središće (gr. R. Slovenije) - Šenkovec - Čakovec (D3) 17,3 km
Državna cesta D210.svg D210 Gola (D41) - Ždala - Molve - Virje (D2) 24,3 km
Državna cesta D211.svg D211 G.P. Baranjsko Petrovo Selo (gr. Mađarske) - Baranjsko Petrovo Selo (D517) 2,0 km
Državna cesta D212.svg D212 D7 - Kneževi Vinogradi - G.P. Batina (gr. R. Srbije) 22,1 km
Državna cesta D213.svg D213 D2 - G.P.Erdut (gr. R. Srbije) 26,7 km
Državna cesta D214.svg D214 Županja (D55) - Gunja - gr. BiH 28,8 km
Državna cesta D216.svg D216 Vojnić (D6) - Kolarić - G.P. Maljevac (gr. BiH) 25,0 km
Državna cesta D217.svg D217 Ličko Petrovo Selo (D1) - G.P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH) 3,0 km
Državna cesta D218.svg D218 G.P. Užljebić (gr. BiH) - Dobroselo - Mazin - D1 57,2 km
Državna cesta D219.svg D219 Gornji Muć (D56) - Sinj - Obrovac Sinjski - G.P. Bili Brig (gr. BiH) 31,7 km
Državna cesta D220.svg D220 čvorište Bisko (A1) - Čaporice (D60) - Trilj - G.P. Kamensko (gr. BiH) 28,9 km
Državna cesta D222.svg D222 G.P. Mali Prolog (gr. BiH) - D62 0,6 km
Državna cesta D223.svg D223 G.P. Gornji Brgat (gr. BiH) - Dubac (D8) 4,6 km
Državna cesta D224.svg D224 Mošćenica (D37) - Blinjski Kut - Sunja - Panjani (D30) 34,2 km
Državna cesta D225.svg D225 G.P. Harmica (gr. R. Slovenije) - Brdovec - čvorište Zaprešić (A2) 14,8 km
Državna cesta D227.svg D227 gr. R. Slovenije - Banfi - Štrigova - Prekopa - Lopatinec - Šenkovec (D209) 19,4 km
Državna cesta D228.svg D228 Jurovski Brod (D6) - Kamanje - Ozalj - Karlovac (D1) 30,2 km
Državna cesta D229.svg D229 D206 - Mali Tabor - Luka Poljanska - Miljana - Kumrovec (D205) 25,9 km
Državna cesta D231.svg D231 G.P. Bregana Naselje (gr. R. Slovenije) - Samobor - čvorište Sveta Nedelja (A3) 10,9 km

D300-D315[uredi | uredi kôd]

Broj ceste Opis ceste[4] Duljina ceste
Državna cesta D300.svg D300 Umag (D75) - čvorište Buje (A9) 8,4 km
Državna cesta D301.svg D301 Novigrad (D75) - Bužinija - čvorište Nova Vas (A9) 5,8 km
Državna cesta D302.svg D302 Poreč (D75) - čvorište Baderna (A9) 10,0 km
Državna cesta D303.svg D303 Rovinj (D75) - čvorište Kanfanar (A9) 13,5 km
Državna cesta D305.svg D305 D32 - Čabar (Ž5031) 4,9 km
Državna cesta D306.svg D306 Vir - Nin - Zadar (Bili Brig) (D8) 27,5 km
Državna cesta D307.svg D307 Gubaševo (D1) - Oroslavje - Donja Stubica - Marija Bistrica (D29) 23,8 km
Državna cesta D310.svg D310 Jastrebarsko (D1) - čvorište Jastrebarsko (A1) 3,7 km
Državna cesta D312.svg D312 D47 - Novska 1,8 km
Državna cesta D313.svg D313 Nova Gradiška - Rešetari (D51) 1,9 km
Državna cesta D314.svg D314 D2 - Orahovica 2,9 km
Državna cesta D315.svg D315 Trogir (D126) - Pantana (D409) 2,7 km

D400-D429[uredi | uredi kôd]

Broj ceste Opis ceste[4] Duljina ceste
Državna cesta D400.svg D400 Pula (D75) - Pula (trajektna luka) 1,6 km
Državna cesta D401.svg D401 D66 - Zračna luka Pula 1,6 km
Državna cesta D402.svg D402 D66 - Brestova (trajektna luka) 3,2 km
Državna cesta D403.svg D403 čvorište Škurinje (A7) - Luka Rijeka (Zapad) 2,4 km
Državna cesta D404.svg D404 Rijeka (D8) - Luka Brajdica - čvorište Draga (A7) 4,0 km
Državna cesta D405.svg D405 Stinica (trajektna luka) - D8 3,8 km
Državna cesta D406.svg D406 D8 - Prizna (trajektna luka) 2,9 km
Državna cesta D407.svg D407 Zadar (trajektna luka) - Zadar (D8) 3,8 km
Državna cesta D408.svg D408 Zračna luka Pleso - D30 3,8 km
Državna cesta D409.svg D409 Plano (D8) - Zračna luka Resnik 3,3 km
Državna cesta D410.svg D410 Trajektna luka Split - Visoka (D8) 4,0 km
Državna cesta D411.svg D411 Makarska zapad (D8) - Makarska (trajektna luka) - (D411) 1,5 km
Državna cesta D412.svg D412 Drvenik (D8) - Drvenik (trajektni pristan) 0,3 km
Državna cesta D413.svg D413 Ploče (D8) - Luka Ploče 1,9 km
Državna cesta D414.svg D414 Trajektna luka Orebić - Ston - Zaton Doli (D8) 64,7 km
Državna cesta D415.svg D415 Trajektna luka Trpanj - Donja Banda (D414) 7,2 km
Državna cesta D416.svg D416 Prapratno (D414) - Trajektna luka Prapratno 0,9 km
Državna cesta D417.svg D417 Riječno pristanište Osijek - D2 2,3 km
Državna cesta D418.svg D418 D2 - Zračna luka Klisa 2,5 km
Državna cesta D420.svg D420 Sustjepan (D8) - Luka Gruž 2,8 km
Državna cesta D421.svg D421 Most-Raša (D66) - Luka Bršica 3,6 km
Državna cesta D422.svg D422 čvorište Babindub (D424) - Zračna luka Zadar 3,9 km
Državna cesta D423.svg D423 Slavonski Brod: D514 - Luka Slavonski Brod 6,1 km
Državna cesta D424.svg D424 Zadar (Luka Gaženica) - čvorište Zadar 2 (A1) 17,6 km
Državna cesta D425.svg D425 ČCP Karamatići - čvorište Čeveljuša (D8) 17,6 km
Državna cesta D427.svg D427 čvorište Marčelji (A7) - Viškovo - čvorište Rujevica (A7) 10,3 km
Državna cesta D429.svg D429 Selište Drežničko (D42) - Plitvička jezera - Prijeboj (D1) 14,1 km

D500-D536[uredi | uredi kôd]

Broj ceste Opis ceste[4] Duljina ceste
Državna cesta D500.svg D500 čvorište Vranja (A8) - Šušnjevica - Kršan (D64) 23,6 km
Državna cesta D501.svg D501 Gornje Jelenje (D3) - čvorište Oštrovica (A6) - Meja - Križišće - Šmrika (D8) 20,3 km
Državna cesta D502.svg D502 Zemunik Donji (D424) - Smilčić - Karin (D27) 17,3 km
Državna cesta D503.svg D503 Zapužane (D27) - Biograd na Moru (trajektna luka) 16,2 km
Državna cesta D507.svg D507 Valentinovo (D206) - Krapinske Toplice - Gubaševo (D205) 15,6 km
Državna cesta D510.svg D510 čvorište Umag (A9) - G.P. Kaštel (gr. R. Slovenije) 3,0 km
Državna cesta D512.svg D512 Makarska (D8) - Ravča (D62) 30,6 km
Državna cesta D514.svg D514 Slavonski Brod (D53) - čvorište Slavonski Brod istok (A3) 2,7 km
Državna cesta D515.svg D515 Našice (D53) - Đakovo (D7) 32,7 km
Državna cesta D516.svg D516 Karasovići (D8) - G.P. Konfin (gr. Crne Gore) 14,4 km
Državna cesta D517.svg D517 Beli Manastir (D7) - Belišće (D34) 27,4 km
Državna cesta D518.svg D518 Osijek (D2) - Jarmina (D46) 32,9 km
Državna cesta D519.svg D519 Dalj (D213) - Borovo (D2) 16,2 km
Državna cesta D520.svg D520 čvorište Babina Greda (A3) - Slavonski Šamac (D7) 7,6 km
Državna cesta D522.svg D522 Udbina (D1) - Lovinac - čvorište Gornja Ploča (A1) 13,2 km
Državna cesta D525.svg D525 Pleternica (D49) - čvorište Slavonski Brod zapad (A3) - Slavonski Brod (D53) 25,6 km
Državna cesta D526.svg D526 čvorište Varaždinske Toplice (A4) - Varaždinske Toplice (D24) 1,2 km
Državna cesta D528.svg D528 Varaždin (D2) - čvorište Varaždin (A4) 2,4 km
Državna cesta D530.svg D530 čvorište Ludbreg (A4) - Zamlaka (D2) 1,6 km
Državna cesta D531.svg D531 čvorište Vrpolje (A1) - Vrpolje (Šibenik) (D58) 1,7 km
Državna cesta D534.svg D534 Budak (D25) - čvorište Gospić (A1) 2,4 km
Državna cesta D535.svg D535 Drvenik (D8) - Ravča (D62) 12,1 km
Državna cesta D536.svg D536 čvorište Buševec (A11) - Buševec (D30) 1,0 km

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Zakon o cestama Narodne novine 84/11
  2. Slobodna Dalmacija Marina Karlović-Sabolić: U što je potrošen narodni novac za autocestu kralja Tomislava, 29. lipnja 2005.
  3. Priprema autocesta i državnih cesta za turističku sezonuInačica izvorne stranice arhivirana 15. ožujka 2012. Objavljeno 13. lipnja 2014.
  4. a b c d e f g h Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. 12. srpnja 2016. Odluka o razvrstavanju javnih cesta. Narodne novine. Pristupljeno 12. srpnja 2016.