Prijeđi na sadržaj

Popis županijskih cesta u Hrvatskoj

Izvor: Wikipedija

Ovo je popis županijskih cesta u Hrvatskoj. Ukupna duljina svih županijskih cesta je 10.867,4 km. Najdulja županijska cesta je Ž5126 u Ličko-senjskoj županiji, koja je duga 94,3 km, prolazi kroz Velebit i povezuje Sveti Juraj kod Senja s Gospićom. Najkraća županijska cesta je Ž2187, koja je duga samo 200 metara, nalazi se u Mihanovićev Dolu kod grada Klanjca u Krapinsko-zagorskSioj županiji.[1]

1001-1054[uredi | uredi kôd]

Ovi su brojevi županijskih cesta uglavno za grad Zagreb. Dijelovi nekih cesta nalaze se i u Krapinsko-zagorskoj te Zagrebačkoj županiji.

Broj ceste Duljina

(km)

Županije Naselja
Ž1001 2,6 grad Zagreb Kašina, Planina Donja
Ž1002 3 grad Zagreb Kašina, Blaguša
Ž1003 3,7 grad Zagreb Jesenovec, Adamovec
Ž1005 5 grad Zagreb Adamovec, Glavnica Donja, Glavnica Gornja
Ž1006 15,2 grad Zagreb

Krapinsko-zagorska

Belovar, Adamovec, Moravče, Laz Bistrički
Ž1007 4,1 grad Zagreb Goranec, Vugrovec Gornji, Vugrovec Donji, Kućanec
Ž1008 1,6 grad Zagreb Prekvršje, Đurđekovec
Ž1009 9,2 grad Zagreb Kašina, Đurđekovec, Markovo Polje, Sesvete
Ž1010 13,8 grad Zagreb Zagreb (Mihaljevec, Gračani, Markuševec, Granešina, Klaka)
Ž1011 12,7 grad Zagreb Zagreb (Mihaljevec, Mlinovi, Šestine, Lukšići, Bijenik, Sveti Duh, Pongračevo, Srednjaci)
Ž1012 5,8 grad Zagreb Zagreb (Ilica, Pantovčak, Šestine)
Ž1013 4,4 grad Zagreb Sesvete, Popovec
Ž1014 1,7 grad Zagreb Soblinec, Šašinovec
Ž1015 21,8 grad Zagreb Zagreb (Aleja Bolonje, Ilica, Prilaz baruna Filipovića, Slovenska, Fonova, Hanuševa, Republike Austrije, Jagićeva, tzv. Zeleni val, Ul. kneza Mislava)
Ž1016 4,5 grad Zagreb Zagreb (Oranice, Vrapčanska ulica)
Ž1017 8,7 grad Zagreb Zagreb (Donji Bukovac, Maksimir, Remete, Ksaver)
Ž1018 1,7 grad Zagreb Zagreb (Mlinarska cesta)
Ž1019 2,7 grad Zagreb Zagreb (Ulica Ivana Vončine, Voćarska cesta, Bijenička cesta, Aleja Hermanna Bolléa)
Ž1020 3 grad Zagreb Zagreb (Laščinska cesta, Bijenička cesta, Srebrnjak, Kvatrić)
Ž1021 2,8 grad Zagreb Zagreb (Avenija Gojka Šuška i Ulica Dragutina Mandla)
Ž1022 1,9 grad Zagreb Sesvete (Sesvetski Kraljevec), Cerje
Ž1023 2,4 grad Zagreb Zagreb (Ulica Velimira Škorpika)
Ž1024 3,1 grad Zagreb Zagreb (Ulica Mije Kišpatića, Jordanovac, Laščinska cesta, Petrova ulica)
Ž1025 1,9 grad Zagreb Zagreb (Vlaška ulica, Maksimirska cesta)
Ž1026 12,5 grad Zagreb Zagreb (Ulica kralja Zvonimira, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja, Svetice, Maksimirska cesta, Dubrava), Sesvete (Zagrebačka cesta, Bjelovarska ulica,

Sesvetska cesta, Selska cesta)

Ž1027 2,5 grad Zagreb Sesvete (Ulica kneza Ljudevita Posavskog)
Ž1028 1,1 grad Zagreb Sesvete (Sesvetski Kraljevec, Ulica Ive Politea, Ulica Vinka Sedinića)
Ž1029 9,5 grad Zagreb Zagreb (Kvatrić, Ulica Vjekoslava Heinzela, Radnička cesta, Domovinski most)
Ž1030 4,9 grad Zagreb Zagreb (Savska cesta, Jadranski most)
Ž1031 5,5 grad Zagreb Zagreb (Ozaljska ulica, Trešnjevački trg, Ulica grada Vukovara)
Ž1032 2,6 grad Zagreb Zagreb (Ulica Hrvatske bratske zajednice, Avenija Većeslava Holjevca, Most slobode)
Ž1033 3,3 grad Zagreb Zagreb (Avenija Marina Držića, Most mladosti
Ž1034 6,9 grad Zagreb Zagreb (Ulica kneza Branimira)
Ž1035 21,2 grad Zagreb Zagreb (Jankomirski most, Ljubljanska avenija, Zagrebačka avenija, Slavonska avenija)
Ž1036 14,2 Zagrebačka

grad Zagreb

Ivanja Reka, Hrušćica, Sop, Otok Svibovski, Svibje, Trstenik Nartski, Čista Mlaka, Struga Nartska, Jalševec Nartski, Okunšćak, Dragošička
Ž1037 23,1 Zagrebačka

grad Zagreb

Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek, Grančari, Kupinečki Kraljevec, Starjak, Bregana Pisarovinska, Velika Jamnička
Ž1038 2,6 Zagrebačka

grad Zagreb

Zagreb (Ulica Savezne Republike Njemačke), Buzin (Avenija Većeslava Holjevca), Veliko Polje, Velika Mlaka, Velika Gorica (Zagrebačka ulica, Sisačka ulica)
Ž1039 5,9 Zagrebačka

grad Zagreb

Zagreb (Novi Zagreb – istok, Sarajevska cesta, Jakuševečka cesta), Mičevec
Ž1040 8 grad Zagreb Zagreb (Jadranska avenija, Avenija Dubrovnik)
Ž1041 3,2 grad Zagreb Lučko, Hrvatski Leskovac
Ž1043 9,4 grad Zagreb Brezovica, Odranski Obrež, Donji Dragonožec
Ž1046 28,7 Zagrebačka

grad Zagreb

Hrašće Turopoljsko, Gornja Lomnica, Lukavec, Markuševec Turopoljski, Dubranec, Cerovski Vrh, Lukinić Brdo
Ž1047 10,3 grad Zagreb Rakov Potok, Horvati, Kupinečki Kraljevec
Ž1048 10,4 grad Zagreb Zagreb (Šestine, Prilaz Kraljičinom zdencu, Sljemenska cesta)
Ž1049 12,4 grad Zagreb Zagreb (Gračansko Dolje, Ulica Bliznec, Sljemenska cesta)
Ž1050 6,5 grad Zagreb Zagreb (Ksaverska cesta, Medveščak, Ribnjak, Palmotićeva ulica, Ulica kneza Branimira)
Ž1051 2,1 grad Zagreb Zagreb (Ulica Rudolfa Kolaka)
Ž1052 0,9 grad Zagreb Zagreb (Čulinečka cesta)
Ž1054 6,3 grad Zagreb Zagreb (Ulica dr. Luje Naletilića, Sisačka cesta), Gornji Čehi, Odra

2002-2266[uredi | uredi kôd]

Ovi su brojevi županijskih cesta uglavnom za Sjevernu Hrvatsku (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija). Neke ceste nalaze se u Zagrebačkoj županiji, dijelovi nekih cesta nalaze se i u gradu Zagrebu, Bjelovarsko-bilogorskoj te Virovitičko-podravskoj županiji.

Broj ceste Duljina (km) Županije Naselja
Ž2002 3,6 Međimurska Jalšovec, Štrigova
Ž2003 34,9 Međimurska Čestijanec, Lapšina, Jurovec, Brezovec, Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Hlapičina, Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Miklavec, Ferketinec, Podturen,Novakovec, Dekanovec, Domašinec, Turčišće, Donji Hrašćan, Hodošan
Ž2004 4 Međimurska Brezovec, Gradiščak, Toplice Sveti Martin
Ž2005 6,7 Međimurska Vrhovljan, Donji Koncovčak, Selnica, Zebanec Selo, Štrukovec
Ž2006 10,6 Međimurska Selnica, Zaveščak, Bukovec, Prekopa
Ž2007 3,3 Međimurska Štrigova, Leskovec, Sveti Urban
Ž2008 6,7 Međimurska Peklenica, Vratišinec, Žiškovec
Ž2009 11,8 Međimurska Železna Gora, Vugrišinec, Vukanovec, Gornji Mihaljevec, Macinec
Ž2010 2 Međimurska Vratišinec, Gornji Kraljevec
Ž2011 2,1 Međimurska Gornja Dubrava, Bogdanovec, Gornji Mihaljevec
Ž2012 2,8 Međimurska Pleškovec, Vučetinec, Okrugli Vrh
Ž2013 10,2 Međimurska Frkanovec, Zasadbreg, Slemenice
Ž2014 0,9 Međimurska Vučetinec
Ž2015 10,3 Međimurska Zasadbreg, Mali Mihaljevec, Brezje, Slakovec, Pretetinec, Dunjkovec, Nedelišće
Ž2016 1,2 Međimurska Knezovec, Mačkovec
Ž2017 12,3 Međimurska Podturen, Sivica, Novo Selo Rok, Mihovljan, Čakovec
Ž2018 14,8 Međimurska Dekanovec, Gardinovec, Belica, Pribislavec, Čakovec
Ž2019 2 Međimurska Črečan, Gornji Hrašćan
Ž2020 14,2 Međimurska Gornji Kuršanec, Kuršanec, Šandorovec, Totovec, Savska Ves, Čakovec
Ž2021 2,1 Međimurska Čakovec (Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica ZAVNOH-a, Zrinsko-Frankopanska ulica (dio), Vukovarska ulica, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Otokara

Keršovanija)

Ž2022 14,9 Međimurska

Varaždinska

Belica, Mala Subotica, Orehovica, Štefanec
Ž2023 5,6 Međimurska Turčišće, Držimurec, Strelec, Palovec
Ž2024 2,3 Međimurska Palinovec
Ž2025 0,9 Međimurska Totovec, Novo Selo na Dravi
Ž2026 11,5 Međimurska Goričan, Donji Kraljevec, Prelog
Ž2027 11,2 Varaždinska Veliki Lovrečan, Mali Lovrečan, Selci Križovljanski, Malo Gradišće, Križanče, Donja Voća
Ž2028 5,7 Varaždinska Otok Virje, Brezje Dravsko
Ž2029 16,2 Varaždinska Otok Virje, Vratno Otok, Donje Vratno (Petrijanec), Donje Vratno (Vinica), Vinica, Marčan, Gornje Ladanje, Donje Ladanje, Koretinec, Kapelec, Biljevec, Bikovec
Ž2030 1,8 Međimurska Strahoninec, Savska Ves
Ž2031 7,2 Međimurska Čakovec (Svetojelenska cesta, Ulica Tome Masaryka, Ulica Ivana Mažuranića, Trg Eugena Kvaternika, Ulica dr. Ante Starčevića, Preloška ulica), Ivanovec
Ž2033 12,1 Međimurska

Varaždinska

Sveti Juraj u Trnju, Čehovec, Prelog, Otok, Hrženica
Ž2034 5,6 Međimurska Hodošan, Donji Kraljevec
Ž2035 3,4 Varaždinska Križovljan Radovečki, Natkrižovljan
Ž2036 4,7 Varaždinska Strmec Podravski, Družbinec, Petrijanec
Ž2037 3,9 Varaždinska Svibovec Podravski, Sračinec
Ž2038 1,9 Međimurska Sveti Križ, Podbrest
Ž2039 1,9 Međimurska Draškovec, Oporovec
Ž2040 5 Međimurska Kotoriba, Donji Vidovec
Ž2041 2,3 Međimurska Kotoriba, Donja Dubrava,
Ž2042 1,8 Varaždinska Cvetlin
Ž2043 3,6 Varaždinska Zlogonje
Ž2044 7,8 Varaždinska Gornja Voća, Donja Voća
Ž2045 6,1 Varaždinska Križanče, Vinica Breg, Vinica
Ž2046 2,7 Varaždinska Majerje, Nova Ves Petrijanečka
Ž2047 1,4 Varaždinska Varaždin (Ulica Stanka Vraza, Ulica Zrinskih i Frankopana)
Ž2048 5,9 Varaždinska Varaždin, Turčin
Ž2049 3,2 Varaždinska Varaždin (Ulica Franje Galinca, Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica Miroslava Krleže)
Ž2050 22 Varaždinska Varaždin, Jalkovec, Poljana Biškupečka, Beretinec, Sveti Ilija, Beletinec, Podevčevo, Strmec Remetinečki, Remetinec, Novi Marof
Ž2051 1,6 Varaždinska Varaždin (Ulica Ivana Kukuljevića, Optujska ulica), Hrašćica
Ž2052 17,9 Varaždinska Varaždin, Kućan Marof, Donji Kućan, Zbelava, Kelemen, Imbriovec Jalžabetski, Jalžabet, Novakovec, Vrbanovec
Ž2053 7,8 Varaždinska Kućan Marof, Trnovec, Zbelava
Ž2054 12,1 Varaždinska Šemovec, Jalžabet, Grešćevina, Retkovec Svibovečki, Tuhovec
Ž2055 2,3 Međimurska Vularija, Orehovica
Ž2056 20 Varaždinska Trakošćan, Cvetlin, Jazbina Cvetlinska, Bednjica, Gornja Višnjica, Donja Višnjica, Zlogonje, Rijeka Voćanska, Slivarsko, Donja Voća
Ž2057 7,3 Varaždinska Donja Višnjica, Žarovnica
Ž2058 3,4 Varaždinska Kameničko Podgorje, Žarovnica, Kamenica, Kamenički Vrhovec
Ž2059 8,8 Varaždinska Klenovnik, Lipovnik, Druškovec, Koškovec, Stažnjevec
Ž2060 9,4 Varaždinska Biljevec, Kapelec, Čalinec, Korenjak, Brodarovec, Novaki, Ribić Breg
Ž2061 3,7 Varaždinska Vidovec, Papinec, Krkanec, Tužno
Ž2062 5,6 Varaždinska Kapelec, Maruševec, Cerje Nebojse
Ž2063 8,5 Varaždinska Greda, Cerje Tužno, Tužno, Črešnjevo, Beretinec
Ž2064 5,1 Varaždinska Cerje Tužno, Lukavec, Gačice
Ž2065 5 Varaždinska Tužno, Lovrečan, Radovan, Pece
Ž2066 3,1 Varaždinska Črešnjevo, Ledinec
Ž2067 2,2 Varaždinska Remetinec, Novi Marof, Krč
Ž2068 5,5 Varaždinska Varaždin (Gospodarska ulica), Kućan Marof, Gornji Kućan
Ž2070 4,6 Varaždinska Donji Kućan, Donji Kneginec, Gornji Kneginec
Ž2071 13,7 Varaždinska Zamlaka, Čičkovina, Hrastovljan, Hrženica, Sveti Đurđ, Obrankovec, Selnik, Ludbreg
Ž2072 12,8 Varaždinska Luka Ludbreška, Sveti Đurđ, Karlovec Ludbreški, Sesvete Ludbreške, Struga, Dubovica, Veliki Bukovec
Ž2074 3,3 Varaždinska Križovljan, Slanje
Ž2075 3 Varaždinska Ludbreg (Frankopanska ulica, Ulica Petra Zrinskog, Ulica Kardinala Alojzija Stepinca, Ulica Rudolfa Fizira)
Ž2076 16,9 Koprivničko-križevačka

Varaždinska

Sigetec Ludbreški, Slokovec, Kapela Podravska, Novo Selo Podravsko, Mali Bukovec, Selnica Podravska, Veliki Otok
Ž2078 5,2 Koprivničko-križevačka Legrad
Ž2079 8,4 Koprivničko-križevačka

Varaždinska

Slokovec, Apatija, Sveti Petar, Martinić, Lunjkovec, Vojvodinec
Ž2080 1,7 Koprivničko-križevačka Kutnjak
Ž2081 27,1 Koprivničko-križevačka Mali Otok, Zablatje, Koledinec, Kuzminec, Rasinja, Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac
Ž2082 3,8 Koprivničko-križevačka Imbriovec, Đelekovec
Ž2083 10,1 Varaždinska Vranojelje, Vrbno, Pašnik, Šaša
Ž2084 3,4 Varaždinska Dubranec, Jerovec, Kaniža
Ž2085 4,8 Varaždinska Ivanec, Vitešinec, Prigorec
Ž2086 3,1 Varaždinska Sveti Ilija, Doljan, Tomaševec Biškupečki
Ž2087 4,8 Varaždinska Gornji Kneginec, Varaždin Breg, Vrtlinovec
Ž2088 4 Varaždinska Gornji Kneginec, Kaštelanec, Kelemen
Ž2089 31,3 Koprivničko-križevačka

Varaždinska

Ludbreg, Vinogradi Ludbreški, Duga Rijeka, Ludbreški Ivanac, Apatovec, Jarčani, Donja Glogovnica, Ivanec Križevački, Križevci
Ž2090 0,9 Koprivničko-križevačka Koprivnica (Čadra ulica)
Ž2091 1,6 Koprivničko-križevačka Vikend Naselje (legradski zaselak kod Šoderice)
Ž2093 10,5 Krapinsko-zagorska Mali Tabor, Prišlin, Poredje, Grletinec, Druškovec Gora, Mala Gora, Desinić Gora, Desinić
Ž2095 3,7 Krapinsko-zagorska Klenovec Humski, Rusnica
Ž2096 11,2 Krapinsko-zagorska Đurmanec, Podbrezovica, Putkovec, Prigorje, Donja Plemenšćina, Pregrada
Ž2098 8,8 Krapinsko-zagorska Podgora Krapinska, Doliće, Krapina, Mihaljekov Jarek, Polje Krapinsko, Velika Ves
Ž2101 33,7 Varaždinska Lepoglava, Vulišinec, Kamenički Vrhovec, Žarovnica, Bedenec, Jerovec, Horvatsko, Lipovnik, Donja Voća, Donje Ladanje, Nova Ves Petrijanečka, Varaždin
Ž2102 3,2 Varaždinska Lepoglava (Ulica Hrvatskih Pavlina)
Ž2103 1,8 Varaždinska Ivanec (Ulica akademika Mirka Maleza, Trg Hrvatskih Ivanovaca, Varaždinska ulica)
Ž2104 0,8 Varaždinska Ivanečko Naselje, Punikve
Ž2105 14,3 Varaždinska Ivanečko Naselje, Ivanečki Vrhovec, Salinovec, Ivanečka Željeznica, Gačice, Osečka, Pece, Završje Podbelsko, Filipići, Beletinec
Ž2106 3,1 Varaždinska Osečka, Margečan, Seljanec, Bela, Završje Podbelsko
Ž2107 7,5 Varaždinska Bela, Podrute
Ž2109 7,3 Varaždinska Presečno, Oštrice, Orehovec, Črnile, Petkovec Toplički, Hrastovec Toplički
Ž2110 3 Varaždinska Jalševec Svibovečki, Drenovec, Ljubelj Kalnički
Ž2111 2,8 Varaždinska Grešćevina, Gornja Poljana, Donja Poljana, Jalševec Svibovečki
Ž2112 11,5 Koprivničko-križevačka Botinovec, Kunovec, Goričko, Koprivnički Ivanec, Koprivnica, Herešin
Ž2113 1,3 Koprivničko-križevačka Peteranec
Ž2114 19 Koprivničko-križevačka Drnje, Sigetec, Hlebine, Gabajeva Greda, Molve
Ž2115 1,6 Koprivničko-križevačka Otočka
Ž2116 11,2 Koprivničko-križevačka Gola, Novačka, Repaš
Ž2117 7,8 Krapinsko-zagorska Sopot, Stipernica, Marinec, Velika Horvatska
Ž2118 6,2 Krapinsko-zagorska Gorjakovo, Pregrada
Ž2119 9,4 Krapinsko-zagorska Pregrada, Cigrovec, Mala Erpenja
Ž2120 7 Krapinsko-zagorska Slatina Svedruška, Štuparje, Stara Ves Petrovska
Ž2121 6,6 Krapinsko-zagorska Tkalci, Pretkovec, Vidovec Petrovski, Vidovec Krapinski, Gornja Pačetina
Ž2122 7,7 Krapinsko-zagorska Krapina, Trški Vrh, Radoboj, Gornja Šemnica
Ž2123 5 Krapinsko-zagorska Radoboj, Jazvine, Orehovec Radobojski, Velika Ves
Ž2125 9,2 Krapinsko-zagorska Kuzminec, Mihovljan, Frkuljevec Mihovljanski, Sutinske Toplice, Veliki Komor, Mače
Ž2126 5,7 Krapinsko-zagorska Mihovljan, Gregurovec
Ž2127 2,6 Krapinsko-zagorska Veternica, Gora Veternička
Ž2128 11,2 Krapinsko-zagorska Velika Petrovagorska, Cebovec, Vojnovec Loborski, Vinipotok, Lobor, Završje Loborsko, Markušbrijeg, Ladislavec, Cetinovec
Ž2129 6,5 Krapinsko-zagorska Borkovec, Ratkovec, Martinšćina, Repno
Ž2130 1,6 Krapinsko-zagorska Grtovec, Pažurovec
Ž2131 4,9 Krapinsko-zagorska Zajezda, Krapinica, Budinšćina
Ž2133 1,5 Varaždinska Kamena Gorica, Podrute
Ž2134 3,6 Varaždinska Jelenščak, Donje Makojišće, Breznički Hum
Ž2135 3,3 Varaždinska Grana, Možđenec
Ž2136 4,9 Varaždinska Novi Marof, Ključ, Možđenec
Ž2137 0,9 Varaždinska Varaždin (Ulica Augusta Cesarca, Ulica Petra Preradovića)
Ž2138 8,6 Koprivničko-križevačka Kalnik, Šopron, Mikovec, Selanec
Ž2139 6,8 Koprivničko-križevačka Lepavina, Mali Grabičani, Veliki Botinovac, Veliki Poganac
Ž2141 2,8 Koprivničko-križevačka Koprivnica (Ulica Ante Starčevića, Ivanjska ulica, Donji Banovec, Marofska ulica)
Ž2142 3 Koprivničko-križevačka Koprivnica, Herešin
Ž2143 37,7 Bjelovarsko-bilogorska

Koprivničko-križevačka

Koprivnica, Starigrad, Jagnjedovec, Hudovljani, Križ Gornji, Zrinski Topolovac, Domankuš, Lipovčani, Podgorci, Kobasičari, Novi Skucani, Bjelovar
Ž2144 0,9 Koprivničko-križevačka Koprivnica (Ulica Ivana Mažuranića, Stari Brežanec)
Ž2145 2,1 Koprivničko-križevačka Koprivnica (Kolodvorska ulica, Vinička ulica, Dubovec, Ulica Antuna Mihanovića (dio), Bilogorska ulica)
Ž2146 1,1 Koprivničko-križevačka Koprivnica (Križevačka ulica i Trg mladosti)
Ž2147 13,6 Koprivničko-križevačka Koprivnica (Lenišće, Miklinovec), Koprivnički Bregi, Jeduševac, Hlebine
Ž2148 2,4 Koprivničko-križevačka Štaglinec, Bakovčica
Ž2149 3,6 Koprivničko-križevačka Koprivnički Bregi, Glogovac
Ž2150 6,3 Koprivničko-križevačka Novigrad Podravski, Delovi
Ž2151 14,7 Krapinsko-zagorska Miljana, Košnica, Hum Košnički, Desinić, Gaber, Dubravica Desinićka, Vrhi Vinagorski, Višnjevec, Sopot, Pregrada
Ž2153 4,9 Krapinsko-zagorska Risvica, Razdrto Tuheljsko, Pristava, Tuhelj
Ž2155 14,9 Krapinsko-zagorska Tuheljske Toplice, Mala Erpenja, Jasenovac Zagorski, Klokovec, Krapinske Toplice, Hršak Breg, Slivonja Jarek, Gornja Pačetina, Lepajci
Ž2158 5,9 Krapinsko-zagorska Donja Pačetina, Sveti Križ Začretje
Ž2159 6,3 Krapinsko-zagorska Ciglenica Zagorska, Mirkovec, Brezova, Grdenci, Hum Zabočki
Ž2160 7,5 Krapinsko-zagorska Švaljkovec, Sveti Križ Začretje, Pustodol Začretski, Štrucljevo, Grabrovec, Zabok
Ž2161 7,6 Krapinsko-zagorska Sveti Križ Začretje, Pustodol Začretski, Temovec, Tisanić Jarek, Bregi Zabočki, Repovec, Zabok
Ž2162 7,6 Krapinsko-zagorska Ciglenica Zagorska, Sekirišće, Martinec Orehovički, Brestovec Orehovički
Ž2164 5,1 Krapinsko-zagorska Orehovica, Pustodol Orehovički, Brestovec Orehovički
Ž2165 8,5 Krapinsko-zagorska Veliki Komor, Grabe, Lug Orehovički, Bedekovčina
Ž2166 6 Krapinsko-zagorska Mirkovec, Križanče, Bedekovčina
Ž2167 3,7 Krapinsko-zagorska Kebel, Lug Orehovički
Ž2168 5,3 Krapinsko-zagorska Mače, Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Poznanovec
Ž2169 16,7 Krapinsko-zagorska Zlatar, Borkovec, Gornja Batina, Belec, Završje Belečko, Gornja Selnica, Grtovec, Pažurovec, Budinšćina
Ž2170 8,3 Krapinsko-zagorska Gornja Batina, Donja Batina (Zlatar), Donja Batina (Konjščina), Bočadir
Ž2171 8,5 Krapinsko-zagorska

Varaždinska

Maretić, Jarek Habekov, Trgovišće, Hrašćina, Gornjaki, Butkovec, Breznički Hum
Ž2172 4,7 Krapinsko-zagorska Trgovišće, Domovec, Vrbovo
Ž2173 2,5 Varaždinska Butkovec, Šćepanje
Ž2174 5,7 Varaždinska Breznica
Ž2175 9,3 Varaždinska Vinično, Kračevec, Visoko, Vrh Visočki, Čanjevo, Sudovec
Ž2176 5,2 Koprivničko-križevačka Sveti Petar Orehovec, Miholec, Brežani, Ferežani
Ž2177 1,6 Koprivničko-križevačka Sveti Petar Orehovec, Črnčevec, Selanec
Ž2178 3,6 Koprivničko-križevačka Bočkovec, Brdo Orehovečko, Guščerovec
Ž2179 5,3 Koprivničko-križevačka Sveta Helena, Križevci
Ž2180 7,4 Koprivničko-križevačka Ivanec Križevački, Čabraji, Vojakovac, Mičijevac, Kloštar Vojakovački
Ž2181 11,1 Bjelovarsko-bilogorska

Koprivničko-križevačka

Sokolovac, Srijem, Mala Mučna, Široko Selo, Zrinski Topolovac
Ž2182 21,6 Bjelovarsko-bilogorska

Koprivničko-križevačka

Novigrad Podravski, Javorovac, Donji Mosti, Poljančani, Kapela, Stari Skucani, Novi Skucani
Ž2183 4,6 Koprivničko-križevačka Virje, Šemovci
Ž2184 13,1 Koprivničko-križevačka Molve, Molve Grede, Grkine, Đurđevac
Ž2185 24,4 Koprivničko-križevačka Molve Grede, Novo Virje, Ferdinandovac, Batinske, Molvice, Kloštar Podravski,
Ž2186 26,5 Krapinsko-zagorska

Zagrebačka

Mihanovićev Dol, Lepoglavec, Gredice, Novi Dvori Klanječki, Draše, Kraljevec na Sutli, Movrač, Strmec Sutlanski, Lukavec Sutlanski, Dubravica, Bobovec

Rozganski, Donja Pušća, Zaprešić

Ž2187 0,2 Krapinsko-zagorska Mihanovićev Dol
Ž2188 1,2 Krapinsko-zagorska Ravnice, Dubrovčan
Ž2189 3,4 Krapinsko-zagorska Jalšje, Martinišće, Gubaševo
Ž2191 5,2 Krapinsko-zagorska Dubrovčan, Družilovec, Veliko Trgovišće
Ž2192 4,7 Krapinsko-zagorska

Zagrebačka

Veliko Trgovišće, Domahovo, Žejinci
Ž2193 1,1 Krapinsko-zagorska Jakuševec Zabočki, Repovec
Ž2195 22,3 Krapinsko-zagorska

Zagrebačka

Zabok, Pavlovec Zabočki, Gubaševo, Jezero Klanječko, Veliko Trgovišće, Žejinci, Luka, Kupljenovo, Pojatno
Ž2197 3,5 Krapinsko-zagorska Bračak, Andraševec, Oroslavje
Ž2198 8,5 Krapinsko-zagorska Bedekovčina, Vučak, Lepa Ves, Matenci, Donja Stubica
Ž2200 3,1 Krapinsko-zagorska Hruševec, Donja Stubica
Ž2201 5 Krapinsko-zagorska Poznanovec, Dubovec, Banšćica
Ž2202 0,9 Krapinsko-zagorska Podgrađe, Tugonica
Ž2204 8,1 Krapinsko-zagorska Marija Bistrica, Poljanica Bistrička, Sušobreg, Konjščina
Ž2205 6,2 Krapinsko-zagorska

Zagrebačka

Jertovec, Prepolno
Ž2206 5 Zagrebačka Bosna, Turkovčina
Ž2207 4,6 Varaždinska Mirkovec Breznički, Bisag, Drašković
Ž2208 7,1 Koprivničko-križevačka Gregurovec, Sela Ravenska, Beketinec, Kučari, Srednji Dubovec, Donji Dubovec, Veliki Raven
Ž2209 2,4 Koprivničko-križevačka Križevci (Ulica Nikole Tesle i Ulica Kralja Tomislava)
Ž2210 3,8 Koprivničko-križevačka Križevci, Mali Potočec, Veliki Potočec
Ž2211 19,9 Koprivničko-križevačka

Zagrebačka

Cubinec, Poljana Križevačka, Buzadovac, Tučenik, Salajci, Lubena, Cugovec, Fuka, Žukovec, Dubrava
Ž2212 17,9 Bjelovarsko-bilogorska

Koprivničko-križevačka

Majurec, Lemeš Križevački, Trema, Sveti Petar Čvrstec, Povelić, Zrinski Topolovac
Ž2213 12,3 Koprivničko-križevačka Đurđevac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena, Suha Katalena
Ž2214 11,3 Koprivničko-križevačka Đurđevac, Kalinovac, Ferdinandovac
Ž2215 12,8 Krapinsko-zagorska Sveti Križ, Rakovec Tomaševečki, Police, Lučelnica Tomaševečka, Tomaševec, Letovčan Tomaševečki, Radakovo, Strmec Sutlanski
Ž2216 2,7 Krapinsko-zagorska Oroslavje, Krušljevo Selo
Ž2217 7,7 Krapinsko-zagorska

Zagrebačka

Žejinci, Stubička Slatina, Krušljevo Selo, Stubičke Toplice
Ž2218 2,5 Krapinsko-zagorska

Zagrebačka

Stubička Slatina, Igrišće
Ž2219 20 Krapinsko-zagorska

grad Zagreb

Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila, Sljeme, Zagreb (Puntijarka, Snježna Kraljica, Šumarske Jaslice)
Ž2220 18 Krapinsko-zagorska

Zagrebačka

Strmec Stubički, Kraljev Vrh, Gornja Bistra, Poljanica Bistranska, Novaki Bistranski, Jablanovec, Ivanec Bistranski
Ž2221 17 Krapinsko-zagorska

Zagrebačka

Marija Bistrica, Globočec, Prepolno, Gornje Orešje, Donje Orešje, Šalovec, Hrastje
Ž2222 2 Krapinsko-zagorska Donja Stubica, Donja Podgora
Ž2223 1,4 Krapinsko-zagorska Modrovec, Samci
Ž2224 10,2 Krapinsko-zagorska Gornja Stubica, Volavec, Jakšinec, Karivaroš, Sveti Matej, Laz Bistrički
Ž2225 2,2 Krapinsko-zagorska Gornja Stubica, Brezje, Slani Potok
Ž2226 1,5 Krapinsko-zagorska Gornja Stubica, Hum Stubički
Ž2227 1,6 Krapinsko-zagorska Marija Bistrica, Podgorje Bistričko
Ž2228 3,2 Koprivničko-križevačka Trema
Ž2229 3 Koprivničko-križevačka Sveti Ivan Žabno, Predavec Križevački, Brezovljani
Ž2230 3,2 Koprivničko-križevačka Sveti Ivan Žabno, Cirkvena, Kenđelovec
Ž2231 20,9 Bjelovarsko-bilogorska

Koprivničko-križevačkaZagrebačka

Kenđelovec, Cirkvena, Praščevac, Zvonik, Farkaševac, Kabal, Siščani, Gornji Draganec
Ž2232 27,5 Bjelovarsko-bilogorska

Koprivničko-križevačka

Budančevica, Kloštar Podravski, Suha Katalena, Jasenik, Šandrovac, Pupelica, Lasovac, Bedenik, Bulinac
Ž2233 2,9 Koprivničko-križevačka Prugovac, Kozarevac
Ž2234 9,1 Koprivničko-križevačka

Virovitičko-podravska

Kloštar Podravski, Dinjevac, Grabrovnica, Velika Črešnjevica
Ž2235 3,3 Koprivničko-križevačka Molvice, Podravske Sesvete
Ž2236 13,6 Bjelovarsko-bilogorska

Koprivničko-križevačka

Virje, Miholjanec, Donje Zdjelice, Babotok, Rakitnica
Ž2237 6,2 Krapinsko-zagorska

Zagrebačka

Radakovo, Pluska, Luka
Ž2238 2,6 Koprivničko-križevačka Kloštar Vojakovački
Ž2240 1,7 Krapinsko-zagorska Lepajci
Ž2241 4 Krapinsko-zagorska Ravnice Desinićke, Velinci, Kladnik, Kumrovec
Ž2242 2,7 Krapinsko-zagorska Veliki Bukovec, Poznanovec
Ž2243 4,3 Varaždinska Žarovnica, Bedenec, Klenovnik
Ž2244 8,4 Koprivničko-križevačka

Varaždinska

Borenec, Đurinovec, Pofuki, Presečno Visočko, Sudovec
Ž2245 1,3 Međimurska Sveti Martin na Muri, (granični prijelaz Sveti Martin na Muri - Hotiza)
Ž2247 3,7 Koprivničko-križevačka Đurđevac (Ulica bana Jelačića, Ulica Đure Basaričeka, Vinogradska ulica)
Ž2248 16,7 Krapinsko-zagorska Desinić, Šimunci, Jelenjak, Ravnice Desinićke, Velika Horvatska, Prosenik, Lipnica Zagorska, Tuhelj, Sveti Križ, Črešnjevec, Tuheljske Toplice
Ž2250 10,2 Varaždinska Turčin, Gornji Kneginec, Vrtlinovec, Varaždinske Toplice
Ž2251 3,1 Varaždinska Nedeljanec, Varaždin
Ž2252 4,2 Varaždinska Hrašćica, Varaždin
Ž2253 5,7 Međimurska Pleškovec, Frkanovec, Plešivica, Donji Zebanec, Zebanec Selo
Ž2254 8,6 Međimurska Gornji Mihaljevec, Dragoslavec Selo, Vučetinec, Lopatinec
Ž2255 3,3 Međimurska Donji Kraljevec, Hemuševec, Draškovec
Ž2256 0,2 Krapinsko-zagorska Gubaševo (Aerodrom Gubaševo)
Ž2257 6,7 Krapinsko-zagorska Radoboj, Gorjani Sutinski, Očura
Ž2258 13 Krapinsko-zagorska

Varaždinska

Gornji Macelj, Brezova Gora, Trakošćan, Pleš, Purga Bednjanska, Bednja
Ž2260 6,6 Koprivničko-križevačka Đelekovec, Torčec, Drnje
Ž2261 1,3 Varaždinska Vuglovec
Ž2262 3,6 Zagrebačka Zaprešić, Jablanovec
Ž2264 16,2 Krapinsko-zagorska Zabok, Hum Zabočki, Lug Zabočki, Bračak, Dubrava Zabočka, Špičkovina, Bedekovčina, Lug Poznanovečki, Poznanovec, Lovrečan, Zlatar Bistrica
Ž2265 0,7 Varaždinska Strmec Podravski
Ž2266 0,6 Zagrebačka Zaprešić (Ulica Pavla Lončara, Trg žrtava fašizma)

3001-3304[uredi | uredi kôd]

Ovi su brojevi županijskih cesta za Srednju Hrvatsku (Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija). Dijelovi nekih cesta nalaze se i u Brodsko-posavskoj, Koprivničko-križevačkoj, Požeško-slavonskoj te Virovitičko-podravskoj županiji.

Broj ceste Duljina

(km)

Županije Naselja
Ž3001 6,1 Zagrebačka Otrčkovec, Omamno, Novakovec Bisaški
Ž3002 25 Zagrebačka

Koprivničko-križevačka

Komin, Tomaševec, Radoišće, Zaistovec, Gornji Fodrovec, Donji Fodrovec, Ferežani, Erdovec, Podgajec, Pesek, Križevci
Ž3003 8,2 Bjelovarsko-bilogorska Zrinski Topolovac, Kraljevac, Rovišće
Ž3004 10,2 Bjelovarsko-bilogorska Kapela, Pavlin Kloštar, Tvrda Reka, Jakopovac, Zrinski Topolovac
Ž3005 8,8 Zagrebačka Dubravica, Rozga, Kraj Gornji, Bijela Gorica, Kraj Donji, Vukovo Selo, Harmica
Ž3006 4,8 Zagrebačka Gornja Pušća, Hruševec Pušćanski, Hruševec Kupljenski, Kupljenovo
Ž3007 11 Zagrebačka Stubička Slatina, Jakovlje, Donja Bistra, Bukovje Bistransko, Novaki Bistranski
Ž3008 7 Zagrebačka Luka, Jakovlje, Kraljev Vrh
Ž3009 2,4 Zagrebačka Kupljenovo, Jakovlje
Ž3010 5,1 Zagrebačka Gornja Drenova, Blaškovec
Ž3011 1,6 Zagrebačka Donja Drenova
Ž3012 1,3 Zagrebačka Hrnjanec
Ž3013 6,2 Zagrebačka Nespeš, Gornje Psarjevo, Donje Psarjevo, Blaževdol
Ž3014 4 Zagrebačka Gornje Psarjevo, Biškupec Zelinski, Sveti Ivan Zelina
Ž3015 1,9 Zagrebačka Hrastje, Polonje
Ž3016 8,2 Zagrebačka Brezovec Zelinski, Donja Zelina
Ž3017 12,6 Zagrebačka Marinovec Zelinski, Obrež Zelinski, Brezovec Zelinski, Sveta Helena, Majkovec, Štakorovec, Stančić, Gračec
Ž3018 18,2 Zagrebačka Hruškovec, Hudovo, Kolenica, Šelovec, Vinkovec, Krušljevec, Preseka, Kraljev Vrh, Žabnjak, Donja Velika, Gornji Tkalec
Ž3019 11,3 Zagrebačka Preseka, Slatina, Pogančec, Lukovo, Topolovec, Celine, Vrbovec
Ž3020 5,8 Bjelovarsko-bilogorska Rovišće, Tuk, Rajić
Ž3021 1,6 Bjelovarsko-bilogorska Rovišće, Žabjak
Ž3022 2,6 Bjelovarsko-bilogorska Predavac (Ulica 29. rujan)
Ž3023 1,6 Bjelovarsko-bilogorska Klokočevac
Ž3024 4,8 Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar, Ivanovčani (dio Bjelovara), Plavnice Gornje
Ž3025 7 Bjelovarsko-bilogorska Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo, Višnjevac, Ćurlovac
Ž3026 0,9 Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar (Franjevačka ulica, Ulica Andrije Hebranga, Zvijerci, Ulica Lovre Matačića)
Ž3027 16,3 Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar, Trojstveni Markovac, Grginac, Veliko Trojstvo, Šandrovac
Ž3028 1,5 Bjelovarsko-bilogorska Veliko Trojstvo, Maglenča
Ž3029 28,2 Bjelovarsko-bilogorska Šandrovac, Kašljavac, Orovac, Severin, Dautan, Nevinac, Međurača, Stara Plošćica, Nova Ploščica
Ž3030 10,3 Zagrebačka Donja Pušća, Žlebec Pušćanski, Žlebec Gorički, Marija Gorica, Hrastina, Trstenik, Prigorje Brdovečko
Ž3031 1,5 Zagrebačka Marija Gorica, Kraj Donji
Ž3032 2,2 Zagrebačka Donja Pušća, Hrebine
Ž3033 4,4 Zagrebačka Marija Gorica, Križ Brdovečki, Šenkovec
Ž3034 21,9 Zagrebačka

grad Zagreb

Sesvete (Kraljevečki Novaki, Kobiljak, Sesvetski Kraljevec), Dugo Selo, Lukarišće, Božjakovina, Brckovljani, Gračec, Lonjica, Greda, Luka, Martinska Ves, Vrbovec
Ž3035 8,4 Zagrebačka Gornji Laduč, Drenje Brdovečko, Savski Marof, Prudnice, Zdenci Brdovečki, Javorje, Brdovec
Ž3036 3,7 Zagrebačka Pojatno, Donja Bistra
Ž3037 2,9 Zagrebačka Donja Bistra, Poljanica Bistranska, Oborovo Bistransko
Ž3038 1,6 Zagrebačka Bukovec Zelinski, Donja Zelina
Ž3039 1,4 Zagrebačka Paukovec, Goričica
Ž3040 2,1 Zagrebačka Gradec, Gradečki Pavlovec
Ž3041 69,5 Zagrebačka

Sisačko-moslavačka

Haganj, Nova Kapela, Habjanovac, Dubrava, Brezje, Radulec, Zvekovac, Gornji Marinkovac, Donji Marinkovac, Mostari, Stara Marča,

Gornja Obreška, Bešlinec, Predavec, Kloštar Ivanić, Ivanić-Grad, Posavski Bregi, Topolje, Lijevi Dubrovčak, (skela kroz Savu), Desni Dubrovčak,

Jezero Posavsko, Suša, Ruča, Veleševec, Stružec Posavski, Vrbovo Posavsko, Orle, Drnek, Bukevje, Čret Posavski, Ribnica, Jagodno, Novo Čiče

Ž3042 20,8 Zagrebačka Nova Kapela, Stara Kapela, Farkaševac
Ž3045 12,1 Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar (Male Sredice), Brezovac, Novi Pavljani, Galovac, Obrovnica, Nevinac
Ž3046 1,7 Bjelovarsko-bilogorska Bjelovar (Mlinovac), Novoseljani
Ž3047 1 Bjelovarsko-bilogorska Ždralovi
Ž3048 2,9 Bjelovarsko-bilogorska Prespa, Tomaš
Ž3049 3,7 Bjelovarsko-bilogorska

Koprivničko-križevačka

Ćurlovac, Rakitnica
Ž3050 1,4 Zagrebačka Bregana, Velika Jazbina, Lug Samoborski
Ž3052 7,5 Zagrebačka Vrbovec, Gradečki Pavlovec, Gradec, Cugovec
Ž3053 3,8 Zagrebačka Bregana, Samoborski Otok
Ž3054 2,9 Zagrebačka Samobor, Gradna
Ž3055 23 Zagrebačka Samobor, Cerje Samoborsko, Rude, Braslovje, Prekrižje Plešivičko, Jurjevčani, Plešivica, Gornja Reka, Donja Reka, Jastrebarsko
Ž3056 13,8 Zagrebačka Samobor, Mala Rakovica, Velika Rakovica, Kladje, Falašćak, Galgovo, Pavučnjak
Ž3057 3,8 Zagrebačka Mala Rakovica, Cerje Samoborsko
Ž3058 2,1 Zagrebačka Konšćica, Klake
Ž3059 1,8 Zagrebačka Dugava (Molvički zaselak), Molvice
Ž3060 8,3 Zagrebačka Samobor, Hrastina Samoborska, Strmec, Orešje, Bestovje
Ž3061 6,5 Zagrebačka Sveta Nedelja, Brezje, Kerestinec, Žitarka, Kalinovica
Ž3062 1 Zagrebačka Brezje, Novaki
Ž3063 6,1 Zagrebačka

grad Zagreb

Sveta Nedelja, Strmec, Bestovje, Zagreb
Ž3064 7,1 Zagrebačka

grad Zagreb

Bestovje, Rakitje, Ježdovec, Lučko
Ž3065 2 Zagrebačka Mala Gorica, Kerestinec
Ž3066 0,9 Zagrebačka Kerestinec
Ž3067 4,6 Zagrebačka Gornji Stupnik, Donji Stupnik
Ž3068 10,2 Zagrebačka Velika Gorica (Rakarje), Kobilić, Črnkovec, Šćitarjevo, Novaki Šćitarjevski, Sasi
Ž3069 4,6 Zagrebačka Črnkovec, Lekneno, Strmec Bukevski
Ž3070 15,5 Zagrebačka Dugo Selo, Dragošička, Rugvica, Novaki Oborovski, Preseka Oborovska, Oborovo, (skela kroz Savu), Vrbovo Posavsko
Ž3071 0,5 Zagrebačka Dugo Selo (Kolodvorska ulica)
Ž3072 4,7 Zagrebačka Mala Ostrna, Velika Ostrna
Ž3074 15,7 Zagrebačka Prikraj, Gornja Greda, Lupoglav, Prečec, Tedrovec, Lipovec Lonjski, Šćapovec, Kloštar Ivanić, Caginec
Ž3075 18,8 Zagrebačka Rakovec, Goli Vrh, Samoborec, Peskovec, Greda
Ž3076 8,9 Zagrebačka Gračec, Brckovljani
Ž3077 0,5 Zagrebačka Brčevec
Ž3078 2,1 Zagrebačka Savska Cesta, Brčevec
Ž3079 5 Zagrebačka Savska Cesta, Prilesje, Poljanski Lug
Ž3080 3,2 Zagrebačka Savska Cesta, Poljana
Ž3081 7,8 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska, Laminac, Štefanje
Ž3082 14,3 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska, Križic, Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Martinac, Gornji Miklouš, Donji Miklouš
Ž3083 0,9 Bjelovarsko-bilogorska Veliko Korenovo
Ž3084 25,5 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska, Berek, Šimljanica, Begovača, Trnovitički Popovac
Ž3085 6,9 Bjelovarsko-bilogorska Ivanska, Srijedska, Stara Plošćica
Ž3086 2,2 Bjelovarsko-bilogorska Srijedska, Đurđic
Ž3087 1,3 Bjelovarsko-bilogorska Prespa
Ž3088 1,5 Bjelovarsko-bilogorska Patkovac, Ciglena
Ž3089 0,8 Bjelovarsko-bilogorska Nova Rača, Stara Rača
Ž3090 28,5 Bjelovarsko-bilogorska Bulinac, Nova Rača, Tociljevac, Sasovac, Orlovac, Nova Ploščica, Mala Trnovitica, Velika Trnovitica, Mala Mlinska, Veliki Pašijan
Ž3091 3,1 Bjelovarsko-bilogorska Bedenik, Babinac
Ž3092 9,9 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac, Donja Kovačica, Slovinska Kovačica, Orlovac
Ž3093 13,8 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac, Gornja Kovačica, Mali Grđevac, Velika Barna
Ž3094 26,5 Bjelovarsko-bilogorska Veliki Grđevac, Velika Barna, Grubišno Polje, Poljani, Donja Rašenica, Ivanovo Selo, Maslenjača, Donja Vrijeska, Gornja Vrijeska,
Ž3095 2,9 Bjelovarsko-bilogorska Gornja Kovačica, Zrinska
Ž3096 8 Zagrebačka

Karlovačka

Dančulovići, Radina Vas, Brezje Vivodinsko, Belošići, Petruš Vrh
Ž3097 19,1 Zagrebačka

Karlovačka

Krašić, Kučer, Jezerine, Radina Gorica, Kurpezova Gorica, Dvorišće Vivodinsko, Hodinci, Petruš Vrh, Vivodina, Zorkovac Vivodinski, Vrškovac,

Cerje Vivodinsko, Preseka Ozaljska

Ž3099 2,2 Karlovačka Vrhovac, Zajačko Selo
Ž3100 7,9 Zagrebačka Kostel Pribićki, Dol, Slavetić, Rastoki
Ž3102 19,1 Zagrebačka Novaki Petrovinski, Volavje, Petrovina, Brezari, Celine, Belčići, Bukovac Svetojanski, Draga Svetojanska, Gorica Svetojanska, Ivančići, Malunje,

Hrastje Plešivičko, Jastrebarsko

Ž3103 2,5 Zagrebačka Novaki Petrovinski, Domagović
Ž3104 0,7 Zagrebačka Gornja Reka, Donja Reka
Ž3105 3,1 Zagrebačka Stankovo, Gornji Desinec
Ž3106 16,3 Zagrebačka Pisarovina, Velika Jamnička, Bratina, Kupinec, Donja Zdenčina
Ž3108 12,7 Zagrebačka Vukomerić, Lučelnica, Jamnica Pisarovinska, Pisarovina
Ž3109 3,2 Zagrebačka Velika Mlaka, Donja Lomnica
Ž3111 6 Zagrebačka Okuje, Mraclin
Ž3112 6,9 Zagrebačka Mala Buna, Šiljakovina, Kozjača
Ž3113 5,4 Zagrebačka Vukovina, Staro Čiče, Novo Čiče, Lazina Čička
Ž3115 3,4 Zagrebačka Turopolje, Rakitovec
Ž3116 6 Zagrebačka Podvornica, Buševec
Ž3117 3,2 Zagrebačka Velika Gorica (Ulica Slavka Kolara, Ulica kralja Zvonimira, Rakarska ulica)
Ž3118 2,7 Zagrebačka Poljana Čička
Ž3119 12,8 Zagrebačka Oborovo, Prevlaka, Prečno, Prerovec, Lijevi Dubrovčak
Ž3120 20,8 Sisačko-moslavačka Jezero Posavsko, Desno Željezno, Desno Trebarjevo, Martinska Ves, Tišina Kaptolska, Sisak
Ž3121 31,5 Zagrebačka

Sisačko-moslavačka

Lijevi Dubrovčak, Lijeva Luka, Lijevo Trebarjevo, Martinska Ves, Mahovo, Setuš, Tišina Erdedska, Palanjek
Ž3122 0,9 Zagrebačka Ivanić-Grad, Jalševec Breški
Ž3124 62,2 Zagrebačka

Sisačko-moslavačka

Bunjani, Križ, Novoselec, Obedišće, Vidrenjak, Grabrov Potok, Donja Vlahinička, Popovača, Voloder, Gornja Gračenica, Repušnica, Kutina, Ilova,

Zbjegovača, Banova Jaruga, Krivaj, Lipovljani, Nova Subocka, Brestača, Novska

Ž3125 2,1 Zagrebačka Graberje Ivanićko, Deanovec
Ž3126 0,6 Zagrebačka Križ, Gornji Prnjarovec
Ž3127 0,9 Zagrebačka Križ, Novoselec
Ž3128 17,7 Bjelovarsko-bilogorska

Sisačko-moslavačkaZagrebačka

Čazma, Suhaja, Pobjenik, Vrtlinska, Kostanj, Rečica Kriška, Novoselec
Ž3129 3,8 Zagrebačka Novoselec, Okešinec, Vezišće
Ž3130 8,6 Sisačko-moslavačka Velika Ludina, Mala Ludina, Kompator, Kostanj
Ž3131 22,2 Bjelovarsko-bilogorska

Sisačko-moslavačka

Gornja Garešnica, Novo Selo Garešničko, Podgarić, Gornja Jelenska, Podbrđe, Popovača
Ž3132 5,4 Bjelovarsko-bilogorska Velika Trnovitica, Hercegovac,
Ž3133 8,2 Bjelovarsko-bilogorska Hercegovac, Velika Trnava, Ladislav, Pavlovac
Ž3134 2,7 Bjelovarsko-bilogorska Hercegovac, Velika Trnava
Ž3135 3,1 Bjelovarsko-bilogorska Hercegovac, Ilovski Klokočevac
Ž3136 13,3 Bjelovarsko-bilogorska Garešnica, Kajgana, Tomašica, Ilovski Klokočevac, Veliki Zdenci
Ž3137 5,9 Bjelovarsko-bilogorska Ilovski Klokočevac, Imsovac, Daruvarski Brestovac
Ž3138 9,9 Bjelovarsko-bilogorska Končanica, Daruvarski Brestovac, Dežanovac
Ž3139 2,4 Bjelovarsko-bilogorska Grbavac, Orlovac Zdenački, Mali Zdenci
Ž3140 4,3 Karlovačka Pravutina, Zaluka Lipnička, Brihovo, Mišinci, Žakanje
Ž3141 10,2 Karlovačka Netretić, Ladešići, Donje Prilišće, Srednje Prilišće, Gornje Prilišće, Vukova Gorica
Ž3142 9 Karlovačka Donje Stative, Vinski Vrh, Novigrad na Dobri, Maletići, Jarče Polje
Ž3143 10,5 Karlovačka Ozalj, Trg, Polje Ozaljsko, Trešćerovac, Zorkovac na Kupi, Levkušje, Gornje Pokupje
Ž3144 8,2 Karlovačka Mali Erjavec, Jaškovo, Grdun, Tomašnica, Donje Stative
Ž3145 3,8 Karlovačka Tomašnica, Zadobarje, Karlovac (Mala Jelsa)
Ž3146 4,9 Karlovačka Mahićno, Tuškani, Zagraj, Draganić
Ž3147 5 Karlovačka Karlovac (Žumberačka ulica, Donja Jelsa, Brdo, Brodarci, Donje Pokupje)
Ž3148 5,2 Karlovačka Karlovac (Banija, Ulica Petra Zrinskog, Domobranska ulica, Rakovac, Udbinja, Mostanje)
Ž3149 7,1 Karlovačka Karlovac (Gradac), Vodostaj, Donje Mekušje, Husje, Kobilić Pokupski
Ž3150 1,4 Karlovačka Draganić (bivša naselja Draganići i Lazina)
Ž3151 7,5 Sisačko-moslavačka Pešćenica, Brežane Lekeničke, Cerje Letovanićko
Ž3152 33,4 Zagrebačka

Karlovačka

Sisačko-moslavačka

Gradec Pokupski, Lasinja, Desno Sredičko, Desni Štefanki, Dugo Selo Lasinjsko, Trepča, Čremušnica, Golinja, Bović, Gornja Čemernica, Blatuša
Ž3153 21 Karlovačka Lasinja, Prkos Lasinjski, Banski Kovačevac, Kablar, Banska Selnica, Slunjska Selnica, Ribari, Lipje, Brežani, Skakavac
Ž3154 1,7 Zagrebačka Lijevi Štefanki
Ž3155 5,6 Zagrebačka Kravarsko, Gladovec Kravarski, Donji Hruševec
Ž3156 6,5 Sisačko-moslavačka Žažina, Mala Gorica, Brest Pokupski
Ž3157 6,8 Sisačko-moslavačka Dužica, Greda, Sela
Ž3158 11,8 Sisačko-moslavačka Okoli, Velika Ludina, Gornja Vlahinićka
Ž3160 1,1 Sisačko-moslavačka Popovača (Kolodvorska ulica)
Ž3161 13,4 Sisačko-moslavačka Stružec, Osekovo, Donja Gračenica, Gornja Gračenica
Ž3163 7,7 Sisačko-moslavačka Selište, Kletište, Kutina
Ž3164 1,4 Sisačko-moslavačka Šartovac, Kutinska Slatina
Ž3165 5,8 Bjelovarsko-bilogorska Garešnički Brestovac, Dišnik
Ž3166 7,5 Bjelovarsko-bilogorska Rogoža, Veliko Vukovje
Ž3167 15 Bjelovarsko-bilogorska

Sisačko-moslavačka

Garešnica, Ciglenica, Kaniška Iva, Malo Vukovje, Veliko Vukovje, Međurić
Ž3168 15,6 Bjelovarsko-bilogorska

Požeško-slavonska

Uljanik, Duhovi, Antunovac, Poljana
Ž3169 11,4 Bjelovarsko-bilogorska

Požeško-slavonska

Dežanovac, Kaštel Dežanovački, Trojeglava, Donji Sređani, Gornji Sređani, Badljevina
Ž3170 6,3 Bjelovarsko-bilogorska Daruvar, Vrbovac, Markovac, Pakrani, Sirač
Ž3171 1,8 Bjelovarsko-bilogorska Doljani, Šibovac
Ž3172 6,3 Bjelovarsko-bilogorska Doljani, Sirač
Ž3173 1,3 Bjelovarsko-bilogorska Sirač, Miljanovac
Ž3174 11,6 Karlovačka Bosiljevo, Bitorajci, Skoblić Brdo, Potok Bosiljevski, Vrhova Gorica, Kraljevo Selo, Laslavići, Beč, Vodena Draga, Jarče Polje
Ž3175 32,2 Karlovačka Bosiljevo, Orišje, Krč Bosiljevski, Lipovšćaki, Podrebar, Rendulići, Grabrk, Mateše, Malik, Otok na Dobri, Trošmarija, Popovo Selo, Ogulin
Ž3176 11,4 Karlovačka Orišje, Novo Selo Bosiljevsko, Tomašići, Skukani, Erdelj, Generalski Stol
Ž3179 9,8 Karlovačka Novigrad na Dobri, Rešetarevo, Zagradci, Skupica, Karlovac (Vučjak, Zagrad, Primorska ulica)
Ž3180 2,8 Karlovačka Zagradci, Duga Resa
Ž3181 5,1 Karlovačka Karlovac (Mala Švarča), Donje Mrzlo Polje Mrežničko, Duga Resa
Ž3182 5,4 Karlovačka Duga Resa (Ulica bana Josipa Jelačića, Jozefinska cesta), Belavići
Ž3183 8,7 Karlovačka Belavići, Mrežnički Novaki, Cerovački Galovići, Mihalić Selo, Donje Bukovlje, Gornje Bukovlje, Zvečaj
Ž3184 4,5 Karlovačka Duga Resa, Mrežnički Varoš, Belajske Poljice
Ž3185 38,6 Karlovačka Karlovac (Logorište), Belajske Poljice, Belaj, Podvožić, Gornji Velemerić, Barilović, Šćulac, Siča, Lučica, Maurovići, Marlovac, Perjasica,

Mateško Selo, Keići, Dobrenići, Generalski Stol

Ž3186 49,8 Karlovačka

Sisačko-moslavačka

Karlovac (Turanj, Kamensko), Popović Brdo, Skakavac, Banski Moravci, Donji Sjeničak, Gornji Sjeničak, Vrginmost, Podgorje, Blatuša
Ž3187 8,6 Karlovačka Cerovac Vukmanićki, Vukmanić, Knez Gorica, Gornja Trebinja
Ž3188 1,8 Karlovačka Cerovac Vukmanićki, Ladvenjak
Ž3189 8,7 Karlovačka Barilović, Kosijersko Selo, Dugi Dol, Krnjak
Ž3191 15,3 Karlovačka

Sisačko-moslavačka

Dugo Selo Lasinjsko, Stipan, Šljivovac, Ostrožin
Ž3192 7,3 Sisačko-moslavačka Kozarac, Pješčanica, Vrginmost
Ž3193 1,8 Sisačko-moslavačka Ilovačak, Desni Degoj
Ž3194 8,1 Sisačko-moslavačka Čremušnica, Desni Degoj, Gornja Bučica, Donje Taborište
Ž3195 18,8 Sisačko-moslavačka Slatina Pokupska, Zaloj, Gračanica Šišinečka, Stankovac, Mala Solina, Hađer, Prekopa
Ž3196 17,3 Sisačko-moslavačka Dumače, Novi Farkašić, Vratečko, Slana, Glinska Poljana, Graberje
Ž3197 2,5 Sisačko-moslavačka Gora, Strašnik
Ž3198 8,1 Sisačko-moslavačka Nebojan, Srednje Mokrice, Gornje Mokrice, Župić
Ž3199 0,5 Sisačko-moslavačka Petrinja (Ulica Ivana Mažuranića)
Ž3200 2,9 Sisačko-moslavačka Petrinja (Ulica Gromova)
Ž3201 14,1 Sisačko-moslavačka Taborište, Hrastovica, Hrvatski Čuntić, Prnjavor Čuntićki, Donja Mlinoga, Jabukovac, Kraljevčani
Ž3202 2,5 Sisačko-moslavačka Petrinja, Nova Drenčina
Ž3203 1,8 Sisačko-moslavačka Odra Sisačka, Staro Pračno
Ž3204 0,3 Sisačko-moslavačka Sisak (Rimska ulica)
Ž3205 12,6 Sisačko-moslavačka Sisak (Viktorovac, Caprag), Crnac, Topolovac, Novo Selo Palanječko
Ž3208 7,9 Sisačko-moslavačka Gornje Komarevo, Madžari, Letovanci, Blinja
Ž3210 5,5 Sisačko-moslavačka Gušće, Veliko Svinjičko
Ž3211 8,1 Sisačko-moslavačka Gornja Letina, Gradusa Posavska, Greda Sunjska, Sunja,
Ž3212 1,2 Sisačko-moslavačka Kutina, Husain
Ž3213 9,2 Sisačko-moslavačka Piljenice, Ilova, Gojlo
Ž3214 0,6 Sisačko-moslavačka Zbjegovača
Ž3215 4,1 Sisačko-moslavačka Lipovljani (Ulica braće Radića, Kolodvorska ulica, Industrijska ulica, ulaz 9a u autocestu A3)
Ž3216 2,7 Sisačko-moslavačka Banova Jaruga, Jamarica
Ž3217 3,5 Sisačko-moslavačka Novska, Kozarice
Ž3218 10,2 Karlovačka Ogulin, Sabljak Selo, Ribarići, Gornje Zagorje
Ž3219 4,9 Karlovačka Sabljak Selo, Salopek Selo, Dujmić Selo, Desmerice
Ž3220 1,3 Karlovačka Zdenac, Tounj
Ž3221 2,3 Karlovačka Zdenac, Rebrovići
Ž3223 6,5 Sisačko-moslavačka Hađer, Dvorišće, Donji Viduševac, Glina
Ž3224 12,1 Karlovačka Johovo, Rajić Brdo, Dunjak, Klokoč, Donja Brusovača
Ž3225 23,1 Karlovačka

Sisačko-moslavačka

Vojnić, Radonja, Malička
Ž3227 2,7 Sisačko-moslavačka Donja Čemernica, Gređani, Topusko
Ž3228 17,4 Sisačko-moslavačka Topusko, Ponikvari, Perna, Malička
Ž3229 34,6 Karlovačka

Sisačko-moslavačka

Maljevac, Gejkovac, Crni Potok, Katinovac, Staro Selo Topusko, Velika Vranovina, Topusko, Hrvatsko Selo, Skela, Gornji Viduševac
Ž3230 7,1 Sisačko-moslavačka Lekenik, Poljana Lekenička, Cerje Letovanićko
Ž3231 20,2 Sisačko-moslavačka Glina, Donje Selište, Gornje Selište, Šibine, Šaševa, Mali Obljaj, Veliki Obljaj, (granični prijelaz Veliki Obljaj - Bosanska Bojna)
Ž3232 1 Sisačko-moslavačka Glina, Majske Poljane
Ž3233 7,4 Sisačko-moslavačka Grabovac Banski, Luščani
Ž3234 40,8 Sisačko-moslavačka Ravno Rašće, Majski Trtnik, Vlahović, Veliki Šušnjar, Dodoši, Miočinovići, Gornja Stupnica, Donja Stupnica, Trgovi
Ž3235 7,1 Sisačko-moslavačka Grabovac Banski, Donja Bačuga, Hrvatski Čuntić
Ž3237 9,4 Sisačko-moslavačka Majski Trtnik, Drenovac Banski, Bijele Vode, Dragotina
Ž3238 11,4 Sisačko-moslavačka Grabovac Banski, Drenovac Banski, Martinovići, Mali Gradac, Kozaperovica, Dragotina
Ž3240 7,9 Sisačko-moslavačka Donja Mlinoga, Gornja Mlinoga, Jošavica, Bijelnik
Ž3241 4,7 Sisačko-moslavačka Komogovina, Borojevići, Mečenčani, Prevršac
Ž3242 9,9 Sisačko-moslavačka Brest Pokupski, Vurot, Stara Drenčina, Staro Pračno
Ž3244 13,9 Sisačko-moslavačka Sjeverovac, Mala Gradusa, Mala Paukova, Drljača,
Ž3245 3,8 Sisačko-moslavačka Veliko Krčevo, Graboštani
Ž3247 29,1 Sisačko-moslavačka Sunja, Bistrač, Bobovac, Strmen, Slovinci, Timarci
Ž3249 12,3 Sisačko-moslavačka Krapje, Plesmo, Sigetac, Stara Subocka, Nova Subocka
Ž3250 5,1 Sisačko-moslavačka Novska (Ulica kralja Tomislava), Bročice
Ž3251 0,7 Sisačko-moslavačka Novska (Kolodvorska ulica)
Ž3252 20,3 Brodsko-posavska

Sisačko-moslavačka

Novska (Osječka ulica), Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik, Rajić, Borovac, Lađevac, Bodegraj, Okučani
Ž3253 11,5 Sisačko-moslavačka Jasenovac, Košutarica, Mlaka
Ž3254 23 Karlovačka Jasenak, Potok Musulinski, Puškarići, Sveti Petar
Ž3255 3,6 Karlovačka Oštarije, Skradnik
Ž3256 29,6 Karlovačka Kamenica Skradnička, Tržić Tounjski, Mjesto Primišlje, Gornje Primišlje, Livade, Zečev Varoš, Slunj
Ž3257 6 Karlovačka Rastoke, Gornje Taborište, Cvitović, Glinsko Vrelo
Ž3258 22 Karlovačka Donje Taborište, Gornje Taborište, Mali Vuković, Donji Kremen, Batnoga
Ž3259 3,5 Sisačko-moslavačka Sisak (Galdovo, Savska ulica, Odvojak Ostrova), Topolovac
Ž3262 11,8 Sisačko-moslavačka Gorička, Paukovac, Gornji Javoranj, Donji Javoranj, Hrtić, Vanići
Ž3263 11,6 Sisačko-moslavačka Zrin, Rogulje, Gornja Oraovica, Donja Oraovica, Divuša
Ž3264 8,9 Sisačko-moslavačka Šaš, Utolica, Rosulje
Ž3266 29,7 Karlovačka Cetingrad, Podcetin, Sadikovac, Komesarac, Kestenje, Komesarac, Srednje Selo, Kruškovača, Bogovolja, Donji Furjan
Ž3267 13,2 Karlovačka Donji Furjan, Kosa, Zapoljak, Koranski Lug, Basara, Kordunski Ljeskovac
Ž3269 14,4 Karlovačka Rakovica, Tržačka Raštela
Ž3270 6,8 Karlovačka Klokoč, Gojkovac, Gornja Žrvnica, Begovo Brdo, Polojski Varoš
Ž3271 4,5 Karlovačka Maljevac, Buhača, Pašin Potok
Ž3272 4,4 Bjelovarsko-bilogorska

Požeško-slavonska

Sirač, Badljevina
Ž3273 18,2 Zagrebačka

Karlovačka

Kašt, Kordići Žumberački, Sošice, Reštovo Žumberačko, Plavci, Gornji Oštrc, Tupčina, Jurkovo Selo
Ž3274 5,9 Sisačko-moslavačka Mahovo, Palanjek
Ž3275 3,9 Sisačko-moslavačka Stankovac, Slana
Ž3276 3 Zagrebačka Kraj Gornji, Marija Magdalena
Ž3277 14,4 Bjelovarsko-bilogorska Berek, Potok, Ruškovac, Gornja Ploščica, Gornja Trnovitica, Velika Trnovitica
Ž3279 2,5 Zagrebačka Vukovina, Gornje Podotočje, Kuče
Ž3280 2,9 Bjelovarsko-bilogorska Nova Rača, Drljanovac
Ž3281 9,7 Bjelovarsko-bilogorska Tomašica, Sokolovac, Kreštelovac, Dežanovac
Ž3282 7,8 Bjelovarsko-bilogorska Orlovac, Dražica, Pavlovac
Ž3283 6 Bjelovarsko-bilogorska Siščani, Zdenčec, Štefanje
Ž3284 8,6 Bjelovarsko-bilogorska Cerina, Donji Lipovčani, Marčani, Sovari
Ž3287 1,1 Bjelovarsko-bilogorska Daruvar (Zagrebačka ulica, Ulica Petra Zrinskog)
Ž3288 21,8 Zagrebačka Sveti Ivan Zelina, Šulinec, Marinovec Zelinski, Krečaves, Rakovec, Brezani, Krkač, Dijaneš, Gaj, Celine, Vrbovec, Naselje Stjepana Radića
Ž3290 5,7 Karlovačka Grabovac Vojnićki, Kolarić, Vojnić
Ž3291 18,2 Bjelovarsko-bilogorska

Požeško-slavonska

Sirač, Donji Grahovljani, Dereza
Ž3292 1,6 Sisačko-moslavačka Pešćenica (put do željezničke postaje)
Ž3294 26,4 Sisačko-moslavačka Vedro Polje, Staza, Čapljina, Jasenovčani, Papići, Kostreši, Slovinci, Šaš, Živaja, Gornji Cerovljani, Donji Cerovljani, Hrvatska Dubica
Ž3296 8,3 Karlovačka Kamanje, Police Pirišće, Dvorišće Ozaljsko, Novaki Ozaljski, Boševci, Ozalj
Ž3297 7,7 Zagrebačka

Karlovačka

Krašić, Brezarić, Pobrežje, Zajačko Selo, Ozalj
Ž3298 3,1 Zagrebačka Velika Gorica (Ulica Andrije Kačića Milošića, Ulica Stjepana Fabijančića Jape, Ulica Ivana Gorana Kovačića)
Ž3299 1,8 Zagrebačka Velika Gorica, Gradići
Ž3300 6 Bjelovarsko-bilogorska Predavac, Klokočevac, Bjelovar
Ž3301 38,1 Bjelovarsko-bilogorska

Virovitičko-podravska

Donji Daruvar, Batinjani, Vukovije, Gornja Vrijeska, Veliki Bastaji, Koreničani, Potočani, Katinac, Đulovac, Kravljak, Pivnica Slavonska, Pepelana, Pčelić, Suhopolje
Ž3302 1,6 Zagrebačka Martinska Ves, Vrbovec (Ulica braće Radić)
Ž3303 5,2 Karlovačka Donji Lađevac, Videkić Selo, Broćanac
Ž3304 5 Sisačko-moslavačka Lipovljani

4001-4299[uredi | uredi kôd]

Ovi su brojevi županijskih cesta za Istočnu Hrvatsku (Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska županija). Dijelovi cesta nalazi se i u Bjelovarsko-bilogorskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Broj ceste Duljina

(km)

Županije Naselja
Ž4001 5,4 Virovitičko-podravska Pitomača, Dinjevac
Ž4002 29,9 Bjelovarsko-bilogorska

Virovitičko-podravska

Velika Pisanica, Polum, Bačkovica, Velika Črešnjevica, Otrovanec, Pitomača
Ž4003 4,2 Virovitičko-podravska Okrugljača, Bušetina
Ž4004 3,2 Virovitičko-podravska Gornje Bazje, Veliko Polje
Ž4005 13,8 Virovitičko-podravska Žlebina, Rušani, Gradina, Lipovac
Ž4006 9,9 Virovitičko-podravska Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica, Vukosavljevica, Lozan
Ž4007 18,4 Virovitičko-podravska Rogovac, Bušetina, Lukač, Bačevac, Gradina
Ž4008 5,6 Virovitičko-podravska Bušetina, Špišić Bukovica
Ž4009 1,7 Virovitičko-podravska Turanovac, Kapela Dvor
Ž4010 7,7 Virovitičko-podravska Detkovac, Brezovica, Gradina
Ž4011 4,4 Osječko-baranjska Duboševica
Ž4012 1,4 Virovitičko-podravska Vukosavljevica
Ž4013 2,2 Virovitičko-podravska Lukač, Dugo Selo Lukačko
Ž4014 7,9 Virovitičko-podravska Brezovica, Vladimirovac, Budakovac
Ž4015 2,2 Virovitičko-podravska Lipovac
Ž4016 1,5 Virovitičko-podravska Gaćište, Orešac
Ž4017 1,9 Osječko-baranjska Kneževo (Osječka, Graničarska i Radnička ulica)
Ž4018 18,5 Osječko-baranjska Kneževo, Topolje, Gajić, Draž, Batina
Ž4019 14,6 Osječko-baranjska Kneževo, Branjina, Podolje, Draž
Ž4020 5,5 Virovitičko-podravska Virovitica, Sveti Đurađ, Podgorje, Golo Brdo
Ž4021 1,8 Virovitičko-podravska Virovitica, Milanovac
Ž4022 13,1 Virovitičko-podravska Virovitica, Rezovac, Borova, Pčelić
Ž4023 3,1 Virovitičko-podravska Rezovac, Rezovačke Krčevine
Ž4024 33,5 Virovitičko-podravska Suhopolje, Orešac, Novaki, Vaška, Kapinci, Sopje, Gornje Predrijevo, Noskovci, Čađavica
Ž4025 15,8 Virovitičko-podravska Novaki, Španat, Gornji Miholjac, Bakić, Slatina
Ž4026 6,5 Virovitičko-podravska Sopje, Nova Šarovka, Markovo, Medinci
Ž4027 2,2 Osječko-baranjska Popovac
Ž4028 19,2 Bjelovarsko-bilogorska

Virovitičko-podravska

Pivnica Slavonska, Velika Klisa, Mačkovac, Novo Kusonje, Donje Kusonje, Radosavci, Slatina
Ž4029 3,3 Virovitičko-podravska Bakić, Josipovo
Ž4030 67 Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Virovitičko-podravska

Podravska Moslavina, Krčenik, Žabnjača, Crnac, Donje Predrijevo, Obradovci, Slavonske Bare, Zdenci, Duga Međa, Orahovica, Duzluk, Kutjevo, Ferovac,

Grabarje, Ćosinac, Sesvete, Gradac, Pleternica

Ž4031 39 Osječko-baranjska Viljevo, Cret Viljevski, Kapelna, Kućanci, Magadenovac, Šljivoševci, Lacići, Koška
Ž4032 5,3 Osječko-baranjska Donji Miholjac, Ivanovo, Bockovac, Blanje
Ž4033 7,2 Osječko-baranjska Torjanci, Novo Nevesinje
Ž4034 3,4 Osječko-baranjska Luč, Petlovac
Ž4035 1 Osječko-baranjska Šumarina, Luč
Ž4036 1,7 Osječko-baranjska Branjin Vrh, Šećerana
Ž4037 7,8 Osječko-baranjska Podolje, Kotlina, Kneževi Vinogradi
Ž4038 24,8 Virovitičko-podravska Čađavica, Donje Bazije, Miljevci, Borik, Mikleuš, Čojlug, Četekovac, Balinci, Ćeralije
Ž4039 3,2 Virovitičko-podravska Čađavica, Zvonimirovac
Ž4040 1 Osječko-baranjska Novi Bezdan
Ž4041 18,5 Osječko-baranjska Bolman, Novi Bolman, Jagodnjak, Novi Čeminac, Uglješ, Švajcarnica
Ž4042 18,2 Osječko-baranjska Kneževi Vinogradi, Grabovac, Lug, Vardarac, Bilje
Ž4043 1,9 Virovitičko-podravska Pivnica Slavonska, Levinovac
Ž4044 9,1 Virovitičko-podravska Hum, Voćin
Ž4045 14,9 Virovitičko-podravska Nova Bukovica, Brezik, Miljevci, Suha Mlaka, Crnac
Ž4046 2,6 Osječko-baranjska Golinci, Miholjački Poreč
Ž4047 8,6 Osječko-baranjska Miholjački Poreč, Radikovci, Čamagajevci, Črnkovci
Ž4048 4,2 Osječko-baranjska Čamagajevci, Kunišinci, Marijanci
Ž4049 9,8 Osječko-baranjska Šljivoševci, Brezovica, Marijanci, Črnkovci
Ž4050 2,9 Osječko-baranjska Belišće (Ulica kralja Tomislava), Valpovo (Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Ulica Antuna Branka Šimića)
Ž4051 4,7 Osječko-baranjska Valpovo (Ulica Matije Gupca, Osječka ulica, Ulica bana Josipa Jelačića)
Ž4052 1 Osječko-baranjska Valpovo, Ivanovci, Zelčin, Harkanovci, Koška
Ž4053 5,3 Osječko-baranjska Valpovo, Nard
Ž4054 3,3 Osječko-baranjska Čeminac, Novi Čeminac
Ž4055 8,2 Osječko-baranjska Kozjak, Tikveš
Ž4056 17,2 Osječko-baranjska Lug, Kozjak, Podunavlje, Kopačevo, Bilje
Ž4057 2,4 Virovitičko-podravska Donje Predrijevo, Veliki Rastovac, Staro Petrovo Polje
Ž4058 24,2 Osječko-baranjska Beničanci, Bokšić Lug, Bokšić, Beljevina, Feričanci
Ž4059 6,7 Osječko-baranjska Bocanjevci, Gorica Valpovačka, Valpovo (Ulica Ljudevita Gaja i Vladimira Nazora)
Ž4060 6,7 Osječko-baranjska Ladimirevci, Bizovac
Ž4061 7,4 Osječko-baranjska Ladimirevci, Satnica, Petrijevci
Ž4062 3,5 Virovitičko-podravska Čačinci, Bukvik
Ž4063 6 Virovitičko-podravska Čačinci, Zdenci
Ž4064 7,4 Osječko-baranjska

Virovitičko-podravska

Zdenci, Zokov Gaj
Ž4065 5,8 Osječko-baranjska

Virovitičko-podravska

Zdenci, Bankovci, Feričanci
Ž4066 6,1 Osječko-baranjska Bokšić, Šaptinovci, Klokočevci
Ž4067 10 Osječko-baranjska Bizovac, Novaki Bizovački, Brođanci, Čepinski Martinci
Ž4068 21,3 Osječko-baranjska Josipovac, Višnjevac, Retfala, Osijek (Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Antuna Kanižlića, Ivana Gundulića, Vukovarska cesta)
Ž4069 12,6 Virovitičko-podravska Čačinci, Vojlovica, Humljani, Pušina, Slatinski Drenovac
Ž4070 3,5 Virovitičko-podravska Orahovica, Donja Pištana
Ž4072 2,3 Virovitičko-podravska Orahovica, Dolci
Ž4073 3,5 Osječko-baranjska Beljevina, Đurđenovac
Ž4074 4,6 Osječko-baranjska Šaptinovci, Sušine, Đurđenovac
Ž4075 9,3 Osječko-baranjska Vučjak Feričanački, Đurđenovac, Pribiševci, Velimirovac
Ž4076 3,1 Osječko-baranjska Našičko Novo Selo, Ličko Novo Selo, Gabrilovac, Đurđenovac (zaselak Drum)
Ž4077 5,1 Osječko-baranjska Ličko Novo Selo, Brezik Našički, Našice
Ž4078 6,1 Osječko-baranjska Klokočevci, Lila, Ribnjak, Lađanska, Jelisavac
Ž4079 3,9 Osječko-baranjska Koška, Ledenik
Ž4080 10,4 Osječko-baranjska Koška, Lug Sobotički, Budimci
Ž4081 1,5 Osječko-baranjska Habjanovci, Brođanci
Ž4082 3,1 Osječko-baranjska Tvrđavica, Osijek (četvrt Lijeva obala)
Ž4083 1,7 Osječko-baranjska Podravlje, Osijek
Ž4084 3,3 Osječko-baranjska Osijek (Cvjetno naselje, Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića)
Ž4085 12,5 Osječko-baranjska Čepin, Livana
Ž4086 4,5 Osječko-baranjska Osijek (Vinkovačka ulica), Brijest
Ž4087 3 Osječko-baranjska Osijek (Most dr. Franje Tuđmana, dio ulice kneza Trpimira)
Ž4088 1,9 Osječko-baranjska Osijek (bezimena ulica, koja povezuje državnu cestu D2 i županijsku cestu Ž4068/Vukovarsku ulicu)
Ž4089 8,5 Osječko-baranjska Čepin, Ivanovac
Ž4090 0,8 Osječko-baranjska Osijek (Cvjetno naselje), Briješće
Ž4091 6,8 Osječko-baranjska Osijek (Ulica kralja Petra Svačića), Tenja
Ž4092 0,8 Osječko-baranjska Aljmaš
Ž4093 13,1 Osječko-baranjska Dalj, Aljmaš, Erdut, Novi Erdut (zaselak Erduta)
Ž4094 2,6 Požeško-slavonska Marino Selo, Antunovac
Ž4095 2,6 Požeško-slavonska Brezine, Kukunjevac
Ž4096 2,5 Požeško-slavonska

Sisačko-moslavačka

Poljana, Janja Lipa
Ž4097 6,2 Požeško-slavonska Donja Obrijež, Veliki Banovac, Gornja Obrijež
Ž4098 0,6 Požeško-slavonska Pakrac, Prekopakra
Ž4099 5,9 Požeško-slavonska Pakrac, Šeovica
Ž4100 45 Brodsko-posavska

Požeško-slavonska

Kamenski Vučjak, Poljanska, Doljanci, Biškupci, Krivaj, Bankovci, Marindvor, Novi Štitnjak, Požega, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci, Srednji Lipovac,

Donji Lipovac, Nova Kapela

Ž4101 22,1 Požeško-slavonska Biškupci, Draga, Potočani, Radovanci, Velika, Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Novi Bešinci, Vetovo, Kutjevo
Ž4102 3,8 Požeško-slavonska Velika, (vrh Nevoljaš nadmorske visine 739 m)
Ž4103 1 Osječko-baranjska Marjančaci
Ž4104 3,7 Osječko-baranjska Seona, Martin
Ž4105 30,1 Osječko-baranjska Podgorač, Bijela Loza, Budimci, Poganovci, Čokadinci, Čepinski Martinci, Čepin
Ž4106 15 Osječko-baranjska Krndija, Punitovci, Josipovac Punitovački, Tomašanci
Ž4107 9,4 Osječko-baranjska Punitovci, Jurjevac Punitovački, Beketinci
Ž4108 5 Osječko-baranjska Jurjevac Punitovački, Široko Polje
Ž4109 12,7 Osječko-baranjska Vladislavci, Hrastin, Paulin Dvor, Ernestinovo
Ž4110 1,8 Osječko-baranjska Vladislavci, Dopsin
Ž4111 15,1 Vukovarsko-srijemska Pačetin, Bobota, Vera
Ž4112 3,5 Požeško-slavonska Jagma, Subocka
Ž4113 10,2 Požeško-slavonska Pasikovci, Sloboština, Milivojevci, Lučinci, Oljasi, Toranj, Krivaj
Ž4114 1,7 Požeško-slavonska Trenkovo, Trnovac
Ž4115 8,9 Požeško-slavonska Kaptol, Alilovci, Alaginci, Požega
Ž4116 14,5 Požeško-slavonska Vetovo, Jakšić, Kuzmica
Ž4117 4,6 Požeško-slavonska Kutjevo, Bektež
Ž4118 14,9 Osječko-baranjska Kućanci Đakovački, Drenje, Mandićevac, Borovik
Ž4119 2,5 Osječko-baranjska Mandićevac, Slatinik Drenjski
Ž4120 8,4 Osječko-baranjska Vuka, Lipovac Hrastinski, Koritna
Ž4121 11,1 Osječko-baranjska

Vukovarsko-srijemska

Laslovo, Palača, Korođ, Tordinci
Ž4122 3,5 Osječko-baranjska

Vukovarsko-srijemska

Korođ, Silaš
Ž4123 1,1 Požeško-slavonska Golobrdci, Mihaljevci
Ž4124 4,9 Požeško-slavonska Nova Ljeskovica, Jurkovac, Čaglin
Ž4125 2,3 Vukovarsko-srijemska Lipovača, Vukovar (Borovo Naselje)
Ž4126 5,8 Brodsko-posavska Podvrško, Opatovac, Baćin Dol
Ž4127 0,7 Požeško-slavonska Grabarje
Ž4128 8,8 Osječko-baranjska Josipovac Punitovački, Gorjani, Satnica Đakovačka
Ž4129 12,3 Osječko-baranjska Satnica Đakovačka, Gašinci, Kondrić
Ž4130 24,6 Osječko-baranjska Kuševac, Viškovci, Forkuševci, Semeljci, Koritna, Šodolovci, Petrova Slatina, Ernestinovo
Ž4131 2,6 Osječko-baranjska Forkuševci, Vučevci
Ž4132 5,6 Osječko-baranjska Semeljci, Kešinci, Mrzović
Ž4133 7,4 Osječko-baranjska

Vukovarsko-srijemska

Kešinci, Vrbica, Stari Mikanovci
Ž4134 9,1 Vukovarsko-srijemska Gaboš, Ostrovo, Nuštar
Ž4135 3,3 Vukovarsko-srijemska Tordinci, Ostrovo
Ž4136 6,5 Vukovarsko-srijemska Nuštar, Cerić, Vinkovci (Mala Bosna)
Ž4137 13,4 Vukovarsko-srijemska Nuštar, Marinci, Bogdanovci, Vukovar
Ž4138 2,8 Vukovarsko-srijemska Vukovar (Priljevo, Lužac, Jankovac, Erovac)
Ž4139 7,9 Brodsko-posavska Šagovina Cernička, Giletinci, Cernik
Ž4140 7,8 Brodsko-posavska (Psunj), Šumetlica, Cernik
Ž4141 6,3 Brodsko-posavska Cernik, Nova Gradiška
Ž4142 0,5 Brodsko-posavska Rešetari
Ž4143 5,2 Brodsko-posavska Drežnik, Gunjavci, Adžamovci
Ž4144 2,2 Osječko-baranjska Levanjska Varoš, Breznica Đakovačka
Ž4145 2 Osječko-baranjska Đakovo (Ulica Ante Starčevića, Ulica Andrije Hebranga)
Ž4146 3,8 Osječko-baranjska Đakovo (Ulica Nikole Tesle, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Frana Krste Frankopana)
Ž4147 3,3 Osječko-baranjska Đakovo (Ulica Franje Račkog, Ulica Stjepana Radića, Ulica bana Josipa Jelačića)
Ž4148 27,6 Osječko-baranjska

Vukovarsko-srijemska

Vrbica, Mrzović, Markušica, Antin, Mlaka Antinska, Tordinci
Ž4149 4,6 Vukovarsko-srijemska Jarmina, Karadžićevo
Ž4150 12,3 Vukovarsko-srijemska Vukovar, Petrovci, Stari Jankovci
Ž4151 1,5 Vukovarsko-srijemska Vukovar (Vučedol)
Ž4152 2,9 Vukovarsko-srijemska Grabovo (Vukovar), (Ovčara)
Ž4153 4,6 Brodsko-posavska Okučani, Vrbovljani
Ž4154 2 Brodsko-posavska Ratkovac, Smrtić, Gornji Bogićevci
Ž4155 5,7 Brodsko-posavska Donji Bogićevci, Dragalić, Medari
Ž4156 16,5 Brodsko-posavska Nova Gradiška, Prvča, Visoka Greda, Savski Bok, Mačkovac
Ž4157 13,8 Brodsko-posavska Nova Gradiška, Ljupina, Sičice, Vrbje, Bodovaljci
Ž4158 38,8 Brodsko-posavska Okučani, Kosovac, Gornji Bogićevci, Smrtić, Trnava, Medari, Mašić, Kovačevac, Nova Gradiška, Rešetari, Adžamovci, Zapolje, Godinjak, Staro Petrovo

Selo, Vrbova, Bili Brig, Nova Kapela, Batrina

Ž4159 2,3 Brodsko-posavska Zapolje, Brđani
Ž4160 3,1 Brodsko-posavska Tisovac, Godinjak
Ž4162 14,8 Brodsko-posavska

Požeško-slavonska

Bilice, Ravan, Brčino, Brodski Zdenci, Gornji Slatinik
Ž4163 13,5 Brodsko-posavska

Osječko-baranjska

Kondrić, Trnava, Lapovci, Novo Topolje, Staro Topolje
Ž4164 5,3 Osječko-baranjska Svetoblažje, Dragotin
Ž4165 5,1 Osječko-baranjska Novi Perkovci, Piškorevci
Ž4166 13,4 Vukovarsko-srijemska Vođinci, Retkovci, Andrijaševci
Ž4167 18,8 Vukovarsko-srijemska Ivankovo, Retkovci, Prkovci, Šiškovci, Cerna
Ž4168 3,5 Osječko-baranjska Našice (Ulica kralja Tomislava, Trg dr. Franje Tuđmana, Ulica Hrvatskog sokola, Ulica braće Radića, Radnička ulica)
Ž4169 2,2 Vukovarsko-srijemska Vinkovci (Lapovačka ulica, Ulica kneza Mislava, Ulica Andrije Hebranga, Kolodvorska ulica)
Ž4170 30,4 Vukovarsko-srijemska Vinkovci, Lenije (dio Vinkovaca), Rokovci, Andrijaševci, Cerna, Gradište, Županja
Ž4171 0,6 Vukovarsko-srijemska Vinkovci (Ulica Hrvoja Vukčić Hrvatinića)
Ž4172 15,9 Vukovarsko-srijemska Mirkovci, Privlaka, Otok
Ž4173 14,9 Vukovarsko-srijemska Sotin, Tovarnik
Ž4174 6,7 Vukovarsko-srijemska Lovas, Opatovac
Ž4175 2,4 Brodsko-posavska Čovac, Vrbovljani
Ž4176 5,4 Brodsko-posavska Gređani, Vrbovljani
Ž4177 2,6 Brodsko-posavska Dragalić, Poljane
Ž4178 18,9 Brodsko-posavska Zapolje, Bodovaljci, Orubica, Davor
Ž4179 2,8 Brodsko-posavska Zapolje, Laze
Ž4180 12,5 Brodsko-posavska Staro Petrovo Selo, Davor
Ž4181 4,4 Brodsko-posavska Štivica, Komarnica
Ž4182 4,6 Brodsko-posavska Nova Kapela, Siče
Ž4183 3,5 Brodsko-posavska Nova Kapela, Magić Mala
Ž4184 2,7 Brodsko-posavska Batrina, Seoce
Ž4185 13,8 Brodsko-posavska

Požeško-slavonska

Bilice, Zagrađe, Bučje, Brodski Drenovac, Dragovci
Ž4186 5,2 Brodsko-posavska Lovčić, Brodski Stupnik
Ž4187 7,7 Brodsko-posavska Crni Potok, Korduševci, Šušnjevci, Trnjani
Ž4188 10,4 Brodsko-posavska Klokočevik, Trnjani, Zadubravlje, Trnjanski Kuti
Ž4189 2,1 Osječko-baranjska Lapovci
Ž4190 2,7 Brodsko-posavska Stari Perkovci, Čajkovci
Ž4192 4,6 Vukovarsko-srijemska Rokovci (Bosutska ulica)
Ž4193 5,8 Vukovarsko-srijemska Privlaka (Čolićeva ulica)
Ž4194 5,5 Vukovarsko-srijemska Novi Jankovci (Vidorska i Kolodvorska ulica)
Ž4195 1,7 Vukovarsko-srijemska Svinjarevci (Ulica bana Josipa Jelačića i Nova ulica)
Ž4196 14,6 Vukovarsko-srijemska Berak, Čakovci, Tompojevci, Mikluševci
Ž4197 5,6 Vukovarsko-srijemska Čakovci, Bokšić, Banovci
Ž4198 14,2 Vukovarsko-srijemska Lovas, Bapska, Šarengrad
Ž4199 4,6 Vukovarsko-srijemska Ilok (cesta do graničnog prijelaza Principovac - Sot)
Ž4200 3 Vukovarsko-srijemska Ilok (Ulica dr. Franje Tuđmana, Koševi, Ulica Stjepana Radića, Ulica Julija Benešića, Ulica Ivana Gorana Kovačića)
Ž4201 6,5 Brodsko-posavska Sičice, Dolina
Ž4202 55,1 Brodsko-posavska

Osječko-baranjska

Vukovarsko-srijemska

Sibinj, Bartolovci, Gromačnik, Brodski Varoš, Slavonski Brod, Podvinje, Bukovlje, Vranovci, Trnjani, Selna, Garčin, Sapci, Staro Topolje, Donji Andrijevci,

Čajkovci, Vrpolje, Strizivojna, Stari Mikanovci

Ž4203 3,9 Brodsko-posavska Lužani, Živike, Pričac
Ž4204 8,8 Brodsko-posavska Oriovac, Slavonski Kobaš
Ž4205 33,9 Brodsko-posavska Brodski Stupnik, Stupnički Kuti, Bebrina, Banovci, Šumeće, Zbjeg, Slavonski Brod
Ž4206 0,9 Brodsko-posavska Slobodnica
Ž4208 3 Brodsko-posavska Slavonski Brod (Zagrebačka ulica)
Ž4210 37,6 Brodsko-posavska Slavonski Brod, Gornja Vrba, Ruščica, Trnjanski Kuti, Poljanci, Oprisavci, Svilaj, Prnjavor, Novi Grad, Jaruge
Ž4211 1,2 Brodsko-posavska Slavonski Brod (Ulica Nikole Zrinskog)
Ž4212 10,2 Brodsko-posavska Slavonski Brod, Klis (dio Slavonskog Broda), Donja Vrba, Zadubravlje
Ž4213 1,4 Brodsko-posavska Slavonski Brod, Bukovlje
Ž4214 1,9 Brodsko-posavska Slavonski Brod (Ulica Petra Krešimira IV, Ulica Josipa Jurja Strossmayera)
Ž4215 11,8 Brodsko-posavska Ruščica, Gornja Bebrina, Klakar, Donja Bebrina
Ž4216 5,5 Brodsko-posavska Garčin, Bicko Selo, Oprisavci
Ž4217 9 Brodsko-posavska Staro Topolje, Sredanci, Svilaj
Ž4218 38,5 Brodsko-posavska

Vukovarsko-srijemska

Donji Andrijevci, Divoševci, Velika Kopanica, Beravci, Gundinci, Babina Greda, Štitar, Županja
Ž4219 3,4 Brodsko-posavska Divoševci, Kupina, Prnjavor
Ž4220 5,3 Brodsko-posavska Gundinci, Sikirevci
Ž4221 15,1 Vukovarsko-srijemska Cerna, Babina Greda
Ž4222 2,1 Vukovarsko-srijemska Gradište (Ulica braće Radića, Ulica dr. Marka Kadića)
Ž4223 15,2 Vukovarsko-srijemska Otok, Bošnjaci
Ž4224 12,1 Vukovarsko-srijemska Otok, Komletinci, Nijemci
Ž4225 2,8 Vukovarsko-srijemska Nijemci, Donje Novo Selo
Ž4226 3,1 Brodsko-posavska Gornji Varoš, Uskoci, Stara Gradiška
Ž4227 2,7 Brodsko-posavska Stara Gradiška, Donji Varoš
Ž4228 3,5 Brodsko-posavska Kaniža
Ž4229 1,7 Vukovarsko-srijemska Bošnjaci (Ulica Vladimira Nazora, Ulica Majke Terezije)
Ž4230 25,9 Vukovarsko-srijemska Vrbanja, Soljani, Strošinci
Ž4231 18,9 Vukovarsko-srijemska Gunja (zaselak Velebit), Đurići, Račinovci
Ž4232 2,3 Vukovarsko-srijemska Posavski Podgajci, Rajevo Selo
Ž4233 10,5 Vukovarsko-srijemska Tovarnik, Nijemci
Ž4234 22,9 Vukovarsko-srijemska Lipovac, Strošinci
Ž4235 1,1 Brodsko-posavska Slavonski Brod (Marinci, Kolonija)
Ž4236 15 Požeško-slavonska Dobrovac, Kukunjevac, Gaj, Poljana
Ž4237 4,2 Osječko-baranjska Koška, Ordanja, Andrijevac
Ž4238 3,3 Osječko-baranjska Gorjani, Tomašanci
Ž4239 4,4 Osječko-baranjska Tomašanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac
Ž4240 1,3 Brodsko-posavska Nova Gradiška (Naselje Urlje, Ulica Alojzija Stepinaca)
Ž4241 1 Brodsko-posavska Okučani (Ulica 121. brigade HV, Ulica fra Luke Ibrišimovića)
Ž4242 20 Bjelovarsko-bilogorska

Virovitičko-podravska

Mali Grđevac, Topolovica, Velika Peratovica, Špišić Bukovica
Ž4243 2,9 Požeško-slavonska Požega (dio Osječke ulice, Ulica Franje Cirakija, Njemačka ulica, Arslanovci, Dubrovačka ulica), Vidovci
Ž4244 15,6 Brodsko-posavska Lužani, Malino, Kujnik, Oriovac, Radovanje, Brodski Stupnik, Stari Slatinik, Gornji Andrijevci
Ž4247 1,6 Osječko-baranjska Čepin (bezimena cesta, koja povezuje županijsku cestu Ž4085 s državnom cestom D2)
Ž4249 3 Virovitičko-podravska Virovitica (Ulica Matije Gupca)
Ž4251 3,3 Virovitičko-podravska Virovitica (Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Zbora Narodne Garde), Milanovac
Ž4253 43,8 Požeško-slavonska

Virovitičko-podravska

Ćeralije, Rijenci, Slatinski Drenovac, Velika, Trenkovo, Novi Mihaljevci, Mihaljevci, Požega
Ž4257 16,8 Osječko-baranjska Švajcarnica, Darda, Mece, Bilje, Osijek (Biljska ulica)
Ž4259 3,7 Osječko-baranjska Zmajevac (Ulica Peteffi Šandora)
Ž4290 6,8 Vukovarsko-srijemska Vinkovci (Ulica Alojzija Stepinca, Vinkovačko Novo Selo, Ulica Andrije Kačića Miošića, Vrtno naselje, Duga ulica, Ulica bana Jelačića, Vukovarska ulica,

Prišinci)

Ž4291 1,7 Osječko-baranjska Čepin (povezuje izlaz 4 u autocesti A5 sa županijskom cestom Ž4106)
Ž4296 8,5 Virovitičko-podravska Donji Meljani, Sladojevci, Slatina, Kozice
Ž4297 1,6 Osječko-baranjska Našice, Markovac Našički, Našice
Ž4299 24,4 Vukovarsko-srijemska Vrbanja, Drenovci, Gunja

5001-5218[uredi | uredi kôd]

Ovi su brojevi županijskih cesta za zapadnu Hrvatsku (Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju). Dijelovi nekih cesta nalaze se i u Karlovačkoj te Zadarskoj županiji.

Broj ceste Duljina

(km)

Županije Naselja
Ž5001 1,3 Istarska Valica, Kanegra
Ž5006 1,4 Istarska Križine, Babići
Ž5007 38,9 Istarska Buje, Marušići, Šterna, Sveta Lucija, Oprtalj, Livade, Motovun, Karojba, Škropeti, Trviž, Brajkovići
Ž5008 11,8 Istarska Buje, Triban, Grožnjan
Ž5009 8 Istarska Martinčići, Šterna
Ž5010 0,5 Istarska Gradinje (Istarske toplice)
Ž5011 22,7 Istarska Vodice, Dane, Brest, Počekaji, Krbavčići, Sveti Martin, Buzet
Ž5012 32,6 Istarska

Primorsko-goranska

Jelovice, Vodice, Male Mune, Žejane, Zvoneća, Zaluki, Permani
Ž5013 21,8 Istarska Buzet, Juričići, Marinci, Prodani, Krušvari, Oslići, Draguć, Cerovlje
Ž5014 21,1 Istarska Trstenik, Rašpor, Račja Vas, Lanišće, Semić, Lupoglav
Ž5015 2,1 Primorsko-goranska Veli Brgud, Brešca
Ž5016 7,4 Primorsko-goranska Permani, Ružići, Breza, Klana
Ž5017 25,4 Primorsko-goranska Rupa, Lipa, Škalnica, Saršoni, Rijeka (Podbreg, Grohovo, Pašac, Orehovica)
Ž5019 2,5 Primorsko-goranska Jušići, Kastav
Ž5020 1,9 Primorsko-goranska Kastav (Jelušići, Brnčići)
Ž5021 4,6 Primorsko-goranska Kastav, Viškovo
Ž5022 2 Primorsko-goranska Klana
Ž5023 3,3 Primorsko-goranska Studena, (odlagalište otpada Marišćina)
Ž5024 6,8 Primorsko-goranska Rijeka (Gornja Drenova, Drenova, Brašćine-Pulac, Kozala, Belveder, Laginjina)
Ž5025 11,3 Primorsko-goranska Marčelji, Sroki, Viškovo, Marinići, Rijeka (Pehlin, Podmurvice, Banderovo, Potok, Brajda-Dolac, Školjić-Stari grad, Centar-Sušak)
Ž5026 3,5 Primorsko-goranska Jelenje, Lukeži, Lopača
Ž5027 2,3 Primorsko-goranska Dražice, Podkilavac
Ž5028 2,5 Primorsko-goranska Zastenice, Soboli
Ž5030 8,7 Primorsko-goranska zaselak Platak (dio Sobola)
Ž5031 13,5 Primorsko-goranska Čabar, Gornji Žagari, Donji Žagari, Mandli, Plešce, Podstene, Zamost, Hrvatsko
Ž5032 15,1 Primorsko-goranska Crni Lug, Vela Voda, Zelin Crnoluški, Zelin Mrzlovodički, Mrzla Vodica, zaselak Gornje Jelenje (dio Škrljeva)
Ž5033 26,9 Primorsko-goranska Hrvatsko, Turke, Sedalce, Gašparci, Kočičin, Kuželj, Grbajel, Guče Selo, Gusti Laz, Zapolje Brodsko, Brod na Kupi, Zamost Brodski, Golik, Belo, Čedanj,

Zahrt, Čučak, Lokvica, Brod Moravice

Ž5034 21,2 Primorsko-goranska Kupjak, Leskova Draga, Šije, Ravna Gora, Stara Sušica, Jablan, Vrbovsko
Ž5036 2,5 Primorsko-goranska Moravice, Vučinići
Ž5037 3,1 Istarska zaselak Lanterna, Vabriga, Frata
Ž5039 3,2 Istarska zaselak Ulika, Črvar
Ž5040 9,4 Istarska Tar, Rojci, Brnobići, Labinci, Bokići, Višnjan
Ž5041 13,1 Istarska Kukci, Stranići kod Nove Vasi, Rošini, Gedići, Dvori, Labinci, Brnobići, Kaštelir, Krančići, Vrh Lašići, Danci, Vižinada
Ž5042 19,1 Istarska Poreč, Kukci, Nova Vas, Brčići, Farini, Višnjan, Benčani, Butori, Barići, Vranići kod Višnjana, Karojba
Ž5043 2,1 Istarska zaselci Pilati i Lakošeljci, Novaki Motovunski
Ž5046 19,9 Istarska Pazin, Novaki Pazinski, Cerovlje, Paz, Boljun
Ž5047 21,6 Istarska

Primorsko-goranska

Vela Učka, Veprinac, Bregi, Mihotići, Matulji, Kastav
Ž5048 8,2 Primorsko-goranska Veprinac, Poljane, Ičići
Ž5049 2,3 Primorsko-goranska Dobreć, Oprič, Lovran
Ž5050 4,3 Primorsko-goranska Liganj, Lovran
Ž5051 7,5 Primorsko-goranska Opatija (Ulica maršala Tita, Ulica Rikarda Katalinića Jeretova, Volosko, Ulica Ivana Matetića Ronjgova), Rijeka (Opatijska ulica)
Ž5052 1,2 Primorsko-goranska Rukavac, Mihotići
Ž5053 2,8 Primorsko-goranska Mihotići, Pobri, Opatija
Ž5054 4 Primorsko-goranska Rijeka (Orehovica, Gornja Vežica, Podvežica, Pećine)
Ž5055 15,2 Primorsko-goranska Viškovo, Mladenići, Saršoni, Trnovica, Milaši, Lubarska, Ratulje, Jelenje, Dražice, Podčudnič, Podrvanj, Čavle
Ž5056 2,1 Primorsko-goranska Grobnik, Podrvanj
Ž5057 1,9 Primorsko-goranska Rijeka (Ulica Tome Strižića, Kumičićeva, Krimeja, dio ulice Janka Polića Kamova)
Ž5058 2,7 Primorsko-goranska Rijeka (Ulica Slavka Krautzeka, Trsat, Šetalište Joakima Rakovca, Mihanovićeva ulica)
Ž5059 5,8 Primorsko-goranska Bakar-dio, Škrljevo, Krasica, Praputnjak
Ž5060 7,3 Primorsko-goranska Bakar, Hreljin (zaselak Meja)
Ž5062 45,1 Primorsko-goranska Fužine, bivše naselje Banovina, Lič, zaselak Lukovo, Bribir, Selce
Ž5063 3 Primorsko-goranska Hreljin, zaselak Melnice
Ž5064 23,4 Primorsko-goranska Križišće, Veli Dol, Drivenik, Grižane-Belgrad, Bribir, Novi Vinodolski
Ž5065 1,8 Primorsko-goranska Kraljevica (Ulica palih boraca, Ulica Josipa Jurja Strossmayera)
Ž5066 1,4 Primorsko-goranska Kraljevica (ulica te primorski zaselak Oštro)
Ž5067 4,8 Primorsko-goranska Homer, Lokve
Ž5068 26,3 Primorsko-goranska Hreljin (zaselci Melnice i Plase), Zlobin, Benkovac Fužinski, Fužine, Vrata, Belo Selo, Slavica
Ž5069 10,8 Primorsko-goranska Ravna Gora, Stari Laz, Mrkopalj
Ž5070 8 Istarska Buje (zaselak Grando), Brtonigla, Bužinija
Ž5071 1,4 Istarska Vrsar te zaselak Broštolade
Ž5072 5,8 Istarska Žbandaj, Radmani, Šušnjići, Sveti Lovreč
Ž5074 12,4 Istarska Sveti Lovreč, Perini, Vošteni, Zgrabljići, Kringa
Ž5075 12,1 Istarska Tinjan, Sveti Petar u Šumi, Pamići, Križanci, Žminj
Ž5076 11 Istarska Sveti Petar u Šumi, Krajcar Breg, Prkačini, Pifari, Kanfanar
Ž5077 23,5 Istarska Okreti, Kanfanar, Debeljuhi, Kresini, Žminj, Zeci, Cere, Rojnići, Rajki, Petehi, Melnica, Barban
Ž5078 1,2 Istarska Lindar
Ž5079 16,1 Istarska Žminj, Laginji, Milotski Breg, Jakačići, Kukurini, Pićan (zaselak Hajnožići)
Ž5081 25,7 Istarska Kršan, Boljevići, Nedešćina, Vrećari, Vinež, Labin, Presika, Crni, Drenje, Ravni
Ž5082 2,4 Primorsko-goranska Mošćenička Draga, Mošćenice
Ž5083 1,4 Primorsko-goranska Omišalj (Brgućena ulica)
Ž5084 2,4 Primorsko-goranska Njivice (Ulica Kralja Tomislava)
Ž5086 6,1 Primorsko-goranska Sveti Vid-Miholjice, Radići, Malinska, Bogovići, Milčetići, Zidarići, Vantačići, Porat
Ž5087 14,5 Primorsko-goranska Sveti Vid-Miholjice, Maršići, Gabonjin, Kras, Dobrinj, Sveti Vid Dobrinjski, Žestilac, Polje, Šilo
Ž5088 3 Primorsko-goranska Jadranovo (Ulica Nikole Tesle, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Grbčića Branimira-Ice)
Ž5089 7,3 Primorsko-goranska Tribalj, Crikvenica
Ž5090 1,7 Primorsko-goranska Dramalj te zaselak Manestri
Ž5091 3 Primorsko-goranska Crikvenica (Ulica Kralja Tomislava, Zidarska ulica)
Ž5092 1,8 Primorsko-goranska Selce (Knežina ulica, Ulica Emila Antića, Ulica Slavka Jeličića)
Ž5093 1 Primorsko-goranska Ne prolazi ni kroz jedno naselje, povezuje županijske ceste Ž5062 i Ž5094
Ž5094 41,3 Karlovačka

Primorsko-goranska

Jasenak, Breze, Gornji Zagon, Bater, Ledenice, Donji Zagon
Ž5095 4,4 Istarska Rovinj, zaselak Valalta
Ž5096 15,1 Istarska Bale, Kokuletovica, Rovinj
Ž5097 5 Istarska Kanfanar, Marići, Svetvinčenat
Ž5098 9,4 Istarska Krmed, Smoljanci, Svetvinčenat
Ž5099 5,6 Istarska Svetvinčenat, Pusti, Pajkovići, Bokordići, Orihi
Ž5100 11,9 Istarska Petehi, Orihi, Šajini, Glavani, Manjadvorci
Ž5101 18,1 Istarska Barban, Glavani, Divšići, Vodnjan
Ž5103 17,3 Istarska Labin, Kapelica, Salakovci, Polje, Stanišovi, Viškovići, Brovinje, Koromačno
Ž5104 4,6 Istarska Labin, Rabac
Ž5105 3 Istarska Rovinj, zaselak Polari
Ž5106 4,2 Primorsko-goranska Krk, zaselak Salatić, Vrh
Ž5107 8,2 Primorsko-goranska Kras
Ž5108 8,2 Primorsko-goranska Garica, Vrbnik
Ž5109 2,9 Primorsko-goranska Klenovica (Vinodolska i Velebitska ulica)
Ž5110 32,2 Ličko-senjska

Primorsko-goranska

Klenovica, Drinak, Javorje, Alan, Podbilo, Krivi Put, Prokike
Ž5111 2,7 Ličko-senjska Križpolje, Križ Kamenica
Ž5112 3 Ličko-senjska Stajnica, Lipice
Ž5113 26,8 Karlovačka

Ličko-senjska

Križpolje, Lipice, Glibodol, Lička Jesenica
Ž5114 7,8 Ličko-senjska Brinje, Letinac
Ž5115 16,2 Istarska zaselak Barbariga, Peroj, Fažana
Ž5116 1,4 Istarska Poreč (zaselak Zelena Laguna)
Ž5117 1,5 Istarska Galižana (Fažanska ulica)
Ž5118 9,9 Istarska Pinezići, Marčana, Veliki Vareški
Ž5119 44,3 Istarska Prodol, Krnica, Šegotići, Pavićini, Kavran, zaselak Ušićevi Dvori, Šišan, Ližnjan, Medulin
Ž5120 5,1 Istarska Valtura, zračna luka Pula
Ž5121 2,7 Istarska Muntić
Ž5122 2,1 Istarska Pavićini, primorski zaselak Duga Uvala
Ž5123 3,8 Istarska Krnica, Rakalj
Ž5124 1,9 Primorsko-goranska Cres (zaselak Stara Gavza)
Ž5125 12,1 Primorsko-goranska Kornić, Punat, Stara Baška
Ž5126 94,3 Ličko-senjska Sveti Juraj, Biljevine, Volarice, Krasno, Velika Plana, Mala Plana, Donje Pazarište, Podastrana, Aleksinica, Vranovine, Klanac, Oteš, Smiljan, Gospić
Ž5127 4,4 Ličko-senjska Hrvatsko Polje, Kompolje
Ž5128 29,2 Ličko-senjska Dabar, Glavace, Otočac
Ž5129 3,5 Ličko-senjska Podum, Škare
Ž5130 4,8 Ličko-senjska Doljani, Zalužnica
Ž5131 3,5 Primorsko-goranska Krk (Ulica Narodnog Preporoda, Ulica Stjepana Radića)
Ž5132 2 Istarska Pula (južni dio Aleje Prekomorskih Brigada)
Ž5133 5,5 Istarska Pula (put za Medulin)
Ž5134 6,4 Istarska Pula, Šišan
Ž5135 1,8 Istarska Banjole, zaselak Kamik
Ž5136 5,6 Istarska zaselak Kamik, Premantura
Ž5137 9,4 Primorsko-goranska Martinšćica, Miholašćica, Stivan
Ž5138 0,9 Primorsko-goranska Lopar
Ž5139 11,1 Primorsko-goranska Kampor, Palit, Rab, Banjol, Barbat na Rabu
Ž5140 22,1 Ličko-senjska Krasno, Gorići, Švica, Otočac
Ž5141 3,1 Ličko-senjska Kuterevo
Ž5142 3,5 Ličko-senjska Lipovlje
Ž5143 4,6 Ličko-senjska Otočac, Prozor
Ž5144 4,8 Ličko-senjska Zalužnica (zaselak Podhum), Sinac, Čovići
Ž5145 1,1 Ličko-senjska Sinac
Ž5146 32,5 Ličko-senjska Krasno (zaselak Devčići), Donji Kosinj, Krš, Studenci
Ž5147 3,3 Ličko-senjska Ličko Lešće, (vrelo Gacke)
Ž5148 3,9 Ličko-senjska Ramljani
Ž5149 2,3 Ličko-senjska Vrhovine, Gornje Vrhovine
Ž5151 19,1 Ličko-senjska Lun, Potočnica, Novalja
Ž5152 6,2 Ličko-senjska Lipovo Polje
Ž5153 10,9 Ličko-senjska Kosinjski Bakovac, Gornji Kosinj
Ž5154 9,3 Ličko-senjska Klanac, Kaluđerovac, Perušić
Ž5155 10,4 Ličko-senjska Kosa Janjačka, Konjsko Brdo, Perušić
Ž5156 14,1 Ličko-senjska Čanak, Kozjan, Bunić
Ž5157 2,8 Primorsko-goranska Ćunski, (zračna luka Mali Lošinj)
Ž5158 0,4 Primorsko-goranska Mali Lošinj (Ulica Lošinjskih Brodograditelja)
Ž5159 1,9 Primorsko-goranska Mali Lošinj, zaselak Čikat
Ž5160 1,3 Primorsko-goranska Mali Lošinj, zaselak Sunčana Uvala
Ž5162 5,4 Ličko-senjska Smiljan, Novoselo Trnovačko
Ž5163 7,5 Ličko-senjska Gospić, Žabica, Lički Novi, Novoselo Trnovačko
Ž5164 41 Ličko-senjska Novoselo Bilajsko, Bilaj, Barlete
Ž5165 27,7 Ličko-senjska Vrebac, Zavođe, Pavlovac Vrebački, Mogorić, Gornja Ploča
Ž5167 27,4 Ličko-senjska Udbina, Visuć, Oraovac, Donji Lapac
Ž5168 5,2 Ličko-senjska Gornji Lapac, Boričevac
Ž5170 5,1 Ličko-senjska Doljani, Martin Brod
Ž5171 2,2 Ličko-senjska Mušaluk, Lički Osik
Ž5172 2,7 Istarska Vozilići, Plomin Luka
Ž5173 2,3 Istarska Crni, Sveta Marina
Ž5174 1,6 Istarska Vrsar (zračna luka Vrsar)
Ž5175 1,2 Istarska Kokuletovica, primorski zaselak Veštar
Ž5176 1,6 Istarska Štinjan
Ž5177 2,2 Istarska Viškovići, primorski zaselak Tunarica
Ž5178 2,7 Istarska Pula (Valdebek), Vinkuran, Pješčana Uvala
Ž5179 2,7 Istarska Medulin, zaselci Pošesi i Kažela
Ž5181 0,3 Primorsko-goranska Dobrinj
Ž5183 4 Primorsko-goranska Vrbnik, zaselak Kuka
Ž5184 0,9 Primorsko-goranska Delnice, Lučice
Ž5185 6,3 Primorsko-goranska Mali Lug, Smrekari, Zamost
Ž5186 5,2 Istarska Bale, zaselak Mongrego
Ž5187 5,3 Istarska zaselaci Barbariga, Negrin te Krnjaloža
Ž5189 2,6 Primorsko-goranska Kraljevica (dio ulice Uglica, bezimeni put za državnu cestu D102)
Ž5191 63,8 Karlovačka

Ličko-senjska

Primorsko-goranska

Homer, Lokve, Sunger, Mrkopalj, Tuk Mrkopaljski, Tuk Vojni, Jasenak, Drežnica, Jezerane
Ž5192 4,5 Istarska Vodnjan, Fažana
Ž5195 7,1 Ličko-senjska Udbina (bliži obilazak)
Ž5196 3,5 Ličko-senjska Udbina (bezimeni put za državnu cestu D522)
Ž5197 0,5 Primorsko-goranska Rijeka (Ulica Zdravka Kučića u Gornjoj Vežici)
Ž5199 29,5 Ličko-senjska zaselci Štirovača, Crni Padež te Kugina Kuća, Ravni Dabar, Došen Dabar, Ledenik Cesarički, Sušanj Cesarički
Ž5200 3 Istarska Pomer, Jadreški
Ž5203 38,6 Ličko-senjska

Zadarska

Dobroselo, Doljani, Brotnja, Donja Suvaja, Neteka, Srb, Kupirovo, Otrić
Ž5205 6,5 Primorsko-goranska Čavle, Cernik, Mavrinci, Kukuljanovo, Bakar-dio
Ž5206 2,2 Primorsko-goranska Kastav (bivše naselje Jurčići)
Ž5207 0,6 Primorsko-goranska Kastav (Ulica 128. brigade HV, Rešetari, Bačići)
Ž5209 45,9 Istarska Kaštel, Buje, Krasica, Bijele Zemlje, Žudetići, Vižinada, Crklada, Ferenci, Filipi, Mekiši kod Vižinade, Jadruhi, Žužići, Cvitani, Baderna, Štifanići, Sveti Lovreč,

Medaki, Krunčići

Ž5210 8 Ličko-senjska Stara Novalja, Novalja
Ž5213 2 Primorsko-goranska Bakar (Nautička ulica)
Ž5214 15,8 Istarska Valica, Savudrija, Bašanija, Zambratija, Katoro, Monterol, Umag
Ž5215 7,4 Primorsko-goranska (Odlagalište otpada Marišćina), Marčelji, Mladenići, Viškovo, Marinići, Rijeka (Gornji Zamet, Turnić)
Ž5217 18,6 Ličko-senjska Donji Lapac, Dobroselo, Mazin, Bruvno
Ž5218 1,8 Ličko-senjska Donji Lapac (Ulica Maršala Tita)

6001-6291[uredi | uredi kôd]

Ovi su brojevi županijskih cesta za južnu Hrvatsku (Dubrovačko-neretvansku, Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku te Zadarsku županiju).

Broj ceste Duljina

(km)

Županije Naselja
Ž6001 1 Zadarska Olib
Ž6002 12,1 Zadarska Zapuntel, Brgulje, Molat
Ž6003 1,3 Zadarska Benkovac (Ulica kralja Tomislava, Ulica Petra Zoranića)
Ž6004 12,8 Zadarska Nin, Grbe, Vrsi
Ž6005 6,2 Zadarska Dinjiška, Vlašići
Ž6006 2,6 Zadarska Ljubač, zaselak Ljubački Stanovi
Ž6007 22,8 Zadarska Ražanac, Krneza, Poljica-Brig, Bokanjac, Zadar
Ž6008 3,1 Zadarska Starigrad, (nacionalni park Paklenica)
Ž6009 2,8 Zadarska Velika Popina, Otrić
Ž6010 1 Zadarska Zaton (Ulica hrvatskih branitelja)
Ž6011 23,4 Zadarska Nin, Ninski Stanovi, Žerava, Briševo, Murvica, Smoković, Zemunik Donji
Ž6012 3 Zadarska Petrčane, zaselak Punta Skala
Ž6013 3,7 Zadarska zaselak Brdarići, Poljica
Ž6014 22,4 Zadarska Poljica-Brig, Dračevac Ninski, Visočane, Poličnik, Suhovare, Donje Biljane
Ž6015 6,4 Zadarska Zadar (Ulica Hrvoja Čustića, Ulica Domovinskog rata, Ulica Benka Benkovića, Put Nina (dio), Put Matije Gupca)
Ž6016 2,5 Zadarska Radovin, Jovići
Ž6017 1,8 Zadarska Slivnica
Ž6018 4,6 Zadarska Zadar (Sinjoretovo, Ploča), Babindub
Ž6019 16,5 Zadarska Posedarje, Novigrad, Pridraga
Ž6020 3,4 Zadarska Posedarje (zaselak Gajine), Podgradina
Ž6021 23,8 Zadarska Suhovare, Zemunik Gornji, Škabrnja, Nadin, Zagrad, Raštević, Zapužane, Miranje
Ž6022 6,9 Zadarska Novigrad, Paljuv, Smilčić
Ž6023 8,1 Zadarska Smilčić, Gornje Biljane, Korlat
Ž6024 2,4 Zadarska Kruševo
Ž6025 39 Šibensko-kninska

Zadarska

Obrovac, Bilišane, Bogatnik, Kaštel Žegarski, Ervenik, Kom, Zrmanja Vrelo
Ž6026 39,6 Šibensko-kninska

Zadarska

Obrovac, Kruševo, Zelengrad, Medviđa, Parčić, Kistanje, (Manastir Krka)
Ž6027 44,7 Zadarska Krupa, Nadvoda, Kaštel Žegarski, Medviđa, Bruška, Buković, Benkovac
Ž6028 1,8 Zadarska Muškovci
Ž6029 1,6 Zadarska Golubić
Ž6030 1 Zadarska Nadvoda, Kaštel Žegarski
Ž6031 2,2 Zadarska Krupa
Ž6032 1,2 Zadarska Kaštel Žegarski, Komazeci
Ž6033 14,7 Zadarska Otrić, Nadvrelo, Prljevo, Pribudić
Ž6034 19,8 Šibensko-kninska Plavno, Radljevac, Golubić, Žagrović, Knin
Ž6035 5,6 Zadarska Veli Iž, Mali Iž
Ž6036 2,8 Zadarska Zadar (Ulica Vladka Mačeka, Ulica braće Miroslava i Janka Perice, dio Gaženičke ceste)
Ž6037 0,7 Zadarska Zadar (Biogradska cesta)
Ž6038 0,5 Zadarska Zadar (dio Gaženičke ceste povezujići županijsku cestu Ž6039 s državnom cestom D422)
Ž6039 5,7 Zadarska Babindub, Bibinje
Ž6040 10,9 Zadarska Zemunik Donji, Sukošan
Ž6041 2,2 Zadarska Debeljak, Sukošan
Ž6042 22,8 Zadarska Galovac, Gorica, Gornje Raštane, Kakma, Vrana
Ž6044 6,9 Zadarska Galovac, Prkos, Škabrnja
Ž6045 3,4 Zadarska Donje Raštane, Sveti Petar na Moru
Ž6046 5,3 Zadarska Sikovo, Sveti Filip i Jakov
Ž6047 7 Zadarska Polača, Lišane Tinjske, Tinj
Ž6048 12,5 Zadarska Donji Karin, Popovići
Ž6049 3,6 Zadarska Kula Atlagić, Benkovac
Ž6050 1,3 Zadarska Šopot, Podlug
Ž6051 5,6 Zadarska Benkovac, Perušić Benkovački, Kolarina
Ž6052 19,2 Šibensko-kninska

Zadarska

Benkovac, Buković, Lisičić, Brgud, Rodaljice, Bjelina, Modrino Selo
Ž6053 12 Šibensko-kninska Ervenik, Biovičino Selo, Kolašac
Ž6054 6,1 Šibensko-kninska Mokro Polje, Radučić
Ž6055 22,7 Šibensko-kninska Čitluk, Oklaj, Razvođe, Velušić, Drniš
Ž6056 21,8 Šibensko-kninska Vrbnik, Suknovci, Oklaj, Karalić, Širitovci
Ž6057 1,2 Šibensko-kninska Kninsko Polje, Kovačić
Ž6058 13,4 Šibensko-kninska Biskupija, Orlić, Markovac, Zvjerinac
Ž6059 0,9 Zadarska Luka na Dugom otoku
Ž6060 1,2 Zadarska Žman na Dugom otoku
Ž6062 4 Zadarska Pašman, zaselak Barotul
Ž6063 1,5 Zadarska Biograd na Moru (zaljev Crvena Luka)
Ž6064 17 Zadarska Šopot, Miranje, Donje Ceranje, Vrana, Pakoštane
Ž6065 6,7 Zadarska Vrana, Radašinovci
Ž6066 1,5 Zadarska Pristeg
Ž6067 9,4 Zadarska Bulić, Vukšić, Bila Vlaka, Stankovci
Ž6068 13 Šibensko-kninska

Zadarska

Stankovci, Banjevci, Kašić, Pirovac
Ž6069 8,5 Šibensko-kninska

Zadarska

Vukšić, Prović, Morpolača, Čista Velika, Čista Mala
Ž6070 5,7 Šibensko-kninska

Zadarska

Dobropoljci, Gošić, Đevrske
Ž6071 7 Šibensko-kninska Gaćelezi, Čista Mala
Ž6072 1,3 Šibensko-kninska Bribir
Ž6073 1,1 Šibensko-kninska Piramatovci
Ž6074 15,2 Šibensko-kninska Zečevo, Varivode, Smrdelje, Kakanj, Bratiškovci, Plastovo, Dubravice
Ž6075 13,9 Šibensko-kninska Rupe, Dubravice, Skradin
Ž6076 3,4 Šibensko-kninska Brištane, (uvala Čemerak kod Visovačkog jezera)
Ž6077 7,7 Šibensko-kninska Širitovci, Brištane, Drinovci, Ključ
Ž6078 15,3 Šibensko-kninska Trbounje, Kaočine, Ključ, Pakovo Selo
Ž6079 2,7 Šibensko-kninska Ramljane, Orlić
Ž6080 2,6 Šibensko-kninska Kninsko Polje, Kovačić, Knin (slap Krčić)
Ž6081 7,7 Šibensko-kninska Tepljuh, Biočić, Miočić, Parčić, Kanjane, Otavice
Ž6082 21,7 Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Siverić, Miočić, Maovice, Vrlika
Ž6083 7,6 Šibensko-kninska Kijevo, Cetina, Civljane
Ž6085 1,1 Šibensko-kninska Jezera (Donji Put)
Ž6086 9,8 Šibensko-kninska Vodice, Tribunj
Ž6087 5 Šibensko-kninska Vodice, Srima
Ž6088 8,1 Šibensko-kninska Zaton, Raslina kod Prokljanskog jezera
Ž6089 2,3 Šibensko-kninska Sonković, Gračac
Ž6091 49,7 Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Šibenik (Meterize), Dubrava kod Šibenika, Danilo Biranj, Danilo, Slivno, Perković, Sitno Donje, Sitno, Primorski Dolac, Prgomet, Labin, Plano, Divulje
Ž6092 29,5 Šibensko-kninska Konjevrate, Radonić, Mirlović Zagora, Podumci, Unešić, Nevest, Donje Utore, Gornje Utore
Ž6093 1,7 Šibensko-kninska Pokrovnik
Ž6094 13 Šibensko-kninska Žitnić, Sedramić, Gornje Planjane, Unešić
Ž6095 13,4 Šibensko-kninska Siverić, Kadina Glavica, Otavice, Gradac, Baljci
Ž6096 1,1 Šibensko-kninska Gradac, Ružić
Ž6097 3,7 Šibensko-kninska Mirlović Polje, Kljake
Ž6098 43,6 Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Kljake, Donje Vinovo, Črvrljevo, Kladnjice, Lećevica, Kaštela
Ž6099 2,4 Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Crivac
Ž6100 1,5 Splitsko-dalmatinska Maovice, Vrlika
Ž6101 7,8 Splitsko-dalmatinska Otišić, Maljkovo
Ž6102 1,1 Splitsko-dalmatinska Potravlje
Ž6103 3,6 Splitsko-dalmatinska Satrić
Ž6104 1,7 Splitsko-dalmatinska Gornji Bitelić
Ž6105 2,6 Splitsko-dalmatinska Hrvace, Rumin
Ž6106 1,9 Šibensko-kninska Šibenik (Ulica Velimira Škorpika)
Ž6107 0,7 Šibensko-kninska Šibenik, zaselak Podsolarsko
Ž6108 4,1 Šibensko-kninska Žaborić, Jadrtovac, Donje Polje
Ž6109 3,7 Šibensko-kninska Vrpolje, Danilo
Ž6110 9,7 Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Nevest, Cera, Sitno
Ž6111 6,2 Splitsko-dalmatinska Primorski Dolac, Prgomet
Ž6112 18,6 Splitsko-dalmatinska Kladnjice, Divojevići, Bogdanovići, Trolokve, Prgomet, Prapatnica
Ž6113 6,8 Splitsko-dalmatinska Gizdavac, Dugobabe
Ž6114 8,8 Splitsko-dalmatinska Nisko, Brštanovo
Ž6115 17,3 Splitsko-dalmatinska Lećevica, Korušce, Dugobabe, Veliki Bročanac, Konjsko
Ž6116 3,4 Splitsko-dalmatinska Neorić
Ž6117 5,9 Splitsko-dalmatinska Lučane, Karakašica
Ž6118 3,1 Splitsko-dalmatinska Karakašica, Čitluk, Jasensko
Ž6119 4,2 Splitsko-dalmatinska Kraj (Radna zona Dicmo), Sičane
Ž6120 0,8 Splitsko-dalmatinska Kraj (dijelovi Maretići, Gabrili i Murati)
Ž6121 3,8 Splitsko-dalmatinska Krušvar, Prisoje
Ž6122 4,5 Splitsko-dalmatinska Gljev, Obrovac Sinjski
Ž6123 4,3 Splitsko-dalmatinska Otok, Ovrlja, Ruda
Ž6124 2,3 Splitsko-dalmatinska Košute, Vojnić Sinjski
Ž6125 5,5 Splitsko-dalmatinska Voštane
Ž6126 2,1 Šibensko-kninska Rogoznica (Ulica Ante Starčevića, Obala kneza Domagoja)
Ž6127 18,8 Šibensko-kninska Grebaštica, Primošten Burnji, Široke, Ložnice (Primošten), Ložnice (Rogoznica), Sapina Doca, Podorljak
Ž6128 2,6 Šibensko-kninska Podorljak, Dvornica
Ž6129 10,2 Splitsko-dalmatinska Blizna Donja, Bristivica
Ž6130 11,4 Splitsko-dalmatinska Blizna Donja, Mitlo, Rastovac, Gustirna, Pozorac, Marina
Ž6131 1,5 Splitsko-dalmatinska Poljica, Vrsine
Ž6132 3,1 Splitsko-dalmatinska Seget Vranjica, Seget Donji (Ulica hrvatskih žrtava - dio)
Ž6133 2,4 Splitsko-dalmatinska Seget Donji (Put Vlaške, Ulica hrvatskih žrtava - dio), Trogir (Ulica Kardinala Alojzija Stepinca, Ulica kneza Trpimira - dio)
Ž6134 3,2 Splitsko-dalmatinska Balan (zaselak Trogira na Čiovu), Okrug Gornji
Ž6135 7,3 Splitsko-dalmatinska Marina, Vinišće
Ž6136 4,3 Splitsko-dalmatinska Mastrinka, Žedno, Okrug Gornji
Ž6137 15,4 Splitsko-dalmatinska Kaštela (Cesta dr. Franje Tuđmana, Salonitanska ulica)
Ž6138 1,7 Splitsko-dalmatinska Vranjic, Split (Krešimirova ulica)
Ž6139 8,6 Splitsko-dalmatinska Solin (Splitska ulica), Split (Solinska ulica (dio), Hercegovačka ulica (dio), Put Supavla, Zrinsko-Frankopanska ulica (dio), Kaštelanska ulica,

Marjanski tunel, Gunjačina ulica, Šetalište Ivana Meštrovića (dio))

Ž6140 3 Splitsko-dalmatinska Split (Ulica Domovinskog Rata (dio))
Ž6141 2,4 Splitsko-dalmatinska Split (Ulica Hrvatske monarice, Ulica Slobode)
Ž6142 16,8 Splitsko-dalmatinska Podstrana, Žrnovnica, Srinjine, Tugare, Naklice
Ž6143 1,4 Splitsko-dalmatinska Kamen, Šine (zaselak Kamena i Stobreča)
Ž6144 0,8 Splitsko-dalmatinska Stobreč
Ž6145 2,2 Splitsko-dalmatinska Dugopolje (gospodarska zona "Podi", Ulica svetog Mihovila - dio)
Ž6146 2,6 Splitsko-dalmatinska Krušvar
Ž6147 8,2 Splitsko-dalmatinska Liska, Kotlenice, Donji Dolac (zaselak Osoje)
Ž6148 7,6 Splitsko-dalmatinska Trilj, Bisko
Ž6149 6,2 Splitsko-dalmatinska Trilj, Vedrine, Strmendolac, Ugljane
Ž6150 14,2 Splitsko-dalmatinska Ugljane, Nova Sela (Trilj), Nova Sela (Omiš), Blato na Cetini
Ž6151 2,9 Splitsko-dalmatinska Nova Sela (Trilj), Srijane (zaselak Nečaj)
Ž6152 1,7 Splitsko-dalmatinska Srijane, zaselak Luke
Ž6153 9,7 Splitsko-dalmatinska Tijarica, Dobranje, Cista Velika
Ž6154 10,1 Splitsko-dalmatinska Tijarica, Aržano
Ž6155 17,4 Splitsko-dalmatinska Aržano, Studenci, Lovreć (zaselak Mrnjavci)
Ž6156 17,8 Splitsko-dalmatinska Ričice, Gornji Proložac, Imotski
Ž6157 19,4 Splitsko-dalmatinska Studenci, Donji Proložac, Glavina Donja
Ž6158 3,5 Splitsko-dalmatinska Nečujam
Ž6161 23,6 Splitsko-dalmatinska Supetar, Splitska, Postira, Pučišća
Ž6162 2,4 Splitsko-dalmatinska Podstrana (zaselak Stara Podstrana)
Ž6163 9 Splitsko-dalmatinska Srinjine, Gornje Sitno, Dubrava
Ž6164 2,7 Splitsko-dalmatinska Postira, Dol
Ž6165 1,8 Splitsko-dalmatinska Gata, Zakučac
Ž6166 24 Splitsko-dalmatinska Omiš, Podašpilje, Svinišće, Kučiće, Slime, Zadvarje
Ž6167 11,3 Splitsko-dalmatinska Nemira, Čelina, Lokva Rogoznica, Mimice, Marušići
Ž6168 1,9 Splitsko-dalmatinska Lokva Rogoznica (put za autokamp Sirena kod uvale Artina)
Ž6169 8,1 Splitsko-dalmatinska Seoca, Kostanje, Podgrađe, Slime
Ž6171 7,8 Splitsko-dalmatinska Kreševo, Katuni
Ž6172 2,2 Splitsko-dalmatinska Šestanovac, Žeževica
Ž6173 1,2 Splitsko-dalmatinska Lovreć, Opanci
Ž6174 3,9 Splitsko-dalmatinska Dolića Draga, Postranje
Ž6175 0,9 Splitsko-dalmatinska Postranje (zaselak Knezovići)
Ž6176 2,1 Splitsko-dalmatinska Postranje, Donji Proložac
Ž6177 2,8 Splitsko-dalmatinska Lokvičići, zaselak Kljenovac
Ž6178 8,4 Splitsko-dalmatinska Medov Dolac, Dobrinče, Poljica
Ž6179 8,5 Splitsko-dalmatinska Lovreć (zaselak Kamenjak), Medov Dolac, Grabovac
Ž6181 4,4 Splitsko-dalmatinska Šumet, Kamenmost
Ž6182 11,3 Splitsko-dalmatinska Kamenmost, Zmijavci, Runović
Ž6183 1,7 Splitsko-dalmatinska Grubine, Ivanbegovina
Ž6184 4,9 Splitsko-dalmatinska Gornji Proložac, Donji Proložac
Ž6185 3 Splitsko-dalmatinska Gornji Vinjani, zaselak Aračići
Ž6186 6 Splitsko-dalmatinska Kamenmost, Hršćevani, Podbablje Gornje
Ž6187 1,4 Splitsko-dalmatinska Hršćevani, Drum
Ž6188 9 Splitsko-dalmatinska Nerežišća, Donji Humac, Dračevica, Ložišća
Ž6189 3,8 Splitsko-dalmatinska Nerežišća, Škrip
Ž6190 6,1 Splitsko-dalmatinska Put za Vidovu goru, županijska cesta neprolazi ni kroz jedno naselje
Ž6191 20,4 Splitsko-dalmatinska blizina Nerežišće, Murvica, Bol
Ž6192 4 Splitsko-dalmatinska Put za Zračnu luku Brač, županijska cesta neprolazi ni kroz jedno naselje
Ž6193 6,6 Splitsko-dalmatinska Pučišća, Pražnica
Ž6194 5,8 Splitsko-dalmatinska Selca, Novo Selo, Povlja
Ž6195 1,5 Splitsko-dalmatinska Brela (Put Solina)
Ž6196 1,8 Splitsko-dalmatinska Makarska, Veliko Brdo
Ž6197 1,8 Splitsko-dalmatinska Makarska (Ulica Ante Starčevića, Ulica don Mihovila Pavlinovića, Ulica Stjepana Ivičevića)
Ž6198 5,1 Splitsko-dalmatinska Podgora (zaselaci Gornja Podgora, Srida Sela i Kržanići)
Ž6199 11 Splitsko-dalmatinska Kozica, Gornje Igrane
Ž6200 8,9 Splitsko-dalmatinska Slivno
Ž6201 20,7 Splitsko-dalmatinska Poljica Kozička, Stilja, Prapatnice, Vrgorac
Ž6202 3,1 Splitsko-dalmatinska Stari Grad (Naselje Helios, Ulica Kralja Tomislava, Ulica Ivana Meštrovića, Obala doktora Franje Tuđmana, Put bana Josipa Jelačića, Put Gospoljice)
Ž6203 1,7 Splitsko-dalmatinska Hvar (Ulica dr. Oresta Žunkovića, Ulica biskupa Jurja Dubokovića - dio)
Ž6204 4 Splitsko-dalmatinska Dol, Vrbanj
Ž6205 3,7 Splitsko-dalmatinska Vrboska
Ž6206 2 Splitsko-dalmatinska Vrbanj, Svirče
Ž6207 2,7 Splitsko-dalmatinska Vrgorac, Kotezi
Ž6208 19,1 Dubrovačko-neretvanska

Splitsko-dalmatinska

Vrgorac, Vina, Umčani, Draževitići, Staševica
Ž6209 7,3 Splitsko-dalmatinska Vrgorac, Banja, Orah
Ž6210 1,6 Splitsko-dalmatinska Podprolog, Veliki Prolog (županijska cesta dvaput prelazi državnu granicu Bosne i Hercegovine)
Ž6211 9,7 Dubrovačko-neretvanska

Splitsko-dalmatinska

Dusina, Otrić-Seoci, Kobiljača
Ž6212 9,9 Splitsko-dalmatinska Komiža, Vis
Ž6215 17,7 Dubrovačko-neretvanska Orebić, Viganj, Kućište, Nakovanj, Lovište
Ž6216 2,4 Dubrovačko-neretvanska Ploče, Baćina
Ž6217 12,4 Dubrovačko-neretvanska Rogotin, Komin, Krvavac, Kula Norinska
Ž6218 5,9 Dubrovačko-neretvanska Metković, Vid, Prud
Ž6219 4,5 Dubrovačko-neretvanska Opuzen, Podgradina, Buk Vlaka
Ž6220 18,9 Dubrovačko-neretvanska Metković, Dubravica, Bijeli Vir, Mlinište, Mislina, Badžula
Ž6221 3,2 Dubrovačko-neretvanska Vela Luka (Obala 2, Obala 3, Ulica 41)
Ž6222 3,8 Dubrovačko-neretvanska Blato (1. te 3. ulica)
Ž6223 18,9 Dubrovačko-neretvanska Blato, zaselaci Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinačac i Brna, Smokvica
Ž6224 12,3 Dubrovačko-neretvanska Račišće, zaselaci Kneža, Tri Žala, Žrnovska Banja i Medvinjak, Korčula
Ž6225 4,4 Dubrovačko-neretvanska Korčula (zaselak Sveti Antun), Lumbarda
Ž6226 4,8 Dubrovačko-neretvanska Žuljana, Dubrava
Ž6227 4,4 Dubrovačko-neretvanska Ne prolazi ni kroz jedno naselje, ovo je put za uvalu Bistrina
Ž6228 40,1 Dubrovačko-neretvanska Imotica, Mravnica, Trnova, Slano, Majkovi, Dubravica, Brsečine, Trsteno
Ž6229 1,7 Dubrovačko-neretvanska Ošlje, Kunić
Ž6230 2,7 Dubrovačko-neretvanska Pasadur, Uble
Ž6231 3,8 Dubrovačko-neretvanska Luka, Hodilje, Ston
Ž6232 3,2 Dubrovačko-neretvanska Ne prolazi ni kroz jedno naselje, povezuje Slano s državnom granicom Bosne i Hercegovine
Ž6235 7,6 Dubrovačko-neretvanska Osojnik, Mokošica
Ž6238 2,6 Dubrovačko-neretvanska Cavtat, Zvekovica
Ž6239 14,3 Dubrovačko-neretvanska Zvekovica, Uskoplje, Gabrili, Drvenik, Mihanići, Pridvorje, Lovorno, Ljuta
Ž6240 18,9 Dubrovačko-neretvanska Čilipi, Komaji, Popovići, Radovčići, Poljice, Mikulići, Đurinići
Ž6241 9,9 Dubrovačko-neretvanska Dubravka, Dunave, Ljuta, Gruda
Ž6242 2,1 Dubrovačko-neretvanska Đurinići, Molunat
Ž6243 7,4 Dubrovačko-neretvanska Srebreno, Brašina, Petrača, Buići, Makoše, Martinovići, Grbavac, Donji Brgat
Ž6244 1,6 Dubrovačko-neretvanska Korčula (Put svetog Luke (dio), Ulica Ante Starčevića, Obala korčulanskih brodograditelja)
Ž6245 0,6 Zadarska Lukoran
Ž6246 31,1 Šibensko-kninska Đevrske, Smrdelje, Širitovci, Drniš
Ž6247 1 Šibensko-kninska Uzdolje
Ž6248 0,5 Zadarska Tkon (put za samostan Ćokovac)
Ž6249 2 Zadarska Tkon (put za deponij komunalnog otpada te tvrđavu Pustograd)
Ž6250 2,7 Šibensko-kninska Murter, Betina
Ž6252 18,3 Splitsko-dalmatinska Hvar, Brusje, Velo Grablje, Selca kod Starog Grada, Stari Grad
Ž6253 8 Splitsko-dalmatinska Klis, Solin
Ž6254 10,9 Dubrovačko-neretvanska Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Prijevor, Rožat, Komolac, Sustjepan
Ž6255 4,6 Dubrovačko-neretvanska Blato, zaselak Prigradica
Ž6260 37,9 Splitsko-dalmatinska Klis, Dugopolje, Ercegovci, Liska, Bisko, Srijane, Trnbusi, Blato na Cetini, Katuni, Šestanovac
Ž6262 4,8 Zadarska Zadar (Crno), Babindub
Ž6263 2,8 Splitsko-dalmatinska Blato na Cetini (put za čvor državne ceste D70 i autoceste A1 - izlaz 27 "Blato n/C")
Ž6266 5 Dubrovačko-neretvanska Zvekovica, Ljuta
Ž6267 0,6 Dubrovačko-neretvanska Slano
Ž6268 12,3 Dubrovačko-neretvanska Čara, Smokvica
Ž6269 3,8 Splitsko-dalmatinska Hvar, zaselak Vira
Ž6270 7,4 Splitsko-dalmatinska Solin (Smiljanovac, Japirko), Mravince, Kučine, Korešnica, Žrnovnica
Ž6271 4,9 Zadarska Ne prolazi ni kroz jedno naselje, povezuje Sali s Telašćicom
Ž6273 8,3 Zadarska Nin, Privlaka
Ž6275 7,6 Zadarska Gorica, Povljana
Ž6276 16,1 Dubrovačko-neretvanska Mali Prolog, Kobiljača, Plina Jezero, Peračko Blato, Baćina
Ž6277 4,3 Šibensko-kninska Šibenik, Bilice
Ž6279 6,7 Dubrovačko-neretvanska Klek, Zavala, Badžula
Ž6280 6,7 Splitsko-dalmatinska Zaraće (zaselak Dubovica), Sveta Nedjelja
Ž6282 2,4 Splitsko-dalmatinska Obilazak Milne na Braču
Ž6284 3,7 Splitsko-dalmatinska Lovreć, zaselak Bekavci
Ž6286 4,9 Šibensko-kninska Vodice (ulica Magistrala)
Ž6287 39,9 Splitsko-dalmatinska Kosore, Vinalić, Ježević, Koljane, Laktac, Dabar, Vučipolje, Donji Bitelić, Gornji Bitelić, Rumin, Bajagić, Obrovac Sinjski
Ž6289 13,2 Splitsko-dalmatinska Obrovac Sinjski, Gala, Otok, Udovičić, Vrabač, Grab, Jabuka
Ž6290 1,9 Splitsko-dalmatinska Rogač, Grohote
Ž6291 0,5 Splitsko-dalmatinska Trogir (Trogirski most, Ulica Blaža Jurjeva Trogiranina, Čiovski most)

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste. narodne-novine.nn.hr. Pristupljeno 10. veljače 2021.